Search form

Matyu 11

Son ai Sisas sowana ahambo süŋgururürundeimbɨ koamarɨhepurɨ

(Ruk 7:18-35)

1Sisas ai ahambo süŋgururü-rundeimbɨ 12 ranahamumbo ra-süŋgundundɨ hoafɨ ra yahu sagapurɨ haya, ranɨhünda botɨfi haya nindou ranɨ ŋgoafɨkɨmɨ amarei ranaheimbo Aboedɨ Hoafɨ bokarɨhefendürɨmbo asu yamundɨfindürɨmbo ahei ŋgoafɨna mahu. 2Son hundürɨrarü-randeimbɨ ai karabusambe nüŋgumbo nɨne-moatükunɨ ratüpurɨ Krais ai ratüpurayu ranahambo hɨmborɨyu haya, asu ai ahambo süŋgururü-rundeimbɨmbo koarɨhepura ahambo sowana mahomo. 3Ai homo Sisasɨmbo düduyafundowohü yahomoya, “Se yɨhoefɨmbo hoafɨyafɨmunɨ. Son ai hoafɨyuhüya, ‘Awi nindou wandɨ süŋgu düdümbui,’ mehu ranɨyafɨ se ndane asu ro nindou ŋgorümbo tükündüfimbui mbɨsefɨ hoahu hɨmbomandefɨyo?” mehomondamboyu. 4Asu Sisas ai sɨmborɨ hoafɨyupurühɨ yahuya, “Se nɨnɨ-moatükunɨyo hɨmborayomo-ane asu hoeiarundɨ ranane ranɨ-moatükunɨ ranahambo hɨhɨrɨndafu ŋgomo Sonɨmbo hoafɨndɨmondo. 5Nindou hɨmboatɨharɨ ai aboedɨ hɨmboarayei, tɨŋarɨ moaruwaimbɨ ai asükaiyei aboedɨ ahahabodei, nindou nɨmanɨho fi hoearɨ-mayei ai fi aboedayei asu nindou hɨmbotühüfu güreareimbɨ-mayei ai asükaiyei hoafɨ hɨmborayei. Nindou yɨfɨyeimbɨhündɨ ai yaŋgɨrɨ botehindɨ asu nindou napo-koateyeimbɨ ranai Godɨndɨ Aboedɨ Hoafɨ ra aheimbo bokarɨhefendüra ai hɨmborayei. 6Nindou ai wambo yimbu hohoanɨmo-koatendühɨ ana, nindou ranai hɨhɨfɨ-hɨhɨfɨiyu-wamboane,” mehu. 7Sonɨndɨ süŋgururü-rundeimbɨ ranai ndamefundamboyu mamɨ ranɨ-sɨmboanɨ Sisas ai nindou afɨndɨ burɨmayei ranaheimbo Sonɨmbohünda hoafɨyundürühɨ yahuya, “Sapo se nɨmɨ wohɨ furɨ-koateyoweimbɨ hɨfɨhü Son sowana mahei ra nɨnɨ-moatükunɨmboyei tüküfeyoanɨ hoeifemboane maseia? Awi se werɨnambo boabodarɨ momoaŋgorü-marandamboyo hoeifembo maheia? 8Asu se nɨnɨ-moatükunɨ hoeifemboyei ranɨnɨ mahei rana? Nindou ai moanɨ ranɨ-poanɨmbo hoearɨ yihururamündü haya manüŋgu ranɨ hoeifemboyei mahei? Nindou yahurai hoearɨ yihururündümondeimbɨ ana bogorɨ adükarɨ nindou-yomondɨ worɨ ranambe-ane nɨŋgomo arundɨ. 9Se nɨnɨ-moatükunɨ ranahambo hoeifemboyei ranɨnɨ mahei rana? Godɨndɨ hoafɨ hoafɨyu-randeimbɨ ranahambo hoeifemboyei? Yɨnɨ, ro sɨheimbo hoafehandürɨ nindou se hoeimarɨhorɨ ranana Godɨndɨ hoafɨ hoafɨyu-randeimbɨ nindou ranahambo ŋgasündireimbɨ adükarɨ hamɨndɨyu se ahambo hoeimarɨhorɨ. 10Ŋga Son ranahamboyo Baiborambe God ai hoafɨyuhü yahuya,

‘Ro wandɨ hoafɨ semɨndɨ hombo nindou ranahambo boatei horombo sɨhafɨ nafɨ dɨboadɨfembo koandɨhehinɨmboyahɨ,’ mehu. Maɨakai 3:1

