Search form

Matyu 23

Sisas ai ahɨnümbɨ hohoanɨmo yamundurundeimbɨ asu Farisi nindou ranahamundɨ hoafɨ ranɨmbo ahɨnɨ hoafɨmayu

(Mak 12:38-39; Ruk 11:43, 46; 20:45-46)

1Ranɨyu asu Sisas ai nindou afɨndɨ ahambo wakɨrerɨ meŋgoro ranaiyei asu ahambo süŋgururü-rundeimbɨ-memo ranaiyomo aheimbo wataporɨmbomarandürɨ. 2Ai yare hoafɨyundürühü yahuya, “Ahɨnümbɨ hohoanɨmo yamundu-rundeimbɨ asu Farisi nindou-anemo ai sɨheimbo yamundɨfembo Mosesɨndɨ fondɨ kosɨründümo houmbo anɨŋgomo. 3Ranɨmbohündambo anɨmbo asu se hɨmborɨndei süŋgundhindɨ nɨnɨ-moatükunɨmboyo ai se rarɨhi yahomo houmbo hoafemondürɨ ranɨmbo. Ŋga asu se nɨne-moatükunɨ ai rawarundɨ rasüŋgu randɨhimboyei, ŋga wanɨ. Aiana hoafɨ yaŋgɨrane ai rarɨhi rarɨhi-emo, ŋga asu ai ahamundɨhoarɨ refembo ana, ŋgɨrɨ randundɨ. 4Ahamundɨ ahɨnümbɨ yamundɨfe hoafɨ ra tɨŋümbɨ moatükunane. Ai-ana nindou amurɨyei daboahamɨndɨwamɨ nɨmboreimbɨ moatükunɨ ai mbɨsahümündia yahomo houmbo hüputüpuründümo nandundühanemo. Asu aiana ahamundɨhoarɨ ŋgɨrɨ akɨdou amboanɨ nɨmboreimbɨ moatükunɨ ai manandundɨ ranahambo semɨndɨmbo moai farɨhouwurɨ, ŋga wanɨ. 5Nindou ai yɨhoefɨmbo hoeimbɨrɨhimunɨ yahomondühanemo ai nindou hɨmboahü muŋgu-moatükunɨ ra yaru arundɨ. Ai dɨdɨbafɨfe wadagɨ adükarɨ güdu mburu yihururündümo arundɨ. Asu ai ahamundɨ hoearɨ ranɨ hɨmborɨfihɨ moanɨ ranɨ-poanɨmbo yihuru yihurumarundɨ. 6Aiana nɨmarɨfondɨ aboedühɨ nɨmarɨmboane hohoanɨmoyomo arundɨ afɨndɨ sesesɨmbo si sɨmboanane asu Suda-yafe rotu worɨ ranambe dɨrɨdühɨ nɨmarɨmbo-anemo hohoanɨmoemo. 7Aiana nindou ai ahamumbo nindou afɨndɨ fandɨfeambe yɨhoefɨmbo hɨhɨfɨmbɨrɨhümunɨ, yahomo asu yɨhoefɨmbo yamundu-rundeimbɨ nindou-anemo mbɨsahümunɨ mbɨrɨhündɨ, yahomombo-anemo hohoanɨmoyomo arundɨ. 8Nindou ai sɨheimbo yowanɨ yamunde-randeimbɨ nindou mbɨsahɨndürɨmboyei, ŋga wanɨ. Seana moanɨ mamɨ apodoho apodoho mamɨ yaŋgɨranei, ŋga sɨhei Yamunde-randeimbɨ Nindou aiana moanɨ mamɨ ai yaŋgɨrani anüŋgu. 9Asu se nindou mamɨ hɨfɨ ndanühɨnda ranahambo ahɨnɨndɨhorühɨ hoafɨndeihɨya ‘Ape’ mbɨseimboyei, nɨmboe sapo sɨhei Ape mamɨ yaŋgɨrani sünambe amaru. 10Asu nindou ŋgorü sɨheimbo hoafɨndeihɨya ‘Yamundo-randeimbɨ’ mbɨseimboyei, nɨmboe sapo sɨhei yamunde-randeimbɨ Krais yaŋgɨrani. 11Nindou düdi ai sɨhei mbusümo nindou adükarɨ hamɨndɨ anüŋgu ana, asu ai sɨhei ratüpurɨyu-randeimbɨ nindoumbofi mbünüŋguwamboane. 12Nindou düdi ai ahandɨhoarɨ nindou adükaranahɨ ehu ana, ahandɨ ndürɨ hɨfɨnambo gadɨmboe. Ŋga asu nindou düdi ai ahandɨhoarɨ hɨfɨnamboareandɨ ranai ana ahandɨ ndürɨ adükarɨndɨmboe.”

