Search form

Matyu 24

Sisas ai Godɨndɨ worɨ ra bɨrɨboemboe yahu haya wataporɨmbomarandɨ

(Mak 13:1-2; Ruk 21:5-6)

1Sisas ai Godɨndɨ worɨ ranambeahɨndɨ tüküfi haya huwane asu ahambo süŋgururü-rundeimbɨ ai ahambo sowana mahomo Godɨndɨ worɨ worɨmbomarundɨ ra nafuiyondowohü hoafɨyondombohünda. 2Ranɨyu asu Sisas ai ahamumbo hoafɨyuhü yahuya, “Yɨnɨ, ro anɨhondümbo-anahɨ nda hoafehapurɨ. Se haponda muŋguambo moatükunɨ ra hoeirundai? Ŋgɨrɨ nɨmoei nda süŋgunambo ana rande atüboakɨ-atüboakɨndo gafuwanɨ hoeindundɨ, ŋga muŋguambo nɨmoei ra hɨfɨnɨ pindɨhimboyei,” mehupurɨ.

Sisas ai ahambo süŋgururürundeimbɨmboya tɨŋɨrɨfo tükündɨfemboe yahu hoafɨmayu

(Mak 13:3-13; Ruk 21:7-19)

3Sisas ai Orif Nɨmɨ Hɨfɨ Wafuambe nɨmaru ane asu ahambo süŋgururü-rundeimbɨ ai yaŋgɨrɨ hafomo ahambo-so tükümefundɨ. Ranɨyomo asu ai düduyafu hoafɨyomondühɨ yahomoya, “Se yɨhoefɨmbo hoafɨyafɨmunɨ nüŋgu-sɨmboanɨ ranɨ-moatükunɨ ra tükümandɨfe? Asu nɨnɨ-moatükunɨ boatei tükündɨfeyoanɨ hoeimandɨhu sapo se kosɨmboayafɨ ranane asu ndeara bɨdɨfɨranambo si tüküfemboayo ranane ranahambo fɨfɨrɨndɨhumboyefɨ?” mehomondamboyu. 4Ranɨyu asu Sisas ai sɨmborɨ hoafɨyuhü yahuya, “Awi se hɨbadümbo nindou ai sɨhamumbo wosɨhoaforɨ hoafɨndeimboyei. 5Ŋga nindou afɨndɨ ai tükündafu wandɨ ndürɨ dükandu hoafɨndɨmondühɨ anɨmboya, ‘Ro nda Krais-anahɨ!’ mbɨsɨmondühɨ anɨmbo ai nindou afɨndɨ ranaheimbo wosɨhoaforɨ hoafɨndɨmondanɨ ai anɨhondümbondɨhimboyei. 6Se yifiarɨ hoafɨ asu yifiarɨ yafui hoafɨ hɨmborɨndɨmboemo. Ŋga asu se ranɨ-moatükunɨ ranahambo hɨbadümbo, ŋga hepünündafumboemo ranɨmbo. Ranɨ-moatükunɨ ra tükündɨfemboesɨ, ŋga asu ranɨ-moatükunɨ tükefeyo ranahambo ndeara bɨdɨfɨranambo si ane yahopoanɨ, ŋga awi wanɨ. 7Hɨfɨ hɨfɨ ranai sɨmborɨ yifiarɨndɨmboe. Asu adükarɨ bogorɨ nindou mamɨ ahandɨ nendɨ ranai ŋgorü adükarɨ bogorɨ nindoundɨ nendɨ ranɨ-babɨdɨ sɨmborɨ-sɨmborɨndɨmboemo. Hɨfɨ bɨdɨfɨrɨ ranɨfihɨ sesɨ ai wanɨndohü asu hɨfɨhe ranai tükündɨfendamboe. 8Muŋguambo moatükunɨ ra tükefeyo ranana moanɨ nɨmorehɨ ai nɨmorɨ wakemɨndɨmbo asübusɨ boatei asemɨndo yahurai boatei-ane tükefeyo. 9Rananɨmbo sɨheimbo mbundüründümo tɨŋɨrɨfombɨ moatükunambe sɨndundürühɨ hɨfokoandundürɨmboemo. Rananɨmbo muŋguambo hɨfɨndɨ nindou ai wandɨ süŋguna sɨhamumbo yɨboarukondühüpurɨmboyei. 10Ranɨ-sɨmboanɨ nindou afɨndɨ ranai ahei anɨhondümbofe hohoanɨmo ra hɨnɨŋgɨndɨhindühɨ, asu ai ahei ŋgunindɨ ranaheimbo nindou amurɨ hürütümbɨ nindouyei warühɨndɨhindürühɨ asu aheihoarɨ amboanɨ sɨmborɨ yiboarukofirɨndeimboyei. 11Rananɨmbo asu Godɨndɨ tɨkai hoafɨ hoafɨyomo-rundeimbɨ nindou afɨndɨ ranai tükündafundühɨ anɨmbo asu ai nindou afɨndɨ ranaheimbo wosɨhoaforɨ hoafɨndɨmondanɨ anɨhondümbondɨhimboyei. 12Ranɨfihɨ anɨmbo asu sapo moaruwai hohoanɨmo ranai afɨndɨ tükündɨfeyohü nindou ŋgorümbo hɨpoambofeihɨ ŋgusüfo pefe hohoanɨmo ranai akɨdoundɨmboe. 13Ŋga asu nindou düdi ai nɨnɨ-moatükunɨ ahambo tükefeyo ranahambo moanane yahu kɨkɨhɨramündɨ anüŋgu ai ŋgu ŋgumbo bɨdɨfɨranɨ si tüküfiyuambe ranana ai aboedambondɨfimbui. 14God ŋgɨnɨndɨ hɨfandarandɨ Aboedɨ Hoafɨ ranahambo muŋguambo hɨfɨ ranühɨ nindou muŋgu ranaheimbo weindahɨ bokarɨhefendüranɨ anɨmbo asu ndeara bɨdɨfɨranɨ si ra tükündɨfemboe.”