11Ro sɨheimbo anɨhondümbo-anahɨ hoafehandürɨ nda, Son hundürɨrarü-randeimbɨ aiana sapo nindou muŋgu ndanɨ hɨfɨhü manɨmboadei ranaheimbo ŋgasündeandürɨ haya moanɨ adükarɨ hamɨndani. Ŋga asu nindou moanɨ akɨdou ai God ŋgɨnɨndɨ hɨfandarandɨ ranambe anɨmboei ana, ranai Sonɨmbo ŋgasündɨhorɨmboanei. 12Son hundürɨrarü-randeimbɨ ai ranɨ-sɨmboanɨ ranambe piyu haya ho ho hombo hapondanambe-amboanɨ, nindou ai seiya, Sɨhɨrɨ yifiarɨ yifiarɨndefanɨ anɨmbo God ŋgɨnɨndɨ sünambe hɨfandarandɨ ra tükündɨfemboe, masei. 13Ho ho hombo Son ai nüŋguambeyo Godɨndɨ hoafɨ hoafɨyomo-rundeimbɨyomo asu Mosesɨndɨ-mayo ahɨnümbɨ hohoanɨmo ranɨyo muŋguambo ranɨ-moatükunɨ tükündɨfemboe yahomo ranahambo wataporɨmbo-marundɨ. 14Ŋga asu se wandɨ hoafɨ ranahambo hɨmborɨmboayei ana, hɨmborɨndei. Son aiana Eraisa-ani nindou awi tükümbɨfiyuwambo-ane masei horombo. 15Se hɨmboambeimbɨndeihɨ ana, awi se hoafɨ nda hɨmborɨndei. 16Nindou hapo ndanambe burayei ndanaheimbo ra nɨnɨ-moatükunɨ fihɨ aheimbo pandɨhe sɨmoŋgorɨndɨhe hoeimandɨheiara? Nindou ndanai ana nɨmorɨ bɨdɨfɨrɨ nahurai-anei. Nɨmorɨ akɨdɨbou maket fikɨmɨ nɨmareimbo, ahei bodɨmondambo hoafɨyeihüya.

17Ro sɨheimbo fufuŋɨ fufuŋayefɨ,

ŋga asu se herümbo moei asei.

Ro aranɨ hoafɨ herü herayefɨ,

ŋga asu se aranɨmbo moei asei.

18Son ai tüküfihɨ sesɨ wehɨyuhü wain hoe ranamboanɨ sɨmɨndɨ-koatemayu-amboyei, asu ahambo muŋguambo nindou ranai hoafɨyhündowohü seiya, Ahandɨ fiambe ana moaruwai nendɨ nɨmarɨndo-mboane! masahündo. 19Asu Nindou Hondü ai tüküfi sesɨ ra sesü asu wain hoe ra sümündɨ raraomarandamboyei, asu muŋguambo nindou ranai hoafɨyeihɨ seiya, ‘Awi se nindou ndanahambo hoeirɨhorɨ! Nindou ndanai ana sesɨ afɨndeimbɨyu, asu wain hoe sɨmɨndɨ afɨndeimbani. Aiana takis kakɨ sowandümo-rundeimbɨ nindou-anemo asu moaruwai hohoanɨmoyomo-rundeimbɨ nindou-anemo ranahamundɨ ŋgunindani,’ masei. Ŋga asu God ai dɨboadore fɨfɨrɨre haya rareandanɨ aboedɨ moatükunɨ tükefeyo ranühündambo nindou ai ranɨ-moatükunɨ anɨhondane mbɨsei fɨfɨrɨndɨhimboyei,” mehu.

Nindou bɨdɨfɨrɨ ŋgoafɨhündɨ Godɨndɨ hoafɨ anɨhondümbofe koateayei ai hɨpoanɨmbembouanei

(Ruk 10:13-15)

