Search form

Mak 8

Sisas ai 4,000 nindoumbo sesɨ masagadürɨ

(Matyu 15:32-39)

1Asu ŋgorüsɨmboanɨ nindou afɨndɨ ranai Sisasɨmbo sowahɨ mafandɨhindɨ ranɨyei sesɨkoatemayei. Ranɨyo asu Sisas ai ahandɨ süŋgururü-rundeimbɨmbo mborai yahupurɨ haya hoafɨyupurühɨ yahuya, 2“Ro nindou ndanaheimbo hɨpoamboarɨhearü. Ai ro-babɨdɨ ŋgɨmɨ si nɨmareimbo wambo asu ai sesɨkoateanei. 3Ro ŋgɨrɨ wembopo ŋgoafɨnambo koandɨhehearü, ŋga ai nafɨnɨ hɨmboa wuwurɨndei hehi pɨndeimboyei. Ŋga asu bɨdɨfɨrɨ ana nafɨ aŋgunɨpoedanei,” mehu. 4Asu Sisasɨmbo süŋgururü-rundeimbɨ ai sɨmborɨ hoafɨyomondühɨ yahomoya, “Sɨhɨrɨ ana ŋgoafɨ aŋgunanefɨ. Ŋga asu dagüdambo bret ra ndahumɨndifɨ hohumbo nindou ndanaheimbo mandahundüra?” mehomo. 5Ranɨyu asu Sisas ai düdureapurühɨ yahuya, “Se nüŋgunümbɨ bretɨyo sowandümomboemoa?” mehuamboemo. Asu ai hoafɨyomondühɨ yahomoya, “Ro 7 bret sɨhehumboanefɨ,” mehomondamboyu. 6Ranɨyo asu Sisas ai bret 7 ra semündü haya Godɨmbo hɨfɨfɨmarürɨ. Ranɨyo asu hɨfɨtɨre mburambo ahambo süŋgururü-rundeimbɨmbo bɨdɨfɨrɨ bɨdɨfɨrɨ ra yimbumareapurɨ. Asu ahamumbo hoafɨyupurühɨ yahuya, “Se bret ra nindou ranaheimbo yimbundundürɨ,” mehupurɨ. Ranɨyo asu ahambo süŋgururü-rundeimbɨ ai rasüŋgu-marundɨ. 7Asu süŋgururü-rundeimbɨ ai kinɨ yahunümbɨ amboanɨ sowapundümo. Sisas ai kinɨ ranahambo Godɨmbo hɨhɨfɨrürɨ mburambo asu ahandɨ süŋgururü-rundeimbɨmbo hoafɨmayupurambo kinɨ ra nindou ranaheimbo yimbumarundürɨ. 8Asu muŋguambo nindou ai sesɨ ra sahüsi bodomayei. Ranɨyo asu bɨdɨfɨrɨ-bɨdɨfɨrɨ sesɨmayo ra 7 wambürɨ wambürɨhɨmarundɨ. 9Asu 4,000 nindouyei sesɨ ra masahüsi ranɨyo asu Sisas ai hoafɨmayundürambo bukürɨmayahindɨ. 10Asu Sisas ai ahambo süŋgururü-rundeimbɨ babɨdɨ botambe farɨyafu houmbo Darmanuta hɨfɨnambo mahomo.

Farisi ai Sisasɨmbo sɨsɨhɨmorurɨ hoeimarüwurɨ

11Farisi ai Sisasɨmbo sɨsɨhɨmofi hoeifimbohünda tüküyafu düdumarüwurɨ. Ranɨyo asu Sisasɨmbo düdurüwurühɨ yahomoya, “Se Godɨndɨ nɨmorayafɨ ana, se Godɨndɨmayo hepünɨfeimbɨ moatükunɨ randɨwandɨ,” mehomo. 12Asu Sisas ai ŋgusüfoambe moaruwairɨrɨhü raguambe yare hoafɨyuhɨ yahuya, “Nindou nda nɨmboe hepünɨfeimbɨ moatükunɨ hoeifembo düduehindɨ? Ro anɨhondümboanahɨ hoafehandürɨ, ŋgɨrɨ nafuimbo moatükunɨ yahurai hoeindɨhindɨ,” mehu. 13Ranɨyu asu Sisas ai Farisimbo yare hɨnɨŋgɨreapurɨ hayambo ndamefiyu. Asu botambe farɨfi haya kurɨhoe barɨhoei gogoanɨnɨ mahu.