Moaruwai hamɨndɨ moatükunɨ tükündɨfemboe

(Mak 13:14-23; Ruk 21:20-24)

15“Asu moaruwai moatükunɨ nɨŋgombo-mayo sürühoeimbɨ fondɨ ranahambo moaruwaimbondeambui ranahambo Godɨndɨ hoafɨ hoafɨyu-randeimbɨ nindou ahandɨ ndürɨ Danier ai wataporɨmbomarandɨ ra se hoeindumboemo. (Nindou düdi ai ndanɨ hoafɨ ra hoeifemboayu ranai hoafɨ ranahambo ndore fɨfɨrɨmbɨreandamboane.) 16Ranɨ-sɨmboanɨ anɨmbo nindou dɨdɨyei ai Sudia hɨfambe anɨmboei ranai hɨfɨ wafunambo nɨmai mbɨfefoehindamboane. 17Ranɨ-sɨmboanɨ ana sapo nindou ahandɨ worɨkɨmɨ amaru ranai ahandɨ napo worambe kurayo ranahambo hanɨ semɨndɨmbo hɨhɨnɨŋgɨndeambui. 18Asu nindou düdi ai ahandɨ nümbürambe anüŋgu ranai ŋgɨrɨ ahandɨ hoearɨ masɨhendɨ ra semɨndɨmbo hɨhɨrɨndɨfi ŋgu, ŋga wanɨ. 19Ranɨ-sɨmboanɨ nɨmorehɨ dɨdɨyei ai nɨmorɨ furümbayei-ane asu nɨmorehɨ nɨmorɨ tɨtɨ sɨmɨndeimbayei ranane ranaheimbo moaruwai hamɨndɨ tükündɨfemboe. 20Se Godɨmbo dɨdɨbafɨndɨmo rananɨmbo asu se ŋgɨrɨ afɨndɨ ŋgɨsɨharɨ tüküfeyoambe ane asu moanɨ nɨmarɨmbo si ranambe ane ra se ŋgɨrɨ feboundɨ! 21Ranɨ-sɨmboanɨ tɨŋɨrɨfo afɨndɨ tükündɨfemboe. Horombo God ai hɨfɨ sünü nafɨmarandambe peyo haya ho hombo hapondanɨ tükefeyombe ana, moai afɨndɨ tɨŋɨrɨfo ndahurai tüküfeyo. Ŋga süŋgunambo ranɨ sɨmboanɨ ana moanɨ muŋgunambo tɨŋɨrɨfo afɨndɨ hamɨndɨ moatükunɨ anɨmbo tükündɨfemboe. Asu randɨfe hayambo ra süŋgunambo ana ŋgɨrɨ asükaindo tɨŋɨrɨfo yahurai tükündɨfeyo. 22Ŋga asu God ai ranɨ-sɨmboanɨ ranahambo bodɨfombofe kɨkɨhɨyɨmɨndɨ-koatembembonana muŋguambo nindou ranai ŋgɨrɨ aboedamboyahindɨ. Ŋga asu God ai muŋguambo nindou sapo ranaheimbo wandanei yahu dɨbonɨmayundürɨ ranɨmbohündambo wambo anɨmbo asu hapondanɨ ana God ai ranɨ si ra awi bodɨfombonde kɨkɨhɨndamündümbui. 