Search form

Matyu 16

Hepünɨfeimbɨ moatükunɨ sünambeahɨndɨ hoeifembo hoafɨmemo

(Mak 8:11-13; Ruk 12:54-56)

1Farisi asu Sadyusi nindou ai Sisasɨmbo refi hoeifimbo yahomo houmbo ahambo-so tükümefundɨ. Ai hepünɨfeimbɨ moatükunɨ sünambeahɨndɨ ŋgɨnɨndɨ rarowanda hoeindɨhu yahomo houmbo hoafɨmemondo. 2Ŋga asu Sisas ai sɨmborɨ ahamumbo hoafɨyuhü yahuya, “Hüfɨhamɨndɨ ai hürɨmɨndɨhɨ sünü hamburɨ aboedɨ kakɨrandanɨ se yaru hoafɨyomondühɨya, ‘Hapoana ŋgɨrɨ hoendo, ŋga yahɨmo aboedɨ nɨŋgomboe,’ yahomondühanemo. 3Asu siambeahɨ se yaru hoafɨyomondühɨya, ‘Hapoana hoewerɨndɨmboe, ŋga hoenɨmbaŋɨyowohü asu sünü aŋüsahayo,’ yahomondühanemo. Yɨnɨ, se ana sünambe nɨne-moatükunɨ tükefeyo ranahambo ndoru hoerundühɨmboya, ‘Ranɨ-moatükunɨ ra randɨfemboe,’ yahomondühanemosɨ. Ŋga asu se ana nɨne-moatükunɨyo hapondanambe tüküfemboayo ranahambo moai ndoru fɨfɨrundɨ. 4Moaruwai hamɨndɨ hondü nindou anei hapondanambe anɨboadei! Godɨmbo hohoanɨmo-koateyeimbɨ nindou ra ro hepünɨfeimbɨ moatükunɨ nafuimbo düduyahindɨrühɨyei, ŋga ro ŋgɨrɨ sɨheimbo ranɨ-moatükunɨ ra nafuindahandürɨ. Ranɨ-moatükunɨ ana ndearamboyo sɨheimbo horombo Sona ai nafuiyundürɨ masagadürɨ ranɨ yaŋgɨrɨ hoeindɨhimboyei,” mehupurɨ. Ranɨyu asu ai ahamumbo yare hɨnɨŋgɨrepurɨ haya ndamefiyu.

Farisi asu Sadyusi nindouyomondɨ fufudɨgoyorandeimbɨ moatükunɨ yis ranahandɨ kafoefe hoafɨ

(Mak 8:14-21)

5Sisasɨmbo süŋgururü-rundeimbɨ ai Gariri kurɨhoe ra barɨhoemo gogoanɨnɨ mahomo, asu ai moai bret sowandümo, ŋga mɨtanɨmarundümo. 6Ranɨyu asu Sisas ai ahamumbo hoafɨyuhü yahuya, “Farisi asu Sadyusi nindou-yomondɨ fufudɨgoyo-randeimbɨ moatükunɨ yis ranahambo awi se hɨbadümbo,” mehu. 7Ranɨyomo asu ai ahamundɨhoarɨ sɨmborɨ hoafɨyomondühɨ yahomoya, “Ai ra-mehu awi sapo sɨhɨrɨ bret semɨndɨ sɨfokoate-mayefɨ ranɨmboyumunɨ yare hoafɨmemunɨ,” mehomo. 8Sisas ai nɨne-moatükunɨ hoafɨ ai wataporɨ mboarundɨ ranahambo fɨfɨreapurɨ. Ranɨyu asu ai ahamumbo hoafɨyupurühɨ yahuya, “Se sɨhamundɨ anɨhondümbofe hohoanɨmo ra akɨdou safane! Se ra nɨmboe sɨhamundɨhoarɨ wataporɨmboarundɨ bret semɨndɨ-koateayefɨ yahomo houmbo rana? 9Awi se fɨfɨrundai? Sapo ro hondahüfeimbɨ bret hɨfɨtɨrɨhe heheya 5,000 nindoumbo yimbumarɨheandɨ ra se hohoanɨmoyomondai? Asu nüŋgunümbɨ wambürɨyo se wambürɨhɨru manindunda? 10Asu bret 7 ranɨyo 4,000 nindoumbo hɨfɨtɨrɨhe maseheandambo asu se wambürɨ 7 wambürɨhɨru manindundɨ ra fɨfɨrundai? 11Awi se ra nɨnüŋguyafumboyomo fɨfɨrɨfe-koateayomo rana? Ro ana moai sɨhamumbo bretɨmbo wataporɨmborɨhapurɨ, ŋga wanɨ. Ro ana Farisi asu Sadyusi nindou-yomondɨ fufudɨgoyoweimbɨ moatükunɨ yis ranahamboyahɨ awi hɨbadümbo masahɨ,” mehu. 12Ranɨyomo asu ahambo süŋgururü-rundeimbɨ-memo ranai ŋgusüfo masowandümo Sisas ai fufudɨgoyo-randeimbɨ moatükunɨ yis bretambe pefe arandɨ ranahambo se hɨbadümbo yahumboyupoanɨ, ŋga Farisi Sadyusi nindou-yomondɨ yamundɨfe hoafɨ hohoanɨmo ranahamboyu hoafɨ mayu.

