Search form

Mak 3

Sisas ai nindou watɨŋarɨ moaruwaimbü aboedɨmarirɨ

(Matyu 12:9-14; Ruk 6:6-11)

1Asükai ŋgorü-sɨmboanɨ Sisas ai Suda-yafe rotu worambe kefuai hüfuane nindou watɨŋarɨ moaruwaimbü ai ranühɨ mamaru. 2Ranɨyo nindou bɨdɨfɨrɨ ai Sisasɨmbo hɨmboarɨ safühɨmarüwurɨ moanɨ nɨmarɨmbo sihɨ nindou watɨŋarɨ moaruwaimbü ra aboedɨndira papɨhoafɨndɨhurɨ yahomo houmbo. 3Sisas ai nindou watɨŋarɨ moaruwaimbümayu ranahambo hoafɨyundowohü yahuya, “Botɨyafo ndühɨ sühüfanɨ muŋguambo hoeimbɨrɨhinɨnɨ,” mehu. 4Ranɨyu Sisas ai düdureandürühɨya, “Nɨnɨ-moatükunɨyo moanɨ nɨmarɨmbo sihɨ refembo ahɨnümbɨ ra aboedayo, aboedɨ moatükunɨ refemboyo moaruwai moatükunɨ refemboyo? Nindou hɨfokoefemboyo asu nindou aboedambofemboyo?” mehu. Ŋga ai moai sɨmborɨ ahambo akɨdou amboanɨ hoafɨyomo. 5Sisas ai nindou ranahamumbo hübudurapurɨ wakɨreapurane asu ahamundɨ ŋgusüfoambe ranai tapɨhamɨmayo-wamboyu hɨhɨfɨ-hɨhɨfɨ-koatemayu. Ranɨyu asu nindou watɨŋarɨ moaruwaimbü ranahambo hoafɨyundowohü yahuya, “Sɨhafɨ watɨŋarɨ ŋgurɨhao,” mehua ŋgurɨmarɨhenda aboedɨ tükümefeyo. 6Ranɨyo Farisi nindoumemo ranai worɨ ra hɨnɨŋgɨru houmbo homo Herotɨndɨ nindou babɨdɨ Sisasɨmbo hɨfokoefimbo hoafɨ fɨmaründümo.

Nindou afɨndɨ ranai Sisasɨmbo süŋgumarɨhorɨ

(Ruk 6:17-19)

7Sisas ai ahambo süŋgururü-rundeimbɨ babɨdɨmbo Gariri kurɨhoenambo mahomonda asu nindou afɨndɨ ranai ahamumbo süŋgu-marɨhüpurɨ hei. 8Sisas ai nindou yamunde asu aboedɨre arandɨ hoafɨ ra hɨmborɨyei hehi, nindou afɨndɨ Gariri, Sudia, Serusarem, Idomia, hɨfɨ Sodan hoekɨmɨ adaburo, Tair asu Saidon ŋgoafɨ ranɨhündɨ ranai Sisas sowana mafandɨhindɨ. 9Sisas ai nindou afɨndɨ ra hoeireanda mayowamboyu ahambo süŋgurururü-rundeimbɨmbo hoafɨyupurühɨ yahuya, “Nindou afɨndane eŋgoro, ŋga se bot ŋgorü sowandümo sɨfomo, ŋga afɨndɨ afɨndɨndeihɨ wambo hoe hohoeanɨ nɨnendɨ-hündürɨmboyei,” mehupurɨ. 10Sisas ai horombo nindou afɨndɨ aboedɨmareandürɨ ranɨmboyei aŋgünümbɨ nindou afɨndɨ ranai Sisasɨmbo sündɨfimbo sɨmborɨ nɨnendürɨmayei hei. 11Asu moaruwai nendɨ ranai Sisasɨmbo hoeirɨhoranɨ mayoa ahandɨ wagabe pɨyei nɨmareimbo puküna hoafɨ karɨhehindühɨ seiya, “Seana Godɨndɨ nɨmor-anafɨ,” masei. 12Ŋga Sisas ai aheimbo nüŋgunahurai nindouyu yaho fɨfɨrɨfe hoafɨmbo yowanɨ mehundürɨ.

Sisas ai ahandɨ hoafɨ semɨndɨ horambo nindou 12 kafoare hɨnɨŋgɨmareapurɨ

(Matyu 10:1-4; Ruk 6:12-16)

13Ai hafu hɨfɨ wafuwamɨ nɨmarümbo nindou dɨdeyomo ai hohoanɨmo-yupureimbɨ ahamumbo hoafɨmayua ahambo sowana mahafomo. 14-15Sisas ai nindou 12 sepurɨmündɨ hɨnɨŋgɨreapurɨ haya hoafɨ sowandümo homo-rundeimbɨ anemo yahu kamafoareapurɨ. Nindou ranai Sisas babɨdɨmbo nɨŋgombo ai koarɨhefepura ho Godɨndɨ hoafɨ bokarɨhefehü asu moaruwai nendɨ hɨhaifoefembo ŋgɨnɨndɨ masagapurɨ. 16Sisas ai nindou 12 ndanahamumbo masepurɨmündu: Saimon, asu Sisas ai ŋgorü ndürɨ Pita kamafoarirɨ. 17Sems, Son Sebedindɨ nɨmorɨ. Sisas ai ahafanɨmbo Boanerges anafanɨ yahu dükamareapɨrɨ. Ahandɨ nɨmɨndɨ ra nɨmoamondɨ hoafɨ nahurai nindouane. 18-19Andru, Firip, Bartoromyu, Matyu, Tomas, Sems, Arfiusɨndɨ nɨmorɨ, Tadius, Saimon Serot+ sɨrambeahɨndɨyu asu Sudas Iskariot Sisasɨmbo ahandɨ hürütümbɨ-yomondɨ warɨhümarirɨ.

