Search form

Mak 7

God ai amoao mamɨyei ahɨnümbɨ hohoanɨmo hɨfɨnambomareandɨ

(Matyu 15:1-9)

1Farisihündɨ bɨdɨfɨrɨ ai ahɨnümbɨ hohoanɨmo yamundu-rundeimbɨ nindou babɨdɨmbo Serusarem ŋgoafɨhündɨ sɨfomo Sisasɨmbo hoeimarüwurɨ. 2Ranɨyo hoeirundanɨ Sisasɨmbo süŋgururü-rundeimbɨmemo ranai warɨ popoaikoate sesɨ sowasümondühɨ mamarɨmo. Warɨ popoaikoate sesɨ sesɨmbo ranana moaruwaiane. 3Sapo Farisi asu Suda-hündɨ aiana ai boagɨrɨ süŋgumarundɨ ranɨmboane ŋgɨrɨ warɨ popoaikoate sesɨ dagüdi. 4Asu sesɨ maket ambeahɨndɨ pememo amboanɨ sesɨ popoaihefekoate ana, ŋgɨrɨ dowadümo. Sapo ai boagɨrɨ refemarandɨ süŋgumbo hɨpɨrɨ napo ra popoaindɨhou mbundümbo anɨmbo mandu dowadümboemo. 5Ranɨyo Farisi asu ahɨnümbɨ hohoanɨmo fɨfɨrundeimbɨ ai Sisasɨmbo hoafɨyomondühɨ yahomoya, “Nɨmboe sɨhambo süŋgurunɨnɨ rundeimbɨ ai boagɨrɨ ahɨnɨ ra süŋgufe-koateayomoa? Asu nɨmboe warɨ afɨsaho kapeihɨ sesɨ asowasümoa?” mehomo. 6Ranɨyu Sisas ai sɨmborɨ hoafɨyupurühɨ yahuya, “Godɨndɨ hoafɨ hoafɨyurandeimbɨ Aisaia ana anɨhondümbo yimbu yafambeimbɨ sɨhamumboyu hoafɨmayu. Ai ndare sürü papɨrandühɨ yahuya,

‘Nindou ndanai ana yafambe yaŋgɨrane wambo aboedani asei,

ŋga ahei hohoanɨmoana aŋgunane eŋgoro.

7Aiana nindouyei ahɨnümbɨ hohoanɨmo ranane yamundɨhindühɨ Godɨndɨ hoafane nda asei,

ranɨmboane ai wambo hohoanɨmoayei ra moanɨpoane,’ Aisaia 29:13

mehu. 8Seana Godɨndɨ ahɨnümbɨ hohoanɨmo ra hɨŋgɨrɨru houmboanemo nindouyei hohoanɨmo yaŋgɨrane süŋguarundɨ.” 9Ranɨyo ai hoafɨyupurühɨ yahuya, “Seana Godɨndɨ ahɨnümbɨ hohoanɨmo ranahambo ambeyaho hɨnɨŋgɨfehümbo sɨhamundɨ hohoanɨmo süŋgufembo yaŋgɨrane hohoanɨmoemo. 10Sapo Moses yahuya, ‘Se sɨhafɨ meapeyafe hoarehɨndafɨ,’ asu ‘Düdi ahandɨ hondamboyu afɨndamboyu moaruwai hoafayu ana, yɨfɨmbiyuwamboane,’ mehu. 11-12Ŋga se ndaru hoafɨyomondühɨya, ‘Nindou ranai ahandɨ hondafɨndambo fehefe kakɨ napoeimbanisɨ, ŋga hondafɨndambo hoafɨndupɨrühɨya, “Ndanɨ kakɨ ana ro Godɨmbo saimbo masɨheheandane,” mbüsu ana, asu ŋgɨrɨ nindou ranai kakɨ ranambo ahandɨ hondafɨndambo fehefepɨrɨmbo yɨnɨ mbɨsɨmo,’ yahomo arundɨ. 13Ranɨmboane Godɨndɨ hoafɨ ra hɨnɨŋgɨrundühɨ asu se boagɨrɨ-yafe hoafɨ ra süŋgu-arundɨ asu se afɨndɨ moatükunɨ rahurai raru arundɨ,” mehu.