23Rasɨmboanɨ nindou bɨdɨfɨrɨ ai sɨhamumbo hoafɨyeihüya, ‘Se ndühɨ hɨmboemo, ŋga Krais ana ini nda!’ mbɨsei-anane, asu ‘Ai ana ini gogu ra!’ mbɨsei-anane ra se nindou ranahei hoafɨ anɨhondümbo-ndundürɨmboemo. 24Nɨmboe sapo nindou bɨdɨfɨrɨ ai tüküyafundühɨ wosɨhoaforɨ hoafɨndɨmondühɨya, ‘Ro Krais-anahɨ,’ asu ‘Ro Godɨndɨ hoafɨ hoafɨya-rɨhandeimbɨ nindou-anahɨ,’ mbɨsɨmbo-memo. Asu ai hepünɨfeimbɨ moatükunɨ nafuindɨmondühɨ ranɨ-poanɨmbo ŋgɨnɨndɨ nafuimbo ratüpurɨ ratüpurɨndɨmboemo. Ai nindou sapo God wandanei mehu ranaheimbo amboanɨ ndahurɨmɨndefɨmbo mbɨsɨmboemo, ŋga ŋgɨrɨndɨmo. 25Ranɨ-moatükunɨ ranahambo ro horombonamborɨhe hoafɨmehapurane, ŋga se ranahambo hɨmborɨndɨmo. 26Asu nindou ai randɨhi hoafɨndeihɨya, ‘Hoeirɨhi, Krais-mayu ranai ana nɨmɨ wohɨ furɨkoate-reandɨ hɨfühani anüŋgu,’ mbɨseianɨ asu se ranɨnɨ ŋgomboemo, ŋga wanɨ. Asu nindou ai randɨhi hoafɨndeihüya, ‘Aiana dɨbo ndanambe ndanüŋgu nda,’ mbɨseianɨ wanɨ asu se ranahambo anɨhondümbondumboemo, ŋga wanɨ. 27Ŋga Nindou Hondü ranai ana, sapo wabürüsɨ sünü muŋgu ranɨfihɨ hüfɨhamɨndɨ süfuanɨpoedɨ ŋgu hafuanɨ si boakɨboadeamboe yahurai-anɨmbo nindou hɨmboahü tükündüfimbui. 28Sapo nahanühɨyo nindou ai yɨfɨyo haya yɨfɨ nɨmoko ranai moanambühɨ eŋgoro ana, ranühɨ koahoeimbɨ ranai hei gugurɨhindühanei.”

Nindou Hondündɨ kosɨmbo si

(Mak 13:24-27; Ruk 21:25-28)

29“Ranɨ tɨŋɨrɨfombü moatükunɨ si ranai ndeara muŋgundoanɨ anɨmbo nɨmehünou,

hüfɨhamɨndɨ ai nɨmbɨraŋɨnderühɨ

asu amoamo ai ŋgɨrɨ sindu.

