Search form

Mak 5

Nindou mamɨndɨ fiambeahɨndɨ Sisas ai moaruwai nendɨ hemafoareandɨ

(Matyu 8:28-34; Ruk 8:26-39)

1Sisas ai ahambo süŋgururü-rundeimbɨ babɨdɨmbo Gariri kurɨhoe ra botambe barɨhoemo houmbo Gerasa-yafe hɨfambe mahomo. 2Sisas ai bot hɨnɨŋgɨre haya kusɨfuendanɨyo, nindou mamɨ ahandɨ fiambe moaruwai nendɨ nɨmareimbɨ ai yɨfɨ sɨhehi rɨhündeimbɨ hoŋguambeahɨndɨ hu ahamboso tükümefiyu. 3Nindou ranai ana yɨfɨ sɨhehi rɨhündeimbɨ hoŋguambe-ani apu arandɨ. Ranane ŋgɨrɨ ahambo senɨnambo amboanɨ yirɨwarɨ hüputüpu-ndürɨndümo. 4Nindou ranahambo afɨndɨmbo senɨnambo yirɨwarɨ hüputüpurɨ-horɨmɨndei marɨhündɨ, ŋga sen ra gurɨhaimarandɨ. Ai ŋgɨnɨndɨ hamɨndɨ-wambo nindou ŋgorü ai-amboanɨ moai ahambo kɨkɨhɨrümündu. 5Nɨmbokoanɨ asu sɨrühɨ nindou ranai yɨfɨ sɨhehi rɨhündeimbɨ nɨmoei-ambe asu hɨfɨ wafu ranambe hoahoaŋgura-marandɨ. 6Sisas ai hapoadümbo aŋgunɨ huambe nindou-mayu ranai hoeirirɨ haya pɨpɨyu hu ahandɨ wagabe yirɨ yimbu pusɨre mamaru. 7Nindou ranai puküna hoafɨ karɨhoehü yahuya, “Sisas, se-ana God Nɨmoamo Hondü ahandɨ nɨmorɨ anafɨ, se wambo nɨnɨ nünüŋgu-fendɨrɨmboyafa? Ro sɨhambo düduarɨheanɨnɨ, Se Godɨmbo dabarɨndafoandühɨ ŋgɨrɨ sɨhambo nɨnɨ-moatükunɨ randɨheandɨ mbɨsafɨ,” mehu. 8Ramehu ra sapo Sisas ai hoafɨyuhɨya, “Moaruwai nendɨ se nindou ranahandɨ fiambeahɨndɨ kosɨfoao,” mehu ranɨmboyo. 9Asu Sisas ai düdureandühɨ yahuya, “Sɨhafɨ ndürɨ nɨne?” mehuamboyu. Asu moaruwai nendɨ ranai yahoya, “Wandɨ ndürɨ ana amiane. Sapo ro ana afɨndɨ sɨrɨhünd-anefɨ,” meho. 10Moaruwai nendɨ ranai ranɨ hɨfɨhündɨ yowanɨ yɨhoefɨmbo hefoefemunɨ-poanɨ yaho haya Sisasɨmbo hüti hoafɨmarɨrɨ. 11Ranɨ fikɨmɨ hɨfɨ wafuambe moatei afɨndɨ ranai sesɨ sahüsihɨ burɨyei wakɨmarɨhindɨ. 12Ranɨyo moaruwai nendɨ ranai Sisasɨmbo hüti hoafɨyeihɨ seiya, “Se yɨhoefɨmbo koandɨ-hawamuna moatei akɨmɨ nda burayei ahei fiambendahumboane,” masei. 13Ranɨyo Sisas ai hɨnɨŋgɨ-mareandüra rasüŋgumehindɨ. Moaruwai nendɨ ranai nindoundɨ fiambeahɨndɨ kosɨfoehi hehi moatei akɨmɨ burɨmayei ahei fiambemehindɨ. Ranɨyo 2,000 moatei ranai hɨrɨpɨnɨ pɨyei hehi gügürɨyei hanimbo kurɨhoeambe hoe karɨhüsi hehi yɨfɨsafɨ-mayei. 14Nindou moatei hɨfandɨmarundɨ ranai fefou houmbo homo adükarɨ ŋgoafɨyo asu akɨdou ŋgoafɨ adaburo ranɨyo ra wataporɨmbomarundɨ. Ranɨyo ranühündambo nɨmorehɨ nindowenihɨ ranai nɨne-moatükunɨyo moateimbo tükümefeyo ra hoeifembo mahei. 15Ai hei Sisasɨmboso tüküyahi hoeirɨhindane nindou horombo ahandɨ fiambe moaruwai nendɨ afɨndɨ nɨmareimbɨ-mayu ranahambo hoeimarɨhorɨ. Ai asükai aboedɨ hohoanɨmo fɨfɨre hohoanɨmoyuhümbo hoearɨ güde haya mamaruwa hoeirɨhorɨ hehi yɨhɨmbomarɨhorɨ. 16Nɨne-moatükunɨ Sisas ramareandɨ hoeifembo mahei ranai asükai hɨhɨrɨyahi hei nindou horombo moaruwai nendɨ nɨmareimbɨ-mayu asu moatei ranahambo amboanɨ wataporɨmbo-marɨhündɨ. 17Ranɨyo nɨmorehɨ nindowenihɨ ranai ranɨ hoafɨ ra hɨmborɨyei hehi Sisasɨmbo ranɨ hɨfɨhündɨ ŋgorü-goanɨnɨ hombo hüti hoafɨmarɨhorɨ. 18Asu Sisas ai botambe mafarɨfiyuwamboyo nindou horombo moaruwai nendɨ nɨmareia hefoareandeimbɨmayu ranai aidɨbo hombo hüti hoafɨmayu. 19Ŋga asu Sisas ai ahambo moai yɨnɨ yahundo. Ai hoafɨyundowohü yahuya, “Se sɨhafɨ worɨnambo ŋgafɨ fikɨmɨnɨndɨmbo Adükarɨ ai sɨhafɨ fimbo hɨpoambo-reanɨnühɨ ramareanɨnɨ ranahambo wataporɨmbondandɨ,” mehu. 20Ranɨyo nindou ranai hu Dekaporis hɨfɨhü ahandɨ fimbo wataporɨmbo-maranda nɨmorehɨ nindowenihɨ afɨndɨ ranai mahepünahindɨ.