Nɨne-moatükunɨ nindoumbo rareanda nindou ai moaruwai hohoanɨmoyei arɨhündɨ

(Matyu 15:1-9)

14Sisas ai nindou afɨndɨ ranaheimbo asükai mɨŋgɨyu hürühendürɨ haya hoafɨyundürühɨ yahuya, “Muŋguambo nindou se wandɨ hoafɨ nda hɨmborɨndei hehi fɨfɨrɨndɨhindɨ. 15-16Nɨne-moatükunɨ moanambühündɨ nindou fiambe ahano ai-ana ŋgɨrɨ nindoumbo randeranɨ moaruwai hohoanɨmondu. Ŋga nɨne-moatükunɨyo nindouyei fiambeahɨndɨ nɨmarɨ haya moanambühɨ tükefeyo ranane rareandanɨ nindou ai moaruwai hohoanɨmoayei,” mehu. 17Sisas ai nindou ranaheimbo hɨnɨŋgɨreandürɨ haya worɨna hafuane ahambo süŋgururü-rundeimbɨ ai ranɨ kafoefe hoafɨ ranahambo düdumefundɨ. 18Ranɨyo Sisas ai hoafɨyupurühɨ yahuya, “Awi seana ŋgusüfokoate-wamboemo. Awi se moai fɨfɨrundɨyo, sapo nɨne-moatükunɨ moanambühündɨ nindou fiambe ahano ranɨyopoanɨ nindoumbo moaruwaimbore arandɨ. 19Ranana ŋgusüfoambe hohoanɨmo ranambe howohüyopoanɨ, ŋga ranana bodoambe hanɨ mburambo awaimboreandühane.” Sapo Sisas ai ramehu ra muŋguambo mamɨkarambo sesɨ ra Godɨndɨ hɨmboahü ana aboedane yahumboyu. 20Asu asükaiyu Sisas ai hoafɨyuhɨ yahuya, “Nɨne-hohoanɨmo nindou ahandɨ fiambeahɨndɨ nɨmarɨhaya tükefeyo ranane nindou ranahambo Godɨndɨ hɨmboahü moaruwaimboarerɨ. 21-22Ro hoafɨmayahɨ ranana ndanɨ-moatükunɨ nindou hohoanɨmoambe tüküfe arandɨ ndanɨmboyahɨ hoafɨmayahɨ. Muŋguambo mamɨkarambo moaruwai hohoanɨmo, hümbuhünɨ, nɨmorehɨ sɨsɨhomo asu anamɨndɨhoandɨ bɨrabɨrɨ, nindou hɨfokoefe, nɨmorehɨ anamɨndeimbɨ dɨbomboyo, hohoaŋɨ, wosɨhoaforɨ hoafɨ, bodɨmondambo ŋgɨnɨndɨ, moaruwai hoafɨ, hoafɨ hɨmborɨkoate, afɨndɨ-afɨndɨ, asu mamɨkarɨ hohoanɨmo ranɨmboyahɨ hoafɨmayahɨ. 23Muŋguambo ndanɨ moatükunɨ ndanane nindou hohoanɨmo-ambeahɨndɨ tüküfeyoahü nindoumbo rareiranɨ Godɨndɨ hɨmboahü moaruwaimborerɨ arandɨ,” mehu.

Fonisia hɨfɨhündɨ nɨmorehɨ ai Sisasɨmbo anɨhondümbomarerɨ

(Matyu 15:21-28)

