Search form

Matyu 21

Sisas ai bogorɨ nindou nahurai Serusarem ŋgoafambe tükümefiyu

(Mak 11:1-11; Ruk 19:28-40; Son 12:12-19)

1Sisas ai ahambo süŋgururü-rundeimbɨ babɨdɨ Serusarem ŋgoafɨkɨmɨ akɨmɨ tɨfɨrundühɨyomo asu ai ndeara Betfage ŋgoafambe Orif Nɨmɨ Wafukɨmɨ tükümefundɨ. Ai ranühɨ tüküyafundühɨyomo Sisas ai ahandɨ süŋgunerɨ-rɨnandeimbɨ ranahafanɨmbo hoafɨ ranɨ bɨtapɨre horombo koarɨhepɨrühɨ yahuya, 2“Ŋgoafɨ akɨmɨ anaŋgo ranɨhünda ŋgafanɨ nɨmehünou hoeindɨneandanɨ doŋgi mamɨ ahandɨ nɨmorɨ ranɨdɨbo wofɨfihɨ kife hɨnɨŋgɨfimbɨ-mayo ra fufurɨndɨ-heneapɨrɨ mbundɨna wambo sowana ndowandɨfanɨ dügüfanɨ. 3Asu nindou ŋgorü ai ranahambo nɨnɨ hoafɨ hoafɨnduanɨ ana, asu se hoafɨndafandühɨya, ‘Adükarɨ ai ranahambo hoafɨmayu-amboanehɨ,’ mbɨsafandanɨ anɨmbo asu ai moanɨ rande hɨnɨŋgɨndeandanɨ amboanɨ ndowandɨfanɨ dügüfanɨ,” mehu. 4Ranɨ-moatükunɨ ranana sapo horombo Godɨndɨ hoafɨ hoafɨyu randeimbɨ ai hoafɨmayu sɨmogodühɨ tüküfemboyo ramefeyo. Sapo ai yare horombo hoafɨyuhüya,

5“Saion nindou ranaheimbo hoafɨndafɨndürühɨ anɨmboya,

‘Awi se ndühɨ hɨmbondei sɨhei adükarɨ bogorɨ nindou ranai sɨheimbo sowana asüfu!

Aiana moanɨ hɨmboarɨ hoafendühɨ doŋgi ranɨwamɨ nɨmarü haya asüfu.

Asu aiana doŋgi nɨmorɨ mamɨ ranɨwamani nɨmarü haya asüfu,” meho. Sekaraia 9:9

6Ranɨyafanɨ asu ahambo süŋgurɨnerɨ rɨnandeimbɨ ai hafanɨ Sisas ai hoafɨmayupɨrɨ ranɨ-süŋgu ramarɨneandɨ. 7Ranɨyafanɨ asu ai doŋgi hondɨ nɨmorɨ kameihɨ ra sowapɨndɨfanɨ hüfanɨ ahafandɨ hoearɨ ra ahafewamɨ nandɨne hɨnɨŋgɨmarɨneapɨra asu Sisas ai ranɨwamɨ farɨfi mamaru. 8Ranɨyei nindou afɨndɨ safɨ ranai ahei warɨ hoandarɨ hoearɨ fufurühümündi nafɨnɨ korɨmarɨhinda asu bɨdɨfɨrɨ ai nɨmɨ warɨ emündɨ kameihɨ hutühümündi nafɨnɨ korɨmarɨhi hei. 9Nindou afɨndɨ bɨdɨfɨrɨ ranai Sisasɨndɨ haŋgɨfoanɨ kefoehi hehi hei asu bɨdɨfɨrɨ süŋgunɨmayei ranai hoafɨ puküna karɨhehindühɨ hoafɨyeihü seiya,

“Defitɨndɨ ahuirɨ, ranahambo hɨhɨfɨ-hɨhɨfɨndahündo!

God ai ahambo aboedɨ aboedɨ-mbɨriramboane ai Adükarɨndɨ ndürɨnambo asüfu ranahambo.

Godɨndɨ ndürɨ adükarane mbɨsefomboane,” masei. Buk Song 118:26

10Sisas ai Serusarem ŋgoafambe tükümefiyua asu ŋgoafɨ adükarɨ ranai hepünɨ kɨkɨrandühɨ nindou ranai düduyahindühɨ seiya, “Nindou düdi rana?” masei. 11Nindou afɨndɨ-mayei ranai hoafɨyeihɨ seiya, “Nindou ndanana Nasaretɨhündɨ Gariri hɨfɨhündɨ Godɨndɨ hoafɨ hoafɨyu-randeimbɨ nindou Sisas ani,” masei.