Sisas ai nɨmorehɨ nɨmorɨ yɨfɨhündɨ botɨre asu nɨmorehɨ aŋgünümbɨ aboedɨmareandɨ

(Matyu 9:18-26; Ruk 8:40-56)

21Sisas ai Gariri kurɨhoe ra botambe farɨfi haya ŋgorü goanɨnɨ huane nindou afɨndɨ ranai ahandɨ hoafɨ hɨmborɨmbo mafandeandɨ. 22Ranɨyo Suda-yei rotu worɨ hɨfandɨra randeimbɨ, ahandɨ ndürɨ Sairus, ai mahu. Ai hu Sisasɨmbo hoeirirühɨ ahandɨ yirɨkɨmɨ yirɨ yimbu pusɨre mamaru. 23Ai Sisasɨmbo hüti hoafɨyundo hoaŋguhü yahuya, “Wandɨ nɨmorehɨ nɨmorɨ ai yɨfɨmbo yaŋgɨrane, ŋga se dɨdɨfɨ warɨ nandowandanɨ anɨmbo aboedɨmbeyo-wamboane,” mehundo-amboyu. 24Asu Sisas ai aidɨbo mahua nɨmorehɨ nindowenihɨ afɨndɨ ranai ahandɨ süŋgu mahei. Ranɨyo ahandɨ fikɨmɨ gugureandühɨ nɨnendɨ-marɨhorɨ. 25Asu nindou gugurɨmareandɨ ranambe nɨmorehɨ mamɨ 12 hɨmbanühɨ-feimbɨmbo amoamo watɨkoafɨra-marandɨ. 26Ranɨyo nɨmorehɨ ranai dokta hoeifepurɨmbo ahambo fehefembo-hünda ahandɨ kakɨ afɨndɨ saimarandɨ. Asu dokta ranai moai ahambo farɨhoemondanɨ aboedɨ tüküfeyo, ŋga wanɨ. 27Nɨmorehɨ ranai Sisasɨndɨ hoafɨ ra hɨmborɨyo haya ho nindou afɨndɨ ranahei mbusümo manɨŋgo. Ranɨyo ai Sisasɨndɨ daboadanɨ ho ahandɨ hoandarɨ hoearɨ ra sündɨmareandɨ. 28Ai ahandɨhoarɨ yare hohoanɨmo-yowohü yahoya, “Ro ahandɨ hoearɨ yaŋgɨrɨ amboanɨ sündarɨheandɨ ra aboedɨndamboyahɨ,” meho. 29Ramare-andamboyo nɨmehünou amoamo watɨkoafɨmarandɨ-mayo ra kɨkɨramɨndühɨ asu ahandɨ fiambe aŋgünɨ ranai aboedɨmayoa fɨfɨrɨmareandɨ. 30Asu Sisas ai ahandɨ fiambeahɨndɨ ŋgɨnɨndɨ makosɨfoenda fɨfɨre haya hɨhɨrɨfi düdurearühɨ yahuya, “Düdi wandɨ hoearühɨ sündɨmareanda?” mehu. 31Ahambo süŋgururü-rundeimbɨ ai hoafɨyomondühɨ yahomoya, “Nindou afɨndɨ eŋgoro ra hoeiarowandane asu düdi sündɨmareandɨ safɨ hawambo düduwefoanda?” mehomo. 32Ŋga awi Sisas ai düdi ahandɨ hoearɨ fihɨ sündɨmareandɨ ra fɨfɨrɨndɨhea yahu haya kokomara hu. 33Nɨmorehɨ ranai ahambo ranɨ-moatükunɨ tükümefeyo ra fɨfɨre haya yɨhɨmboyohü hɨhamɨndarɨ-mayo. Ranɨyo ho Sisasɨndɨ yirɨkɨmɨ yimɨndɨhona nɨmarɨmbo muŋguambo moatükunɨ ahambo tükümefeyo ra wataporɨmbomarandɨ. 