Search form

Matyu 4

Sisasɨmbo refe hoeifembo moatükunɨ

(Mak 1:12-13; Ruk 4:1-13)

1Ranɨyo asu ranɨ-sɨmboanɨ Yifiafɨ Aboedɨ ranai Sisasɨmbo Satan ai sɨsɨhɨmombohünda nɨmɨ wohɨ furɨkoatereandühɨ serɨmɨndɨ maho. 240 si ra Sisas ai sesɨkoate nüŋgu mbura asu ai wembombomayu. 3Asu Satan, nindou sɨsɨnda-randeimbɨ ai ahambo-so tüküfi hoafɨyundühɨ yahuya, “Se Godɨndɨ Nɨmorayafɨ ana, nɨmoei kurayo ndanahambo hoafɨndafanɨ sesɨmbofe tükümbɨfeyowamboane,” mehundoamboyu. 4Asu sɨmborɨ Sisas ai hoafɨyuhü yahuya, “Godɨndɨ Bukambe yahoya, ‘Sesɨ yaŋgɨrɨ ana ai ŋgɨrɨ nindoundɨ yaŋgɨrɨ nɨŋgombo ndendɨ. Nindou ai yaŋgɨrɨ nɨŋgombo sahümündi arɨhündɨ ra muŋgu hoafɨ Godɨndɨ yafambeahündɨ süŋgu mbɨsahümündi,’ meho,” mehu. 5Ranɨyu asu Satan ai Sisasɨmbo Godɨndɨ adükarɨ ŋgoafɨ Serusarem ranɨ-nambo serümündü hu haya hafumbo nɨmoamo hamɨndɨ Godɨndɨ Worɨ Adükarɨ bogɨmondɨ ranɨwamɨ hɨnɨŋgɨmarirɨ. 6Ranɨyu asu ai Sisasɨmbo hoafɨyundühɨ yahuya, “Asu se Godɨndɨ Nɨmorayafɨ ana, nɨmoamo ndanɨ-wamɨnɨndɨ hɨfɨnɨ horɨpɨndafo pɨndafɨ. Sapo Baiborambe yare hoafɨyowohü yahoya,

‘God ai sɨhambo ahandɨ sünambeahɨndɨ nendɨ ranahamumbo hoafɨnduanɨ

asu ai sɨhambo ahamundɨ warɨnambo mbundɨndɨnɨnɨmboemo

asu ŋgɨrɨ nɨmoei hoarehɨ kurayo ranai sɨhambo futɨndeanɨnɨ,’ meho,” Buk Song 91:11-12

mehundoamboyu. 7Asu Sisas ai ahambo yahuya, “Ŋga awi Baiborambe hoafɨ ranamboanɨ ai yare hoafɨyowohü yahoya, ‘Se Adükarɨ sapo sɨhafɨ God ranahambo rando hoeindorɨmboyafɨ, ŋga yowanɨ,’ meho,” mehundoamboyu. 8Ranɨyu asükaiyu Satan ranai Sisasɨmbo serümündü hɨfɨ wafu nɨmoamo hamɨndɨ-mayo ranɨwamɨ mahafu. Ranɨyu ai ranɨwamɨ nüŋgumbo Sisasɨmbo muŋguambo nindou-yafe hɨfandarundɨ ranɨyo asu ahamundɨ muŋguambo aboedɨ adükarɨ moatükunɨ eŋgoro ranahambo nafuimefoendo. 9Ranɨyu asu Satan ai hoafɨyundühɨ yahuya, “Asu se yirɨ yimbu pusɨrowandühɨ wambo hohoanɨmoyafɨndɨrühɨ ŋgusüfo pararowandɨrɨ ana, asu ro sɨhambo muŋgu moatükunɨ nafuimehanɨnɨ ra ndahanɨnɨmboyahɨ,” mehundoamboyu. 10Asu Sisas ai ahambo hoafɨyundühɨ yahuya, “E! Satan, se andai ragu ŋgafɨ! Baiborambe hoafɨ ranai yare hoafɨyowohü yahoya, ‘Adükarɨ sapo sɨhafɨ Godɨmayu ranahambo yaŋgɨranɨmbo se hohoanɨmondafɨ ŋgusüfo pandoworühɨ asu ahandɨ ratüpurɨ yaŋgɨrɨ ratüpurɨndafɨ,’ meho,” mehundo-amboyu. 11Asu Satan ai Sisasɨmbo yare hɨnɨŋgɨmarira ndamefiyua asu Godɨndɨ nendɨ ranai kosɨmo ahambo farɨhouwurühɨ hɨfandɨmarürɨ.