Sisas ai ahamundɨ yimbu yafambe moaruwai hohoanɨmo yaru arundɨ ranɨmbo hoafɨmayu

(Mak 12:40; Ruk 11:39-52; 20:47)

13“Ahɨnümbɨ hohoanɨmo yamundu-rundeimbɨ nindou-anemo asu Farisi nindou-anemo, hɨpoanɨmboembou-anemo. Awi seana yafambe yimbumbɨyomo houmbo-anemo! Seana nindouyei ŋgusümboarühɨ God ŋgɨnɨndɨ hɨfandarandɨ ranahambo yipurɨ papɨru hɨnɨŋgɨru arundɨ. Asu se sɨhamundɨhoarɨ amboanɨ moai ranambe kefoau homo-rundɨ. Asu asükai se moai nindou dɨdɨyei ai ranambe kefoefembo yifɨrayei ranaheimbo hɨnɨŋgɨwura kefoehi hüsi, ŋga nafɨ gürarundɨ. 14[Ahɨnümbɨ hohoanɨmo yamundu-rundeimbɨ nindou-anemo asu Farisi nindou-anemo, se hɨpoanɨmboembou anemo. Awi seana yafambe yimbumbɨyomo houmbo-anemo! Seana sapo nɨmorehɨ kai anɨmboei ranaheimbo wosɨhoaforɨ hoafɨyomo-ndündürühanemo asu se ahei worɨ kosaründɨmo. Rananemo asu se nindou ai hoembɨrɨhimuna yahomo houmbo Godɨmbo moanɨ gedühɨ dɨdɨbafɨyomondühɨ homo arundɨ. Ranɨnɨmbohündambo anɨmbo süŋgunambo sɨhamundɨ tɨŋɨrɨfo ra moaruwai hamɨndɨ tükündɨfepurɨmboe!] 15Ahɨnümbɨ hohoanɨmo yamundu-rundeimbɨ nindou-anemo asu Farisi nindou-anemo se boboharɨndümo! Awi seana yafambe yimbumbɨyomo houmbo-anemo! Seana botɨwamɨ hoe haŋgɨfo-süŋgu homo arundane asu hɨfɨ-süŋgu homo arundane ra nindou mamɨ sɨhamundɨ süŋgurapurɨ randeimbɨ tükɨfe nɨŋgombo kokombohündambo-anemo. Nindou ranai sɨhamundɨ süŋgurapurɨ-randeimbɨ nindou tüküfiyuwanane asu randüwuranɨ ai haiambe nafɨ gadümbui sapo se-amboanɨ rawefundɨ nou. Ranani nindou ranai se rarundanɨ ahandɨ moaruwai hohoanɨmo sɨhamundɨ moaruwai hohoanɨmo ranahambo ŋgasündearandɨ. 16Nindou hɨmboatɨharɨ nindou amurambo nafɨ nafuimbo-memo, se hɨpoanɨmboembou-anemo! Seana nindou yamundundühɨya, Nindou düdi ai nɨnɨmboyu dabarɨfihɨ Godɨndɨ worɨ ranahambo dükare ranɨfihɨ dabarefiyu ana, ra moanane. Ŋga asu nindou düdi ai gor Godɨndɨ worɨ ranambe eŋgoro ranɨfihɨ dükare dabarefiyu ana, asu ai ranɨ-moatükunɨ refembomayu ra anɨhondümbo rambɨreandamboane yahomo arundɨ. 17Seana hɨmboatɨharɨ hohoanɨmo-koate nindou-anemo! Nɨnɨ-moatükunɨyo ai moanɨ ahɨnümbɨ moatükun-ayo, gor ranaiyo asu Godɨndɨ worɨ ranɨyo? Gor ai Godɨndɨ worambe yaŋgoromboane asu Godɨndɨ moatükunɨ hondü nahurai tükefeyo. 18Asu asükai seana yamundundühɨya, Nindou düdi ai sesɨ sɨhefe hasɨhonɨ ranahambo dükare ranɨfihɨ dabarefiyu ana, ra moanane. Ŋga asu nindou düdi ai sapo sesɨ sɨhefe hasɨhonɨ ranɨwamɨ sesɨ asɨhefeyo ranahambo dükare ranɨfihɨ dabarefiyu ana, asu ai ranɨ-moatükunɨ refembomayu ra anɨhondümbo rambɨreandamboane yahomo arundɨ. 19Awi seana nindou hɨmboatɨharanemo! Nɨnɨ-moatükunɨyo ai moanɨ ahɨnümbɨ moatükunayo, sesɨ asɨhefeyo ranaiyo asu sesɨ sɨhefe hasɨhonɨ ranɨyo? Sesɨ, sesɨ sɨhefe hasɨhonɨ ranɨwamɨ yaŋgoromboane asu sesɨ ra Godɨndɨ yaŋgɨrɨ tükefeyo. 20Ranɨmboane asu nindou düdi ai sesɨ sɨhefe hasɨhonɨ ranahambo dükare dabarefiyu ana, muŋgu moatükunɨ ranɨwamɨ eŋgoro ranahambo kameihɨ ranɨfihɨ dabarɨfihani. 21Asu nindou düdi ai Godɨndɨ worɨ ranahambo dükare ranɨfihɨ dabarefiyu ana, asu God ai worɨ ranambe anüŋgu ranɨfihɨ kameihɨ dabarɨfihani. 22Asu nindou düdi ai sünü ranahambo dükare ranɨfihɨ dabarefiyu ana, asu ai sapo Godɨndɨ nɨmarɨ hɨfandɨmbo fondɨ asu ai mare fondɨ ranɨwamɨ amaru ranahandɨ-ihɨ kameihü dabarɨfihani.