Sisas ai Godɨndɨ worambe kefuai mahüfu

(Mak 11:15-19; Ruk 19:45-48; Son 2:13-22)

12Sisas ai Godɨndɨ Worɨkɨmɨ hüfu nindou ranühɨ sesɨ napo kakɨfihɨ sɨmborɨ sɨseyei wakɨrɨhindühɨ nɨnoumayei ranaheimbo bukürümafoarearü. Ranɨyu ai kakɨ sɨsefe rambo fondɨyo asu nindou bɨdɨfɨrɨ ai wupufo nɨmarɨmombo sɨseru-rundeimbɨ nɨmarɨ fondɨ ra hɨhɨrɨmafoareapurɨ. 13Ranɨyu ai hoafɨyundürühü yahuya, “Sapo Baiborambe sürü mapaiaro ra yare hoafɨyohü yahoya, ‘Wandɨ worɨ ranana dɨdɨbafɨfe worane mbɨseimboyei,’ mehu. Ŋga asu se worɨ nda nɨmboe hümbuhünɨ nindouyei dɨbonapɨfe worɨmbo-arɨhinda?” mehupurɨ. 14Nindou hɨmboatɨharɨ asu nindou tɨŋarɨ moaruwaimbɨ ranai Godɨndɨ worɨ ranambe tükümehinda Sisas ai aboedɨmareandürɨ. 15Godɨmbo sesɨ sɨhou-rundeimbɨ bogorɨyomo asu ahɨnümbɨ hohoanɨmo yamundu-rundeimbɨyomo ranai hoeirundane, Sisas ai hepünɨfeimbɨ moatükunɨ ramareanda asu nɨmoakɨdɨbou ai puküna hoafɨ karɨhehindühɨ Godɨndɨ worɨ ranambe seiya, “Defitɨndɨ ahuirɨ ranahambo hɨhɨfɨ-hɨhɨfɨmboani,” maseiamboemo asu ai ranɨ-moatükunɨ ranahambo ŋgɨnɨndɨmemo. 16Ranɨyomo asu ai Sisasɨmbo düdururühɨ yahomoya, “Se nɨne-hoafɨ ai hoafayei ra hɨmborɨyafai?” mehomondamboyu. Asu Sisas ai sɨmborɨ ahamumbo hoafɨyuhü yahuya, “Anɨhondane, ro ra hɨmborɨyamboanahɨ. Asu se moai hoafɨ Baiborambe meŋgoro nda hoeirundɨyo? Sapo ai yare hoafɨyowohü yahoya,

‘God, Se nɨmorɨ akɨdɨbou asu

akɨdɨbou hondü tɨtɨhündɨ ranahei yafambe boaroworanɨ anɨmbo

asu ai Sɨhambo adükarani sei ndorɨhi hoafɨmbeyai-amboane,’ meho ra,” Buk Song 8:2

mehu. 17Ranɨyu Sisas ai ahamumbo yare hɨnɨŋgɨreapurɨ haya Betani ŋgoafɨna ranühɨ apombo mahu.

Sisas ai hoafɨmayua nɨmɨ fik süfurɨ nahurai nɨmbɨmayo

(Mak 11:12-14, 20-24)

18Hapoadümbo siambe hondü Sisas ai adükarɨ ŋgoafɨna hɨhɨrɨfi nafɨ huhüyu asu ai wembombomayu. 19Ranɨyu ai huhünda nafɨkɨmɨ fik nɨmɨndɨ ranai manɨŋgowa hoeire haya ranɨ sowana mahu. Asu moai nɨmɨndɨ ranɨfihɨ fik hɨsɨ ranai kiaro, ŋga moanɨ emündɨ yaŋgɨrɨ manɨŋgowa hoeimareandɨ. Ranɨyu asu ai nɨmɨ ranahambo hoafɨyuhü yahuya, “Nɨmɨ ndanɨmbafɨ ndanɨ se ŋgɨrɨ asükaindafɨ hɨsɨndafɨ,” mehua, asu nɨmɨ ranai moanɨ mamɨharɨ hoafɨ nɨŋgoambe nɨmbɨmayo. 20Ranɨyomo asu ahambo süŋgururü-rundeimbɨ ranai ai ramareandɨ ranahambo hoeiru houmbo hepünafundühɨ düduyafundühɨ yahomoya, “Nüŋgumareandamboyo fik nɨmɨndɨ ranai moanɨ yahurai nɨmai hamɨndɨ nɨmbɨmayo rana?” mehomo. 21Ranɨyu Sisas ai sɨmborɨ ahamumbo hoafɨyupurühɨ yahuya, “Ro sɨhamumbo anɨhondümboanahɨ hoafehapurɨ, asu se anɨhondümbondundühɨ moanɨ yimbu hohoanɨmo-koateayomo ana, seamboanɨ ro nɨmɨ ndanahambo ramarɨheandɨ nou randumboemosɨ. Ŋga se hɨfɨ wafu ndanahambo hoafɨndɨmondühɨya, ‘Se fɨrɨhoefɨ hawa sɨhafɨhoarɨ hanɨfɨ sɨrɨwara hɨmo peyafɨ,’ ehomo ana, ra ai randɨfemboe. 22Asu se anɨhondümboru houmbo nɨnɨ-moatükunɨmboyo sɨhamundɨ dɨdɨbafɨfe ra hoafemo ana, asu se ranɨ-moatükunɨ ra ndowandümboemo,” mehupurɨ.