Pita ai Sisasɨmbo Kraisani mehu

(Mak 8:27-30; Ruk 9:18-21)

13Sisas ai ahambo süŋgururü-rundeimbɨ babɨdɨ Sisaria Firipai hɨfɨna homondühɨyomo asu ranɨ-sɨmboanɨ ai ranahamumbo düdufi hoafɨyupurühɨ yahuya, “Nindou ai Nindou Hondü ranahambo düdi sei hoafɨyeihɨyeia?” mehupuramboemo. 14Asu ai sɨmborɨ hoafɨyomondühɨ yahomoya, “Bɨdɨfɨrɨ ai seiya ‘Son sapo nindou hundürarü-randeimbɨmbeyu,’ asu bɨdɨfɨrɨ ai ‘Seremaiambeyu’ asu ‘Godɨndɨ hoafɨ hoafɨyu-randeimbɨ mamɨmbeyu’ asei,” mehomo. 15Ranɨyu asu Sisas ai düdureapurühɨ yahuya, “Asu sɨhamundɨhoarɨ ro nindou dɨdɨyahɨ se nüŋguru hohoanɨmoyomondühɨyomoa?” mehupuramboemo. 16Asu Saimon Pita ai sɨmborɨ ahambo hoafɨyundühɨ yahuya, “Seanafɨ Kraisayafɨ.+ Seana God sapo yaŋgɨrɨ koadürümbo nüŋgumbü-mayu ranahandɨ Nɨmor-anafɨ,” mehundo-amboyu. 17Asu sɨmborɨ Sisas ai hoafɨyuhü yahuya, “Saimon, Sonɨndɨ nɨmorɨ, se hɨhɨfɨ-hɨhɨfɨndafɨ! Ranɨ hoafɨ ra moai nindou hɨfɨ ndanühünda ranahandɨ-mayo tüküfenɨnɨ, ŋga moanɨ wandɨ Ape sünambe amaru ahandɨhoarɨ sɨhambo masaganɨnɨ. 18Ŋga sɨhambo ro hoafehanɨnɨ nda, se Pita-anafɨ. (Ndürɨ Pita ana Grik hoafɨnambo nɨmoei yɨtɨfo ane). Asu nɨmoei yɨtɨfo ranɨwamɨ anɨmbo ro wandɨ nendɨ gugurɨndɨhearümboyahɨ. Rananɨmbo asu ŋgɨrɨ yɨfɨmbo ŋgɨnɨndɨ amboanɨ wandɨ nendɨ ranaheimbo hɨfɨnambondeandɨ. 19Rananɨmbo asu ro sɨhambo God ŋgɨnɨndɨ sünambe hɨfandarandɨ ranahandɨ yipurɨ ki ndahanɨnɨmboyahɨ. Nɨne-moatükunɨ hɨfɨ ndanühɨ se pararowandɨ ranana asu God ai-amboanɨ sünambe pandeambui. Asu nɨne-moatükunɨ hɨfɨ ndanühɨ se tirɨhoefɨ asɨhoefɨ ana, asu God ai-amboanɨ sünambe tindɨhai dɨgembui,” mehundo. 20Sisas ai ahambo süŋgururü-rundeimbɨmbo nindou amurambo yowanɨ Krais ani yahopoanɨ yahu haya hoafɨmepurɨ. Sisas ai ro yɨfɨnda mbundɨha botɨndaheamboyahɨ yahu haya hoafɨmayu ranɨmbo.