23Ahɨnümbɨ hohoanɨmo yamundu-rundeimbɨ nindou-anemo asu Farisi nindou-anemo, se hɨpoanɨmboembou-anemo! Awi seana yafambe yimbumbanemo! Se-ana muŋguambo akɨdɨbou sesambefembo moatükunɨ wambɨfɨ nahurai ranane se yimuŋguründümo mburu asu 10 ranahandɨ ŋgorü bɨdɨfɨrɨ ra Godɨmbo yɨboboru asɨhoemo. Ŋga asu seana adükarɨ ahɨnümbɨ hoafɨ bɨdɨfɨrɨ ranahambo ana se hɨnɨŋgɨrumbo-anemo. Sapo ranɨ-moatükunɨ hoafɨ ranana ini ra, nindou muŋguambo ranaheimbo mamɨ sɨmogodɨ hohoanɨmombo hohoanɨmo, nindou ŋgorümbo hɨpoambo hohoanɨmo, asu anɨhondümbofe hohoanɨmo ranane. Godɨmbo nɨnɨ-moatükunɨyo 10 ranahanda mamɨ bɨdɨfɨrɨ yɨbobofe sɨhefe ahɨnümbɨ hoafɨ ra se hɨnɨŋgɨndumboemo, ŋga adükarɨ moatükunɨ hohoanɨmo hoafɨmayahɨ ranamboanɨ se süŋgundu ndundɨ. 24Seana hɨmboatɨharɨyo hefe nindou ŋgorümbo nafɨ nafuimbo nindou-anemo! Seana hɨmboafɨfɨ ranahamumbo sɨmɨndɨ hoe ranambe foerɨmonda hürühoupurühanemo, ŋga asu kamer nɨnɨhondɨ adükarɨ ra kameihüru sɨrɨfoarundühanemo! 25Ahɨnümbɨ hohoanɨmo yamundu-rundeimbɨ nindou-anemo asu Farisi nindou-anemo, se hɨpoanɨmboembou-anemo! Awi seana yafambe yimbumbanemo! Se-ana sesɨ hɨpɨrɨ napo ra hɨmboranɨ moanambühɨ ranane popoaiarɨhoemo, ŋga asu wagabe ragu ana hümbuhünɨ hohoanɨmo asu moanɨ sɨhamundɨ fi ranahambo hohoanɨmo ranɨmboane foafusafu hɨnɨŋgɨrundanɨ tüküra piareandɨ. 26Farisi nindou seana hɨmboatɨharɨ nindouanemo! Awi se hɨpɨrɨ ranambe ra, wagabe ragu ranɨ boatei popoaindɨhoemondanɨ anɨmbo asu hɨmboranɨ moanambühɨ ranamboanɨ kameihɨ aboedɨ hɨmbondɨmboe! 27Ahɨnümbɨ hohoanɨmo yamundu-rundeimbɨ nindou-anemo asu Farisi nindou-anemo, se hɨpoanɨmboembou-anemo! Awi seana yafambe yimbumbanemo! Se-ana yɨfambe ranahambo yihuruyo hɨnɨŋgɨfeyoanɨ anɨŋgo yahurai-anemo! Ranane sapo yɨfambe ranai moanambühɨ hɨmboranɨ ranai aboedɨ hɨmboyo haya anɨŋgo, ŋga asu ragu wagabe ranana yɨfɨ hambohamɨndɨ fɨsɨŋarümbɨ moaruwai ranai mamɨkarɨyombo foerɨmboane. Se sɨhamundɨ fiambe ragu ra moanɨ yahurai hamɨndanemo! 28Yahurai-anemo se-amboanɨ fi moanambühɨ nindouyei hɨmboahü mbumundɨ nindou hɨmboemo, ŋga asu sɨhamundɨ fiambe ragu ranana yafambe yimbumbɨ hohoanɨmo asu moaruwai hohoanɨmo ranambo güre pireapurɨmboane.