Mupui ai sünambeahɨndɨ fɨrɨbadɨyɨboai pütapɨndowohü

asu muŋguambo ŋgɨnɨndɨ moatükunɨ sünambe anɨŋgo ranai fɨfɨmɨndɨmboe. Aisaia 13:10; 34:4

30Ranɨ-sɨmboanɨ anɨmbo Nindou Hondü ai tüküfembo nafuimbo moatükunɨ ranai sünambe weindahɨ tükündɨfemboe. Asu hɨfɨ ndanühündambo muŋguambo sɨrɨhündɨ nindou ranai arasɨranɨndeimboyei. Asu Nindou Hondü ai sünambeahɨndɨ mburüŋgaiwamɨ nüŋgumbo ahandɨ ŋgɨnɨndɨ asu adükarɨ hɨmboamupuimbo-randeimbɨ moatükunɨ ndemündü haya ra dɨbonde kuduanɨ ranahambo hoeindɨhimboyei. 31Rananɨmbo fufuŋɨ afɨndɨ ranai hoafɨndɨmboe. Rananɨmbo asu ai ahandɨ sünambeahɨndɨ nendɨ ranhamumbo yimbuyimbu hɨfɨ ra hɨmboranɨpoedɨ nindou muŋgu God ai wandanei mehu gugurɨfendürɨmbohünda koandɨhepura ŋgomboemo.”

Hoandasüfo nɨmɨndɨ ranahambo yamundɨfe hoafɨ

(Mak 13:28-31; Ruk 21:29-33)

32“Asu se hoandasüfo nɨmɨndɨ türüfoarundühɨ hohoanɨmondɨmo. Ranɨ nɨmɨ ranai ahandɨ düdüdü ranɨfihɨ hoehoai tütükɨyohü emündü aforo ana, se fɨfɨrundɨ sapo ranana ndeara hoemboane. 33Mamɨ ranɨ-süŋgumbo anɨmbo asu se hoeindundanɨ muŋguambo ranɨ moatükunɨ ranai tükündɨfeyoanɨ hoeindundühɨ rananɨmbo se Nindou Hondü ai ŋgɨrɨ amɨtata kudu, ŋga yipurɨ kɨmani anüŋgu, ra fɨfɨrɨndumboemo. 34Ro sɨhamumbo anɨhondümboanahɨ hoafehapurɨ nda. Bɨdɨfɨrɨ nindou hɨfɨ ndanühɨ anɨmboei yɨfɨhai-koateayei-ambe anɨmbo ranɨ-moatükunɨ ranai tükündɨfemboe. 35Sünü hɨfɨ ranai ana awarɨndɨhoemboe, ŋga asu wandɨ hoafɨ ranana ŋgɨrɨ awandɨhoayo, ŋga wanɨ.”

Nindou mamɨ aiamboanɨ moai Adükarɨ ai tüküfembo si ra fɨfɨreandɨ

(Mak 13:32-37; Ruk 17:26-30, 34-36)

36“Ŋga asu Nindou Hondü ai tüküfembo si ranɨnambo nindou mamai-amboanɨ moai fɨfɨreandɨ. Asu ranɨ si tüküfemboayo ra sünambeahɨndɨ nendanemo asu Nɨmorɨ aiani ra moai fɨfɨrundɨ. Ŋga moanɨ Afɨndɨ ai yaŋgɨrani ranɨ-moatükunɨ ranahambo fɨfɨreamboayu. 37Nindou Hondü ranai tüküfembo si ranana Noa nüŋguambe ra sɨmboanɨ nahuraindɨmboe. 38Sapo horombo hohoambu ai tüküfe-koateyoambe ranɨ-sɨmboanɨ ra nindou ai moanɨ sesɨ sahüsi hoe sɨmɨndei asu nɨmorehɨ nindowenihɨ anamɨndühɨyahi heimbo bɨdɨfɨranɨ hondü ranambe Noa ai botambe aboeda kamefuendɨ. 39Ranɨ-sɨmboanɨ ra nindou ranai ranɨ-moatükunɨ tüküfemboayo ranahambo moai fɨfɨrɨhindɨ, ŋga ai moanɨ sɨrɨ mbɨrowohɨ ratüpurɨyei hei-ane asu hohoambu ranai tüküfehü aheimbo pare gogomaramɨndɨndürɨ. Moanɨ yahurai-anɨmbo süŋguna Nindou Hondü ai tüküfiyuambe tükündɨfemboe. 40Ranɨ-sɨmboanɨ ana nindou yimbu ai nümbürambe ratüpurɨndafandühɨ nɨmbafandanɨ anɨmbo, nindou ŋgorümbo nderümündühɨ asu ŋgorü ai moanɨ rande bodɨboadiranɨ nüŋgumbui. 41Nɨmorehɨ yimbu ai mbanɨ hɨrɨndafihɨ nɨmbafeanɨ anɨmbo asu ŋgorümbo ndemünduanɨ asu ŋgorü ai moanɨ rande bodɨboadeandanɨ nɨŋgomboe. 42Awi se hɨbadümbo nɨŋgomo, ŋga nɨnɨ-sɨmboanɨyo sɨhamundɨ Adükarɨ ai tüküfemboayu ra se moai fɨfɨrundɨ. 43Awi se randu hohoanɨmondɨmo. Worɨ aharambürɨyu haya hümbuhünɨ nindou ai nɨnɨ-sɨmboanɨyu ahandɨ worambe hümbuhünɨmbo tüküfemboayu ra fɨfɨrareandɨ ana, nindou ranai ŋgɨrɨ apu. Ŋga ai hümbuhünɨ nindou worambe tükündüfimbui mbüsü haya yaŋgɨrɨ günde nɨmandü ŋgumbui. 44Ranɨmbohündambo anɨmbo se-amboanɨ muŋguambo si aho ra hɨbadundühɨ nafɨndündümo nɨmandɨmo. Ŋga Nindou Hondü ranai tüküfembo ranahambo se mɨtanɨründümo houmbo hɨdɨbo-hɨdɨboyomondambeanɨmbo moanɨ ai sümbundamündü tükündüfimbui.”