Sisas ai Bersebur kapeihü ratüpurayu masei

(Matyu 12:24-32; Ruk 11:14-23; 12:10)

20Sisas ai worɨnambo huanɨ asükai nindou afɨndɨ ranai hei worɨ gümarɨhorɨ. Ranɨmboyu ai ahambo süŋgururü-rundeimbɨ babɨdɨmbo sesɨ sesɨ-koatememo. 21Sisasɨndɨ fikɨmɨnɨndɨ ai ranɨ hoafɨ ra hɨmborɨyei hehi ahambo fihimündɨmbo mahei. Sapo ai hohoanɨmoyeihɨya, ai wunünümbo-yuhümbei sei hehi. 22Ŋga Serusaremɨhündɨ ahɨnümbɨ hohoanɨmo yamundu-rundeimbɨ ai hanɨmo hoafɨyomondühɨya, “Ahandɨ fiambe Bersebur mbamarü. Aiana moaruwai nendɨyei bogorɨ Bersebur ahandɨ ŋgɨnɨndɨ-namboane moaruwai nendɨ nindouyei fiambeahɨndɨ hefoare arandɨ,” mehomo. 23Sisas ai nindou ranaheimbo hoafɨyundüra akɨmɨ maheia kafoefe hoafɨ hoafɨyundürühɨ yahuya, “Satan ai nüŋgunde Satanɨmbo hemoaboadira? 24Asu mamɨ hɨfɨhündɨ ai yɨbobore haya yifiarayo ana, ranɨ hɨfɨhündɨ ranai ŋgɨrɨ aboedɨ nɨmandei. 25Asu mamɨ worambeahɨndɨ ai yɨboborɨhi hehi yifiarayei ana, ai ŋgɨrɨ aboedɨ nɨmandei. 26Asu Satan ai yifiarɨmbo yahuhaya ahandɨ nendɨ ranai yɨboboareandɨ ana, ŋgɨrɨ ŋgɨnɨndɨ nɨŋgo, ŋga ai ranɨwamɨ randɨhi moendɨ-ndeimboyei. 27Ŋgɨrɨ nindou ŋgorü ai ŋgɨnɨndɨ nindoundɨ worambe ŋgu napo hümbuhünɨndu. Sapo nindou ranai hümbuhünɨmbo hohoanɨmoayu ana, ŋgɨnɨndɨ nindou ranahambo wofɨnambo hüputüpondɨherü mbundambo anɨmbo asu ahandɨ napo muŋgu ra fufundamündümbui. 28Ro sɨheimbo anɨhondümbo-anahɨ hoafehandürɨ, nindou ai Godɨmbo moaruwai hoafayei ane asu moaruwai hohoanɨmoayei ane ra amboawi mbüsümbui. 29Ŋga nindou ŋgorü ai Yifiafɨ Aboedɨmbo moaruwai hoafayu ana, God ai ŋgɨrɨ amboawi mbüsu, hapondanɨ-ane asu süŋgunamboane. Ŋga moaruwai hohoanɨmo ranai ahambo-so koadürümbo koadürümbo yagodɨmboe.” 30Sisas ai ranɨ hoafɨ hoafɨmayu ra sapo ahɨnümbɨ hohoanɨmo yamundu-rundeimbɨ ai ahamboya, ‘Moaruwai nendɨ ahandɨ fiambe nɨmarɨmboane,’ mehomo-ndamboyu ra-mehu.

Sisasɨndɨ fikɨmɨnɨndɨ

(Matyu 12:46-50; Ruk 8:19-21)

31Ranɨ-sɨmboanɨ Sisasɨndɨ hondɨ asu akohoandɨ ai ahambo fihambo tükümehind. Ai moanambühɨ nɨmboeimbo aheimbo sowana hombo hoafɨmbo nindou mamɨ koamarɨhehorɨ. 32Nindou afɨndɨ ranai Sisasɨmbo wakɨrɨhorɨ nɨmareimbo hoafɨyahündowohü seiya, “Sɨhafɨ amondɨ aborüdɨ ai sɨhambo weindanɨ nɨboadei hɨfandarɨhünɨnɨ,” masei-amboyu. 33Asu Sisas ai sɨmborɨ hoafɨyundürühɨ yahuya, “Dɨdɨyei wandɨ me asu akohoanda?” 34Nindou wakɨrɨhi mamarei ranaheimbo hübudurandürɨ wakɨrerühɨ yahuya, “Ndananei wandɨ me asu akohoand-ayei. 35Wandɨ me, akohoandɨ asu rehɨhoandɨ ana nindou dɨdɨyei Godɨndɨ hohoanɨmo süŋgurɨhindeimbɨ rananei,” mehu.

Godɨndɨ Hoafɨ

© 2001, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index