29Ahɨnümbɨ hohoanɨmo yamundu-rundeimbɨ nindou-anemo asu Farisi nindou-anemo, se hɨpoanɨmboembou-anemo! Awi se-ana yafambe yimbumbanemo! Se-ana Godɨndɨ hoafɨ hoafɨyomo-rundeimbɨ ranahamundɨ yɨfambe nafɨru arundɨ. Asu nindou aboedɨ mbumundɨ manɨmboei-mayei ahei yɨfambe-wamɨ se yihururu hɨnɨŋgɨru arundɨ. 30Asu rananemo se yaru hoafɨyomondühɨya, ‘Ro horombo sɨhefɨ amoao mamɨ manɨŋgomo ranambe mbanɨmboefɨ-mbonana ŋgɨrɨ ro Godɨndɨ hoafɨ hoafɨyomo-rundeimbɨ nindou ranahamumbo hɨfokoefembo farɨhehupurɨ.’ 31Asu se ranɨ hoafɨ yaru hoafemo ranana asu se maru sapo nindou dɨdemo Godɨndɨ hoafɨ hoafɨyomo-rundeimbɨmbo hɨfokoamarüpurɨ ranahamumbo nahurai-anemo weindahɨ nafuiayomo. 32Refe ana, awi koe se nɨne-moatükunɨ sɨhamundɨ amoao mamɨ ai ramarundɨ ranɨfih randu ŋgomo nafɨndundümo! 33Awi seana amoasɨranemo! Seana moaruwai amoasɨrɨndɨ nɨmorɨ hondanemo! God ai sɨhamumbo papɨfe hoafɨnduanɨ se haiambe gadɨmboemo. Nüŋgundu se ranahambo mafebou-a? 34Ranɨmboane asu se hɨmborɨndɨmo nda. Ro sɨhamumbo sowana Godɨndɨ hoafɨ hoafɨyomo-rundeimbɨ nindou, fɨfɨrundeimbɨ nindou asu yamundu-rundeimbɨ nindou ranahamumbo koandɨheheapurɨmboyahɨ. Rananɨmbo asu se bɨdɨfɨrɨ hɨfokoandupurɨmboemo, bɨdɨfɨrambo nɨmɨfihɨ hɨfokoefembohünda pandupurɨmboemo, bɨdɨfɨrambo Godɨndɨ worambe bubundüpurɨmboemo. Asu bɨdɨfɨrambo ŋgorü ŋgoafɨhündɨ heboadüpurɨ houmbo wandüpurɨ ŋgomo ŋgorü ŋgoafɨhü tükündafundɨ. 35Ranɨmboane asu nindou mbumundɨ hɨfɨ ndanühɨ manɨmboei ranaheimbo hɨfokoamarundüra yɨfɨmayei, ranɨ muŋgu moatükunɨ ranahambo se hütiyomo. Sɨhamundɨ hüti süŋguyo sapo nindou ai mbumundɨ hohoanɨmo süŋgurɨhindeimbɨ Eberɨndɨ sɨrambeahɨndɨ peyo haya ho hombo Sekaraia sapo Berekiandɨ nɨmorɨmayu ranahandɨfihɨ tümareandɨ ranahambo hɨfokoamarüwurɨ. Se Godɨndɨ worɨ asu sesɨ sɨhefembo fondɨ mbusümo ranambeyo hɨfokoamarüwurɨ. Ranɨmbohündambo anɨmbo sɨhamundɨ-wamɨ tɨŋɨrɨfo ranai naŋgopurɨmboe. 36Ro sɨhamumbo anɨhondümboanahɨ hoafehapurɨ nda. Nindou hɨfokoaru marundɨ ranahambohünda tɨŋɨrɨfo afɨndanɨmbo God ai nindou haponda anɨmboei aheiwamɨ nandeandürümbui.”