20Sisas ai hepünɨfeimbɨ moatükunɨ afɨndɨ safɨ bɨdɨfɨrɨ adükarɨ ŋgoafɨhü ramareandɨ, ŋga ranɨ ŋgoafɨhündɨ nindou ranai ana moai ahei moaruwai hohoanɨmo ra daboadanambo-rɨhindɨ. Ranɨyu asu Sisas ai ranɨ ŋgoafɨ ranahambo watɨkoafɨmarandɨ. 21Ai yare aheimbo hoafɨyuhü yahuya, “Korasin se hɨpoanɨmbembou-anei! Betsaida se hɨpoanɨmbembou-anei! Sɨheimbo tɨŋɨrɨfo adükarɨ safɨ tükündɨfendürɨmboe! Nindou ŋgorü ai Tair Saidon ŋgoafambe hepünɨfeimbɨ moatükunɨ rambarea-mbonana sapo ro sɨhei ŋgoafambe ramarɨheandɨ nou, ranana asu Tair, Saidon ranai horombo hasüfɨ parɨhi sɨso sɨsoweimbɨ hoearɨ güdühi hehi nɨmarei ahei moaruwai hohoanɨmo daboadanambo-fembo nafuimbohünda. 22Ŋga ro sɨheimbo hoafehandürɨ nda, Godɨndɨ yɨbobofe si tüküfeyo-ambe ana, Tair, Saidon ŋgoafɨhündɨ nindou ranaheimbo tɨŋɨrɨfo afɨndɨ tükündɨfemboesɨ, ŋga sɨheimbo ana moanɨ adükarɨ hamɨndɨ tɨŋɨrɨfo anɨmbo tükündɨfemboe. 23Asu Kaperneam se ra. Asu sünambe botɨfe hafombo hohoanɨmoyeiyai? Ŋga seana Haiambe hɨfɨnɨ gadeimboyei. Nindou ŋgorü ai Sodom ŋgoafambe hepünɨfeimbɨ moatükunɨ rambarea-mbonana sapo ro sɨhei ŋgoafambe ramarɨheandɨ nou, Sodom ai aboedɨ yaŋgɨrɨ yare ho. 24Ŋga ro sɨheimbo hoafehandürɨ nda, Godɨndɨ yɨbobofe si tüküfeyo-ambe ana Sodom ŋgoafɨhündɨ nindou ranaheimbo tɨŋɨrɨfo tükündɨfemboesɨ, ŋga sɨheimbo ana moanɨ adükarɨ hamɨndɨ tɨŋɨrɨfo anɨmbo tükündɨfemboe,” mehu.

Se wamboso tüküyahi nɨmarei yikunɨmɨ harɨhi

(Ruk 10:21-22)

25Mamɨ ranɨ-sɨmboanɨ Sisas ai yare hoafɨyuhü yahuya, “Ape, sünü hɨfɨ ranahandɨ Adükarɨ bogorɨ, ro sɨhambo hɨhɨfarɨhanɨnɨ. Sapo se sɨhafɨ hohoanɨmo ra nindou hohoanɨmo fɨfɨrɨhindeimbɨ-mayei ranahei hɨmboahü dɨbonapɨro mbura asu nɨmorɨ akɨdɨbou ranaheimbo nafuiyafɨndürɨ-mboanafɨ. 26Yɨnɨ Ape, seana ranɨ-moatükunɨ ra yahurai yare tükümbɨfeyo safɨ hawamboyafɨ hohoanɨmomayafɨ. 27Muŋguambo moatükunɨ ra wambo wandɨ Ape ranai wandɨ warɨwamɨ manandeandɨ. Nindou düdi ŋgorü ai moai Nɨmorɨmbo fɨfɨrirɨ, ŋga moanɨ Afɨndɨ ai yaŋgɨrani fɨfɨrirɨmboayu. Asu nindou düdi ŋgorü ai moai Afɨndambo fɨfɨrirɨ, ŋga moanɨ Nɨmorɨ ai yaŋgɨrani fɨfɨrirɨmboayu. Asu nindou bɨdɨfɨrambo Nɨmorɨ ai ahandɨhoarɨ Afɨndambo nafuimbo yahumbo rananɨmbo ai-amboanɨ Afɨndambo fɨfɨrirɨmboayu.

28Nindou se dɨdɨyei afɨndɨ tɨŋɨrɨfoayeihɨ fiambe yɨboarukoarandürɨ habodei ranana se mborai wambo sowana ndühɨ dügüsianɨ anɨmbo ro sɨheimbo afurɨndɨhe hɨnɨŋgɨndɨheandürɨmboyahɨ. Asu wandɨ nɨmborɨ nɨmühɨ kündɨho se rodɨbo yɨbobondahoamɨnde. 29Rananɨmbo asu wambo fɨfɨrɨndɨ-hindɨrɨmboyei, nɨmboe sapo roana nindoumbo hɨmboarɨ hoafendühɨ hɨnɨŋgɨrou safɨ rarɨhearühanahɨ asu wandɨhoarɨ fi hɨfɨnambo-rɨheandühanahɨ. Rananɨmbo asu se sɨhei ŋgusüfo ranahambo afurɨfe kifembo hoeindɨhimboyei. 30Ŋga nɨmɨ ro sɨheimbo segodürɨmboyahɨ ranana tɨŋümbɨyopoanɨ, ŋga ro sɨheimbo semɨndɨmbo asahandürɨ ranana ai nɨmboreimbɨyopoanɨ,” mehu.

Godɨndɨ Hoafɨ

© 2001, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index