Sisasɨmbo düdi ŋgɨnɨndɨ masagado yahomo houmbo düdumefundɨ

(Mak 11:27-33; Ruk 20:1-8)

23Sisas ai Godɨndɨ worɨmayo ranambe kefuai hu tüküfi nindou bɨdɨfɨrambo hoafɨ yamundeandürühɨ manɨŋgu. Ranɨyo asu Godɨmbo sesɨ sɨhou-rundeimbɨ bogorɨ nindouyomo asu nindouyei bogorɨ nindouyomo ranai ahambo-so tüküyafu düdururühɨ yahomoya, “Nüŋgu-nahurai ŋgɨnɨndɨyo se yahurai nda sowandɨfɨ hawa ndanɨ-moatükunɨ refembo rana? Nindou düdi sɨhambo ŋgɨnɨndɨ yahurai ra masaganɨn-a?” mehomondamboyu. 24Asu sɨmborɨ Sisas ai ahamumbo hoafɨyupurühɨ yahuya, “Ro-amboanɨ sɨhamumbo awi mamɨ düdufe düdundaheapurɨmboyahɨ. Asu se wandɨ düdufe ranahambo hoafɨ weindaharundɨ ana, sɨhamumbo nɨne-ŋgɨnɨndɨ ro sahamɨndɨ hehea ranɨ-moatükunɨ rarɨhe arɨhandɨ ranahambo hoafɨndahapurɨmboyahɨ. 25Asu dagüdamboe Son hɨmonɨ nindou hundürɨyo rambo hohoanɨmo masemündu rana? Ranɨ-moatükunɨ ra Godɨndɨ-mayo tüküfemboyo asu nindouyei-mayo tüküfemboyo?” mehupuramboemo. Ranɨyomo asu ai ahamundɨhoarɨ bogo sɨmborɨ hoafɨyomondühɨ yahomoya, “Nɨnɨ hoafɨ sɨhɨrɨ ra hoafɨmandefa? Asu sɨhɨrɨ ahambo hoafɨyahundowohüya, Godɨndɨ-mayo tükümefeyo ane asefɨ ana, asu ai sɨmborɨ sɨhefɨmbo rande hoafɨndümunühɨya, Nɨmboe refe ana, asu se Sonɨmbo anɨhondümbofe-koatememoa? mbüsü düdundüfimunɨmbui. 26Asu sɨhɨrɨ rarɨhu hoafɨyefühɨ, Ranɨ-moatükunɨ ra nindou-yafe-mayo tükümefeyo ane, asefɨ ana, asu nindou ranaheimbo yɨhɨmbo-ndɨhurɨmboyefɨ, nɨmboe sapo nindou ranai Sonɨmboya, Aiana Godɨndɨ hoafɨ hoafɨyu randeimbɨ nindoumayu ani aseimbohünda,” mehomo. 27Ranɨyomo asu ai Sisasɨmbo hoafɨyomondühɨ yahomoya, “Ranɨ-moatükunɨ ra ro moai fɨfɨrɨhundɨ,” mehomondamboyu. Asu ai ahamumbo sɨmborɨ hoafɨyuhü yahuya, “Roamboanɨ ro ŋgɨrɨ sɨhamumbo hoafɨndahapurɨ dagüdamboe ro hohoanɨmo ra sahamɨndɨ hehea ranɨ-moatükunɨ rarɨhe arɨhandɨ ra,” mehu.