Farisi asu Herot ahamundɨ yis ranahambo kafoefe hoafɨ

14Sisasɨmbo süŋgururü-rundeimbɨ ai bret adükarɨ semɨndɨ hɨfombo mɨtanɨmarundümo. Ŋga asu mamɨ yaŋgɨrɨrurɨ botambe foarüwurɨ houmbo sowarɨndümo mahɨfomo. 15Asu Sisas ai ahɨnɨ hoafɨyupurühɨ yahuya, “Se Farisi-yomondɨ asu Herotɨndɨ yis ranahambo hɨbadümbo!” mehu. 16Ŋga asu Sisasɨmbo süŋgururü-rundeimbɨ ai hoafɨ ranahandɨ nɨmɨndɨ ranahambo wataporɨmbomarundɨ. Ai yaru hoafɨyomondühɨ yahomoya, “Sapo ai hoafɨmayu ra bretkoateayefɨ ranahamboyu hoafɨmayu,” mehomo. 17Ranɨyu asu Sisas ai fɨfɨreandɨ nɨnɨ-moatükunɨmboemo wataporɨmbomarundɨ ranahambo. Asu Sisas ai düdureapurühɨ yahuya, “Se ra nɨmboe bretkoateayefɨ ranahambo wataporɨmboaru hoaŋgomoa? Awi seana moai hoeirundɨ asu fɨfɨrundɨ? 18Awi se hɨmboarümbü-anemosɨ, ŋga moai hoeirundɨ asu se hɨmboambembü anemosɨ, ŋga moai hɨmborɨyomo. Sɨhɨrɨ horombo bretkoateyefühɨ horombo ro ramarɨhendɨ ra se fɨfɨrundai? 19Horombo ro hondahüfeimbɨ bret 5,000 nindoumbo maseheandɨ ranɨ-sɨmboanɨ se nüŋgunɨmbɨ bɨdɨfɨrɨ bɨdɨfɨrɨ bret wambürɨyo wambürɨhɨmarundɨ?” Ranɨyomo asu ai hoafɨyomondühɨ yahomoya, “12 wambürɨ,” mehomondo. 20“Asu se fɨfɨru ro bret 7 4,000 nindoumbo maseheandɨ ra. Asu nüŋgunümbɨ bɨdɨfɨrɨ bɨdɨfɨrɨ bret wambürɨyo wambürɨhɨmarundɨ?” mehuamboyo. Asu ai hoafɨyomondühɨ yahomoya, “7 wambürɨ,” mehomondo. 21Asu ai yare hoafɨyupurühɨ yahuya, “Awi se moai ra fɨfɨrundɨyo?” mehu

Betsaidahündɨ hɨmboatɨharɨ mamɨ Sisas ai dɨboadomarirɨ

22Betsaida ŋgoafɨhü Sisas ai ahambo süŋgururü-rundeimbɨ babɨdɨmbo hɨfomo tüküyafundane asu ahambo sowana nindou hɨmboatɨharɨ mamɨ sowarɨndümo mahɨfomo. Ranɨyei ai Sisasɨmbo fambɨheira seihehi hoafɨmayahündo. 23Ranɨyu Sisas ai hɨmboatɨharɨmbo warɨhü kifi hürümündɨ haya ŋgoafɨ hɨnɨŋgɨrɨne hena hafanɨ ahandɨ hɨmboarambe ŋgurɨ pamarirɨ. Ai kɨkɨhɨrümündühɨ düdufinduhɨ yahuya, “Se ŋgorü-moatükunɨ amboanɨ hoeirɨwandai wanɨyo?” mehundo. 24Asu nindou ranai hɨmboapoyu wakɨrendühɨ yare hoafɨyuhɨ yahuya, “Ro nindou bɨdɨfɨrɨ hoeirɨheambo-anahɨ. Ŋga asu ro hoeirɨheandanɨ nɨmɨ fɨrɨbadɨhoai aho nahuraiane,” mehu. 25Ŋga Sisas ai asükaiyu ahandɨ hɨmboarühɨ warɨ pamareandɨ. Asu ahandɨ hɨmboarɨ ra bɨrɨmarɨhoayo. Ranɨyu asu hɨmboarɨ ahandɨ ra aboedɨyowohüyo asu muŋguambo moatükunɨ ra aboedɨ hoeimareandɨ. 26Asu Sisas ai worɨnambo koarɨherühɨ yahuya, “Se yowanɨ ŋgoafɨna ŋgamboyafɨ,” mehu.

Pita ai Sisasɨmboya Krais-ani mehu

(Matyu 16:13-20; Ruk 9:18-21)