Nindou ratüpurɨyafanɨrɨnandeimbɨ aboedɨ asu moaruwai ranahafandɨ kafoefe hoafɨ

(Ruk 12:42-46)

45“Asu düdi ratüpurɨyu-randeimbɨ kaoworɨ hohoanɨmo-koate dɨdɨboadɨre-randeimbɨ fɨfɨreandeimbɨ nindouayua? Nindou ranai ana sapo ahandɨ bogorɨ nindou-mayu ranai ahamboya, ‘Se nindou ratüpurɨyomo-rundeimbɨ bɨdɨfɨrɨ-memo ranahamumbo hɨbadapurɨ,’ yahu haya kafoarirɨ hɨnɨŋgɨmarirɨ ranani sapo ai ahamumbo sesɨ segopurɨmbo sɨmboanɨ yɨbobofe segopurɨmbohünda. 46Nindou ranahandɨ bogorɨ nindou ai worambe tüküfi hoeiriranɨ asu nindou-mayu ranai sapo ahandɨ bogorɨ nindou ai refembo hoafɨmayu süŋgu rawareandɨ ranana nindou ranai moanɨ hɨhɨfɨ-hɨhɨfɨmbiyuwamboane! 47Ro nda sɨhamumbo anɨhondümboanahɨ hoafehapurɨ, bogorɨ nindou ranai nindou ranahambo ahandɨ muŋguambo moatükunɨ ranahambo hɨfandɨmbo bogorɨmbondirɨ hɨnɨŋgɨndirümbui. 48Ŋga asu nindou ranai, moaruwai ratüpurɨyu-randeimbɨ nindouayu ana, asu ai ahandɨ fimbo rande hoafɨnduhü anɨmboya, Wandɨ bogorɨ nindou ai ŋgɨrɨ awi nɨmai tükündüfiyu mbüsümbui. 49Rananɨmbo asu ai ahandɨ mamɨ ratüpurɨyomo-rundeimbɨ-memo ranahamumbo piyu haya bubuhaindüpurühɨ asu sesɨ dedü wakɨndeandühɨ bia ra ndümündɨ, nindou bia sɨmɨndɨmo-rundeimbɨ ranɨ-babɨdɨ hoaŋguhü rarandu wakɨndeambui. 50Rananɨmbo asu mamɨ sɨmboanɨ sapo ratüpurɨyu-randeimbɨ-mayu ranai ahandɨ bogorɨ nindou ranai tüküfemboayu ra mɨtanɨramündü haya hɨdɨbo-hɨdɨboyuambe anɨmbo tükündüfimbui. 51Rananɨmbo asu ahandɨ bogorɨ nindou ai ahambo kɨbodɨrɨndirɨ mbunda asu nindou wosɨhoaforɨ hoafɨyeimbɨ ranambendirɨmbui. Rananɨmbo asu ai ranambendɨfihɨ heindühɨ yahafɨ sɨsɨnderɨmboe.”

Godɨndɨ Hoafɨ

© 2001, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index