24Sisas ai ranühündambo botɨfi haya Tair ŋgoafɨkɨmɨ mahu. Nindou ai ahambo fɨfɨrɨndɨhorɨmboyei yahuhaya worambe mamaru. Ŋga ai ŋgɨrɨ dɨbo amaru ra dɨbondɨfiyu. 25Nɨmorehɨ mamɨ ahandɨ nɨmorehɨ nɨmorɨndɨ fi-ambe moaruwai nendɨ nɨmarɨweimbɨ ai Sisas ranühɨ amaru hoafɨ ra hɨmborɨmayo. Ranɨyo ai nɨmehünou ho Sisasɨmbo-so tüküfe ahandɨ yirɨkɨmɨ peyo mamaro. 26Nɨmorehɨ ranai ana ai-poanɨmbo Fonisia sɨrɨhündɨ Grik hoafeimbɨyo. Ranɨyo ai Sisasɨmbo ahandɨ nɨmorehɨ nɨmorɨndɨ fi-ambeahɨndɨ moaruwai nendɨ hefoefembohünda hütihütimarɨrɨ. 27Sisas ai nɨmoreh ranahambo kafoefe hoafɨ hoafɨyundowohü yahuya, “Sɨhɨrɨ nɨmorɨ ranaheimbo sesɨboatei ndahundürɨ mbundühumbo anɨmbo. Ŋga awi sɨhɨrɨ nɨmorɨyei-mayo sesɨ ra yaforɨmbo ndahundürümboyefɨ,” mehuamboyo. 28Asu nɨmorehɨ ranai hoafɨyowohü yahoya, “Adükarɨ, yɨnɨsɨ, ŋga yaforɨ amboanɨ sesɨfondɨ koambe nɨmboeimbo nɨmorɨyei-mayo sesɨ bɨdɨfɨrɨ-bɨdɨfɨrɨ ra sahüsihanei,” mehowamboyu. 29Asu Sisas ai hoafɨyundowohü yahuya, “Se hoafɨmayafɨ ranɨmbohünda ŋgafɨ, ŋga moaruwai nendɨ ai sɨhafɨ nɨmorɨ ra hɨnɨŋgɨmareandɨ,” mehu. 30Nɨmorehɨ ranai hɨhɨrɨfe ho worambe hɨmboyowane, ahandɨ nɨmorɨndɨ fiambeahɨndɨ moaruwai nendɨ ai kosɨfoendühɨ asu fondɨwamɨ mapo.

Sisas ai nindou mamɨ yafambe asu hɨmboambe moaruwaimbü aboedɨmarirɨ

31Ranɨyo Sisas ai Tair hɨnɨŋgɨre haya hu Saidonɨhü tüküfi mbura hu Dekaporisɨhü tüküfi haya hu Gariri kurɨhoe-kɨmɨ tükümefiyu. 32Sisas ai ranühɨ nɨmaruambe nindou bɨdɨfɨrɨ ai nindou mamɨ hɨmbotühɨfo asu hɨhɨndɨ hoafɨyu randeimbɨ sahorɨmɨndei mahei. Ranɨyei ai Sisasɨmbo nindou ranahandɨwamɨ warɨ mbɨnandeandɨ sei hehi hüti hoafɨmayei. 33Ranɨyo nindou ranahambo nindou afɨndɨ ahei mbusümo ahambo yaŋgɨrɨ serümündü mahu. Ranɨyo Sisas ai warɨbatendɨ hɨmboambe yimbufihɨ pamareanda aboedɨmayafea asu warɨ boatendɨfihɨ ŋgurɨ pare mbura nindou ranahandɨ teifühɨ pamareandɨ. 34Sisas ai sünambe hɨmboyu hafu haŋafu afɨndɨ hüfoareandühɨ nindou ranahambo yahundoya, “Efat.” Hoafɨ ranahandɨ nɨmɨndɨ ra ndahuraiane, ‘sübüdühoefɨ’ yahoane. 35Ranɨyo nɨmehünou ahandɨ hɨmboambe ai aboedɨyowohü asu hoafɨ hɨhɨndɨ hoafɨyumarandɨ ra asükai aboedɨ hoafɨmayu. 36Asu Sisas ai nindou ranaheimbo ranɨ-moatükunɨ hoeimarɨhindɨ ranahambo nindou ŋgorümbo yowanɨ hoafɨyopoanɨ mehu. Ai aheimbo yowanɨ mehundürɨyosɨ, ŋga asu ai ranahambo wataporɨmbomarühü hei. 37Ai hepünehindühɨ seiya, “Sisas ai muŋgu-moatükunɨ aboedɨ ramareandɨ. Ai rareandanɨ hɨmbo tühɨfo güreyandüreimbɨ amboanɨ ai hɨmborɨyei asu hoafɨkoateyeimbɨ ai-amboanɨ wataporɨyei marɨhündɨ,” masei.

Godɨndɨ Hoafɨ

© 2001, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index