34Sisas ai nɨmorehɨ ranahambo hoafɨyundowohü yahuya, “Nɨmorɨ akɨdou, se anɨhondümbo-arowandɨ ranɨmbohünda seana asükai aboedanafɨ. Sɨhafɨ aŋgünɨ aboedɨmefeyo ranɨmbohünda se ŋgusüfo afurɨndo kündo hawa ŋgafɨ,” mehu. 35Sisas ai wataporɨmborandühɨ nüŋguambe nindou bɨdɨfɨrɨ ai Suda-yafe rotu hɨfandɨ randeimbɨndɨ worambeahɨndɨ sɨnɨmo hoafɨyomondühɨ yahomoya, “Sɨhafɨ nɨmorehɨ nɨmorɨ yɨfɨmayo. Ŋga nindou yamunde randeimbɨmbo tɨŋɨrɨfo segodopoanɨ,” mehomo. 36Asu Sisas ai moai ahamundɨ hoafɨ ranahambo hɨhɨmborɨyu. Ai Suda-yafe rotu hɨfandɨrandeimbɨ ranahambo yahundoya, “Yowanɨ, yɨhɨmbo-yopoanɨ, ŋga se moanɨ Godɨmbo anɨhondümbo-ndowandɨ,” mehu. 37Sisas ai nindou ranaheimbo ai-babɨdɨmbo hombo yowanɨ yahu hɨnɨŋgɨrerü haya, Pita, Sems, Son, asu ahandɨ akɨdɨ Sems ahamumbo yaŋgɨrɨ süŋgureapurɨ haya mahu. 38Ai homo Suda-yafe rotu bogorɨndɨ worɨkɨmɨ tüküyafundühɨ Sisas ai hoeireandane aranɨ hoafɨ afɨndɨ afɨndɨ-mayei. 39Ai worambe farɨfi hafu hoafɨyundürühɨ yahuya, “Nɨmboe se aranɨ hoafɨ afɨndɨ-afɨndayeia? Nɨmorɨ ndanana yɨfɨyopoanɨ, ŋga moanɨ apomboane,” mehuamboyei. 40Asu nindou ranai ahambo tɨkɨfɨnambo-marɨhorɨ. Ai aheimbo ranɨ worambeahɨndɨ hɨhaifoarearü mbura, nɨmorɨ ranahandɨ hondafɨndɨyafe asu ahandɨ süŋgururü-rundeimbɨmemo aheimbo yaŋgɨrɨ semündündürɨ haya, nɨmorɨ yɨfɨ meŋgoro ranɨ worɨ safanɨ kamefoehindɨ. 41Ai hüfu nɨmorɨ ranahandɨ watɨŋarɨhü kɨkɨhɨramündɨ haya hoafɨyundowohü yahuya, “Tarita kumi,” mehu. Hoafɨ ranahandɨ nɨmɨndɨ ana ndahuraiane, “Nɨmorehɨ nɨmorɨ yihoarɨfɨ ro hoafehanɨnɨ, se botɨyafo,” yaho ranane. 42Asu nɨmehünou nɨmorehɨ nɨmorɨ ranai botɨfe haya mahowa nindou ranai mahepünehindɨ. Nɨmorɨ ranana 12 hɨmbanɨ yoweimbɨyo. 43Sisas ai hoafɨyundürühɨ yahuya, “Se yowanɨ nindou mamɨmbo amboanɨ ndanɨ moatükunɨ nda hoafɨyopoanɨ. Nɨmorɨ ranahambo sesɨ sahündo anɨmbo mbɨseso,” mehu.

Godɨndɨ Hoafɨ

© 2001, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index