Sisas ai Serusarem ŋgoafɨ ranahambo hohoanɨmomayu

(Ruk 13:34-35; 19:41-44)

37“Serusaremɨhündɨ, Serusaremɨhündɨ, se Godɨndɨ hoafɨ hoafɨyomo rundeimbɨ nindou ranahamumbo hɨfokoarɨhipurühɨ asu se Godɨndɨ hoafɨ semɨndɨ hombo nindou sɨheimbo sowana koamarɨhepurɨ ranahamumbo hɨfokoefepurɨmbo safombo nɨmoeinambo-rɨhüpurɨ marɨhündɨ! Ro sɨhafɨ mbusümo nindou anɨmboei ranaheimbo wagɨdemɨndɨndürühɨ warɨ gabudɨfoefendürɨmbo afɨndɨ hohoanɨmomayahɨ kakaroko hondɨ ai ahandɨ weihoandɨ mbanendɨ hoareharamɨndɨndürɨ nou. Ŋga asu se wambo moai refembo raro-safɨndɨrɨ, ŋga moei masafɨ. 38Asu se hɨmborɨndei. God ai Ahandɨ worɨ sɨhei mbusümo hɨnɨŋgɨmareandɨ asu moanɨ fondarɨmboe. 39Ro nda sɨheimbo hoafehandürɨ, hapondanambe ana se ŋgɨrɨ asükai wambo hoeindɨhindɨrɨ, ŋga ŋgo ŋgombo süŋgunambo anɨmbo se randɨhi hoafɨndeihɨya, ‘God, Se nindou ai Adükarɨndɨ ndürɨna tükefiyu ranahambo aboedɨ aboedɨndɨworɨ,’ mbɨseimboyei,” mehu.

Godɨndɨ Hoafɨ

© 2001, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index