Sisas ai afɨndɨ mamɨ ranahandambo nɨmorɨ yimbu ranahandɨ kafoefe hoafɨ hoafɨmayu

28Sisas ai yahuya, “Asu haponda se ra nüŋguru hohoanɨmoyomondühɨyomoa? Mamɨmbo nindou mamɨ ai nindowenihɨ nɨmorɨ yimburapɨrɨ henüŋgumboyu. Ai hu ahandɨ amoŋgo nɨmorɨmayu ranahambo hoafɨyundühɨ yahuya, ‘Wandɨ nɨmorɨ nda, se ŋgafɨ wofɨ hɨsɨ nümbürɨ ranambe ratüpurɨndafɨ,’ mehu. 29Asu nɨmorɨ ai yahuya, ‘Ro ratüpurɨmbo moei samboanahɨ,’ mehu, ŋga asu süŋgunambo hohoanɨmoyu hoeireanda mayoa ai ratüpurɨmbo mahu. 30Ranɨyu asu afɨndɨ ai akɨdambo sowana hu mamɨ hoafɨ yahurai yare hoafɨmayundo. Asu nɨmorɨ ai yahuya, ‘Yɨnɨ Ape, ro ŋgamboyahɨ ranɨ ratüpurɨmbo,’ mehu, ŋga asu süŋgunambo ai moai hu. 31Nɨmorɨ yimbu ranai nahanɨyu sapo afɨndɨ ai hoafɨmayu süŋgu hɨmborɨyu haya ramareanda?” mehuamboemo. Asu nindou ai hoafɨyomondühɨ yahomoya, “Amoŋgo nɨmorɨ ai,” mehomondamboyu. Sisas ai hoafɨyupurühɨ yahuya, “Ro sɨhamumbo haponda hoafehapurɨ nda, Nindou takis kakɨ sowandümo-rundeimbɨ asu nɨmorehɨ nindowenihɨ bɨrabɨrɨyei rɨhündeimbɨ ranai sɨhamumbo ŋgasündɨhipurɨ hehi ai boatei God ŋgɨnɨndɨ hɨfandarandɨ ranambe karefoehindɨ. 32Ŋga nɨmboe Son sɨhamumbo sowahɨ tükümefiyu ra ai sɨhamumbo sapo nafɨ aboedɨ süŋgumbeyafunda yahumboyu nafuimayupurɨ. Ŋga asu se moai ahambo anɨhondümborüwurɨ. Ŋga asu nindou takis kakɨ sowandümo-rundeimbɨ-memoyomo, asu nɨmorehɨ nindowenihɨ bɨrabɨrɨyei rɨhündeimbɨ ai yaŋgɨrɨyei ahambo anɨhondümbo-marɨhorɨ. Ranɨ-moatükunɨ ra se hoerundɨsɨ, ŋga asu se moai süŋgunambo yaru nɨŋgomo hohoanɨmoyomondanɨ wanɨ asu ahambo anɨhondümborüwurɨ,” mehu.

Nindou moaruwai wofɨ hɨsɨ nümbürɨ hɨfandɨmarundɨ kafoefe hoafɨ

(Mak 12:1-12; Ruk 20:9-19)