27Ŋga asu Sisas ai ahambo süŋgururü-rundeimbɨ babɨdɨ ŋgoafɨ Sisaria Firipai ŋgoafɨkɨmɨ adaburo ranühɨ mahomo. Ranɨyomo asu nafɨnambo homondühɨ ahambo süŋgururü-rundeimbɨmbo düdureapurühɨ yahuya, “Wambo dɨdai-ani mbaseia?” 28Asu ai hoafɨyomondowohü yahomondoya, “Bɨdɨfɨrɨ ai hoafɨyeihɨya, ‘Aiana Son hundürürandürɨ-randeimb-ani.’ Asu bɨdɨfɨrɨ ai hoafɨyeihɨ ‘Aiana Eraisa-ani.’ Ŋga asu bɨdɨfɨrɨ ai hoafɨyeihɨ, ‘Aiana Godɨndɨ hoafɨ hoafɨyurandeimb-ani,’ masei,” mehomo. 29Asu Sisas ai düdufipurühɨ yahuya, “Asu se wambo nüŋguru hohoanɨmoyomo ro dɨdɨyaha?” Ŋga asu Pita ai sɨmborɨ hoafɨyundühɨ yahundoya, “Seana Krais-anafɨ, nindou God ai dɨbonɨyunɨnɨ hɨnɨŋgɨmareanɨnɨ nindou aboedambo-fendürɨmbohünda,” mehu. 30Asu Sisas ai hoafɨyupurühɨ yahuya, “Se yowanɨ nindou ŋgorümbo hoafɨndɨmboemo ro nindou nüŋgunahuraiyahɨ ranahambo,” mehu.

Sisas ai ahandɨ asübusɨ afɨndɨ semɨndühɨ yɨfɨmbo hoafɨmayu

(Matyu 16:21-28; Ruk 9:22-27)

31Asu Sisas ai ahambo süŋgururü-rundeimbɨmbo yamundeapurühɨ yahuya, “Nindou Hondü aiana asübusɨ afɨndɨ ndemündümbui. Asu ahambo ana bogorɨ nindoumemo, Godɨmbo sɨhou-rundeimbɨ bogorɨmemo, ahɨnümbɨ fɨfɨrundeimbɨmemo ai ahambo yɨboarukondüwurühɨ hɨfokoandüwurɨmboemosɨ, ŋga ŋgɨmɨ sindu haya asükai botɨndɨfimbui.” 32Asu Sisas ai hoafɨ ra fɨfɨrɨfoare hoafɨmayupurɨ. Ranɨyu asu Pita ai Sisasɨmbo serümündü hɨmboranɨ hu ŋgɨnɨndühɨre hoafɨmarürɨ. 33Asu ranɨyu Sisas ai hɨhɨrɨfi ahambo süŋgururü-rundeimbɨmbo hoeireapurühɨ asu Pitambo ŋgɨnɨndühɨre hoafɨyundowohü yahuya, “Satan, andai se biyafo. Ŋga seana Godɨndɨ hohoanɨmo-yopoanɨ süŋguarowandɨ, ŋga nindouyafe hohoanɨmo anandɨ süŋguarowandɨ,” mehu. 34Asu Sisas ai nɨmorehɨ nindowenihɨ aheimbo ahandɨ süŋgururü-rundeimbɨ babɨdɨmbo mborai yahundürɨ haya hümarɨhendürɨ. Ai hoafɨyundürühɨ yahuya, “Nindou düdi ai wambo süŋgufendɨrɨmbo hohoanɨmoayu ana, ai nindou mamɨ ahandɨ nɨmɨ keimbɨ karɨhendeimbɨ semɨndɨ ho yahurai ahandɨ yifirɨ ra hɨnɨŋgɨnde haya asu wambo süŋgumbɨrandɨramboane. 35Nindou düdi ai ahandɨhoarɨ ahandɨ yaŋgɨrɨ ra kɨkɨharamündu ana, ahandɨ yaŋgɨrɨ ra awarɨndɨhoemboe. Asu nindou düdi ai aboedɨ hoafɨ asu wambohünda ahandɨ yaŋgɨrɨ ra hɨnɨŋgareandɨ ana, ai yaŋgɨrɨ gedühɨ nüŋgumbui. 36Asu nindou düdi ai muŋgua hɨfɨ ndanɨhünda moatükunɨ ra asemündu ana, asu ahandɨ yaŋgɨrɨ nɨŋgombo ra awarɨndɨhoembui asu muŋguambo moatükunɨ ranai ŋgɨrɨ fandɨherɨ. 37Ŋga asu nindou ranai nɨnɨ takɨnɨ madagado yaŋgɨrɨ ra sɨmborɨ sɨsefembo-hündamboa? 38Asu nɨmorehɨ nindowenihɨ hapondanambe burayei ai Godɨmbo hɨnɨŋgɨrɨhorühɨ wosɨhoaforɨ hohoanɨmoyei arɨhündɨ. Ŋga nindou düdɨyei ai wambo asu wandɨ hoafɨ ranahambo amoanɨŋg-arɨhündɨrɨ ana, asu ro wandɨ Apendɨmayo hɨmboamupui-randeimbɨ asu sürühoeimbɨ sünambeahɨndɨ nendɨ babɨdɨ kosefɨ sɨmboanɨ ro aheimbo amboanɨ amoanɨŋgɨ-ndɨhandürɨmboyahɨ,” mehu.

Godɨndɨ Hoafɨ

© 2001, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index