Sisas ai yɨfɨndümbui mehu

(Mak 8:31–9:1; Ruk 9:22-27)

21Mamɨ ranɨ-sɨmboanɨ Sisas ai piyu haya ahambo süŋgururü-rundeimbɨmbo nafuimefoepurɨ ai Serusarem ŋgoafɨnambo mbühuwamboane. Ndanühündambo bogorɨ nindou, bogorɨ Godɨmbo sesɨ sɨhou-rundeimbɨ nindou asu ahɨnümbɨ hohoanɨmo fɨfɨrundeimbɨ-yomondɨ-mayo afɨndɨ tɨŋɨrɨfo tüküfendombomayo ranahambo hoafɨmayu. Ai yare nafuiyupurɨ hoafɨyuhü yahuya, “Nindou ranai wambo hɨfokoandu ndɨrɨmboemosɨ, ŋga asu ŋgɨmɨ si süŋgunambo asükainda ro yaŋgɨrɨ botɨndaheamboyahɨ,” mehupurɨ. 22Ranɨyu asu Pita ai ahambo ŋgorükɨmɨ serümündü hu hɨnɨŋgɨrirɨ haya ŋgɨnɨndɨ hoafɨyundühɨ yahuya, “Adükarɨ, ranɨ-moatükunɨ ra se yowanɨ sɨhambo yahurai tükündɨfenɨnɨmboe, ŋga yowanɨ,” mehunduamboyu. 23Asu Sisas ai hɨhɨrɨfi nüŋgumbo Pitambo hoafɨyundühɨ yahuya, “Satan, se wambo-sowahɨndɨ andai ragu biyafo! Awi se wambo nafɨ gürarowandɨrɨ. Awi se sɨhafɨ hohoanɨmoayafɨ ranana Godɨndɨ-mayo sowandɨfɨmbo-yafɨpoanɨ, ŋga ranana hɨfɨnɨndɨ nindou-yafe-mayo masowandɨfɨ,” mehundo. Ai muŋguambo ahamumbo hoafɨyupurühɨ yahuya, “Nindou dɨdɨyei ai wandɨ süŋgu hombo hohoanɨmondeihɨ ana, asu ai ahei hohoanɨmo ra hɨfɨnambondɨhi hehi nɨmɨ keimbɨ karɨhendɨfeimbɨ fihɨ yɨfɨmbo noundahi hehi muŋguambo si aho ra wambo süŋgumbɨrɨhindɨramboane.”

24Ranɨyu asu Sisas ai ahambo süŋgururü-rundeimbɨ-memo ranahamumbo hoafɨyuhü yahuya, “Nindou düdi ai wandɨ süŋgu hombo hohoanɨmoayu ana, ai moanɨ ahandɨ fimbo hɨfɨnambonde haya nɨmɨ keimbɨ karɨhendeimbɨ fihɨ yɨfɨmbo nounde wambo süŋgundandɨrɨ. 25Nindou düdi ai ahandɨ fi ranahambo aboedambofembohünda ahandɨhoarɨ kɨkɨharamündu ana, asu ahandɨ fi yaŋgɨrɨ nɨŋgombo awandhoemboe. Ŋga asu nindou düdi ai wambohünda ahandɨ fi ra moanɨ yare hohoanɨmo-koate hɨnɨŋgɨreandɨ ana, asu ai süŋgunambo ahandɨ fi yaŋgɨrɨ nɨŋgombo ra gedühɨ nɨŋgomboe. 26Asu nindou düdi ai hɨfɨnɨndɨ moatükunɨ muŋguambo ra semündü hɨfanda huhü asu ahandɨ fi nɨŋgo awandɨhoeihɨ ranana ahandɨ muŋgu moatükunɨ nüŋgunde nindou ranahambo mafandɨhera? I ra wanɨ! Nindou mamɨ ai nɨnɨ-moatükunɨnambo sɨsemandendɨ ahandɨ yaŋgɨrɨ nɨŋgo hohoanɨmo ra hɨhɨrɨfe semɨndɨmbohünda? 27Nindou Hondü ai ahandɨ Afɨndandɨ hɨmboamupuimborandeimbɨ moatükunɨ ranɨ mbusümo ahandɨ sünambeahɨndɨ nendɨ-memo ranɨ-babɨdɨmbo ndeara akɨmɨ kosɨmbo yaŋgɨrani. Ra-sɨmboanɨ asu ai kusühɨ nindou dɨdɨyei nɨne ratüpurɨ ramarɨhindɨ ranɨ sɨmogodühɨ takɨnɨ dagadürümbui. 28Ro sɨhamumbo anɨhondümboanahɨ hoafehapurɨ nda, nindou ndanühɨ anɨboadei nda bɨdɨfɨrɨ ai ŋgɨrɨ yɨfɨndei, ŋga nɨboadeimbo Nindou Hondü ranai bogorɨ nindoumbondüfi akusu ra hoeindɨhorɨmboyei,” mehupurɨ.

Godɨndɨ Hoafɨ

© 2001, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index