33Sisas ai hoafɨyuhɨ yahuya, “Awi se ŋgorü kafoefe hoafɨ ranahambo hɨmborɨndɨmo. Mamɨmbo nindou mamɨ hɨfɨ aharambürɨ ai wofɨ hɨsɨ hɨfoare mbura ginɨrɨmayu. Asu nümbürɨ ranambe wofɨ hɨsɨ ra boboeyo-rambohünda hɨpɨrɨ nafɨmarandɨ. Asu nümbürɨ ranambe nɨmoamo hafo gɨgüdɨyo rambohünda yibadɨ ŋgerɨra hafu hɨnɨŋgɨmareandɨ. Ranɨyu asu ai muŋgu-moatükunɨ ra raraore mbura nindou kakɨ semɨndɨmbo ratüpurɨyomo-rundeimbɨ ranahamundɨ warambe hɨnɨŋgɨre haya, ŋgorü hɨfɨna aŋgunɨ mahu. 34Ndeara wofɨ hɨsɨ ranai süfiyoanɨ nindou ranai ratüpurɨyomo rundeimbɨ ranahamumbo nindou nümbürambe ratüpurɨmemo ranahamumbo sowana koamarɨhepura mahomo wofɨ hɨsɨ ra semɨndɨmbo. 35Ranɨyomo asu nindou wofɨ hɨsɨ nümbürambe ratüpurɨyomondühɨ manɨŋgomo ranai nindou ahandɨ koamarɨhepura mahomo ranahamumbo mbumarɨpundümo. Ŋgorümbo bubururɨ, ŋgorümbo hɨfokoarüwurɨ asu ŋgorümbo nɨmoeinambo-marurɨ. 36Ranɨyu asükaiyu nindou ranai ahandɨ ratüpurɨyomo-rundeimbɨ bɨdɨfɨrɨ afɨndɨ safɨ koarɨhepurane, nindou nümbürambe manɨŋgomo-memo ranai ahamumbo mamɨ horombo bɨdɨfɨrambo ramarüpurɨ nou yahurai ramarüpurɨ. 37Ranɨyu nindou ranai bɨdɨfɨranambo hondü ahandɨ nɨmorɨ ranahambo ahamumbo sowana koamarɨheirü. Ranɨyu ai yare hoafɨyuhü yahuya, ‘Nindou ranai awi wandɨ nɨmorɨ ranahambo ndondüwurühɨ ahandɨ hoafɨ hɨmborɨndɨmboemosɨ,’ mehu. 38Ŋga asu ai ahandɨ nɨmorɨ ranahambo hoeirüwurühɨ ahamundɨhoarɨ yahomoya, ‘Nɨmorɨ ndanana sapo nümbürɨ aharambürɨndɨ nɨmor-ani. Awi sɨhɨrɨ ahambo haponda hɨfokoandɨhurühɨ anɨmbo asu sɨhɨrɨ ahandɨ-mayo napo ra fufundɨhumündefomboane,’ mehomo. 39Ranɨyomo asu ai ahambo mburündümo nümbürambeahɨndɨ hɨmboranɨ pirüwurɨ houmbo houmbo hɨfokoamarüwurɨ.” 40Sisas ai yare düdufihɨ yahuya, “Asu wofɨ hɨsɨ nümbürɨ aharambürɨ ai asükaindu tükündüfihɨ ra, nindou ahandɨ nümbürɨ hɨfandɨmarundɨ ranahamumbo nüŋgumandeapura?” mehuamboemo. 41Asu ai hoafɨyomondühɨ yahomoya, “Nindou moaruwai ranahamumbo nindou ranai hɨfokoa-ndeapurümbui. Rananɨmbo asu ai nindou bodɨmondambo ahandɨ nümbürɨ ra dagapuranɨ asu ai hɨfandundühɨ wofɨ hɨsɨ süfi-ambe nindou ranai nümbürɨ aharambürɨmbo bɨdɨfɨrɨ dabudomboemo,” mehomo. 42Ranɨyu asu Sisas ai ahamumbo hoafɨyuhüya, “Awi, se moai hoafɨ Baiborambe apenɨŋgo ra hoeirundɨyo? Hoafɨ ra yare hoafɨyowohüya,

‘Worɨmboru-rundeimbɨ nindou ai worɨmbombo kambohoanɨ moaruwai ra moanɨ yaru moei yahomo masɨhoemo,

asu kambohoanɨ ranai moanɨ ndorɨhoeimbɨ hamɨndɨ kambohoanɨmbofe tükümefeyo.

Ranɨ-moatükunɨ ra Adükarɨ ai ramareandane,

ŋga ranɨ-moatükunɨ ra ro hoeirɨhunda aboedɨ hamɨndane, asefɨ,’ Buk Song 118:22-23

meho. 43Ranɨmboane asu sɨhamumbo hoafehapurɨ, ‘God ŋgɨnɨndɨ hɨfandarandɨ ranamboanɨ sɨhamumbo saihündɨ-mayo ra ndemündü haya asu nindou dɨdɨyei ai hɨsɨ aboedɨ hɨfandarandambe tüküfembohünda ranaheimbo dagadürɨmbui. 44Nindou düdi ai kambohoanɨ ranɨwamɨ pɨrayu ana, ai muŋguna hürühümbo yagudümbui. Asu kambohoanɨ ranai nindou ranahandɨ wamɨ pɨrayo ana, ranambo ndünɨnderɨmboe,” mehu. 45Ranɨyomo asu Godɨmbo sesɨ sɨhou-rundeimbɨ nindou bogorɨyomo asu Farisi nindouyomo ranai Sisasɨndɨ kafoefe hoafɨ ranahamboya ‘Yɨhoefomboani yare kafoare hoafayu,’ yahomo fɨfɨrɨmarundɨ. 46Ranɨyomo asu ai ahambo mbuimündümbo yahomo houmbo hohoanɨmomemo. Ŋga asu ai nindou afɨndɨ ahambo wakɨrerɨ meŋgoro ranaheimbo yɨhɨmbomarundürɨ, nɨmboe sapo ai Sisasɨmboya, Ai Godɨndɨ hoafɨ hoafɨyu-randeimbɨ nindoumbofimboani masei ranɨmbo wambo.

Godɨndɨ Hoafɨ

© 2001, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index