Sisas ai Gariri hɨfambe piyu haya Godɨndɨ hoafɨ wataporɨmbomarandɨ

(Mak 1:14-15; Ruk 4:14-15)

12Sonɨmbo sowaründümo karabusambe hɨnɨŋgɨmarüwurɨ hoafɨ Sisas ai hɨmborɨyu haya Gariri hɨfɨna mahu. 13Asu ai Nasaret ŋgoafɨhü hɨnɨŋgɨre haya Kaperneam ŋgoafɨ sapo Gariri kurɨhoe ranɨkɨmɨ ŋgoafɨ ranɨna mahu. Kaperneam Seburun hɨfɨ, Naptari hɨfambe eŋgoro ranühɨ manüŋgu. 14-15Sapo God ai ahandɨ hoafɨ hoafɨyu-randeimbɨ nindou Aisaiandɨ yasɨmondɨ süŋgu yare hoafɨyuhüya,

“Seburun hɨfɨ, Naptari hɨfɨ, Gariri hoe nafɨ howanɨ gogu ra,

Sodan hoe gogoanɨnɨ ra nindou Sudayafe ndɨfoyei Gariri hɨfane.

16Nindou dɨdɨyei ai nɨmbɨ nɨmaroambe anɨmboei

ranai ana si adükarɨ ra hoeirɨhimboanei.

Yɨfɨyorambo hɨfɨ ranambe nɨmbɨ nɨmaroanɨ nindou anɨmboei

ranaheimbo ana si ranai boakɨfoareandürɨmboane,” Aisaia 9:1-2

mehu, ŋga ranɨ-sɨmoŋgorühümboyo ranɨ-moatükunɨ ra yahurai tükümefeyo. 17Ranɨyu asu ranɨ-sɨmboanɨ piyu haya Sisas ai ahandɨ hoafɨ ra bokarɨhendühɨ yahuya, “Awi se sɨhei moaruwai hohoanɨmo ranahambo daboadanambondɨhindɨ, nɨmboe sapo God ŋgɨnɨndɨ hɨfandarandɨ eŋgoro ranai ndeara akɨmɨ tüküfembo yaŋgɨrane,” mehu.

Sisas ai ahandɨ süŋguferambo nindou yimbuyimbu weaŋgurühɨ mborai mehupurɨ

(Mak 1:16-20; Ruk 5:1-11)

18Sisas ai Gariri kurɨhoekɨmɨ huane kinɨ wowarɨyafanɨ rɨnandeimbɨ apodoho ranai manɨmbafanda hoeimareapɨrɨ. Ahafandɨ ndürɨ ra Saimon, Pitamboyu-randeimbɨ asu ahandɨ akɨdɨ Andruyu. Apodoho ranai andürɨnambo kurɨhoe ranambe kinɨ wowarɨyafandühɨ manɨmbafanɨ. 19Ranɨyu asu Sisas ai hoafɨyupɨrühɨ yahuya, “Se mborai wandɨ süŋgu sɨnɨfandanɨ anɨmbo asu ro sɨhafanɨmbo nindou semɨndɨmbo se kinɨ rawarɨneandɨ nou nafuindahapɨrɨmboyahɨ,” mehupɨramboyafanɨ. 20Asu ai moanɨ hoafɨ nɨŋgoambe ahafandɨ andürɨ ra rarɨne sɨhene hena Sisasɨndɨ süŋgu ndamefɨneandɨ. 21Asükaiyu ai sühüfi huhündamboyu ŋgorü apodoho ahafandɨ ndürɨ Sems, Son ai ahafandɨ afɨndɨ Sebedi babɨdɨ botambe nɨmarɨmombo ahamundɨ andürɨ ra dɨboadorundühɨ mamarɨmonda hoeimareapurɨ. Asu ai ahafanɨmbo mborai mehupɨrɨ. 22Asu moanɨ hoafɨ nɨŋgoambe ahafandɨ bot asu afɨndambo rarɨne hɨnɨŋgɨrɨne hena Sisasɨndɨ süŋgu ndamefɨneandɨ.

Sisas ai hoafɨ bokarɨhendühɨ asu aŋgünɨmboyeimbɨ nindou aboedɨmarearü

(Ruk 6:17-19)

23Ranɨyu asu Sisas ai Gariri hɨfɨ muŋgu ranambe nüŋgu wakɨmareandɨ. Ranɨyu asu ai refihɨ Suda-yafe rotu worɨ nindou ranambe aheimbo yamundɨmareandürɨ. Asu ai refihɨ God ŋgɨnɨndɨ hɨfandarandɨ eŋgoro Aboedɨ Hoafɨ ranahambo bokarɨmarɨhendürɨ. Mamɨ ranɨ sɨmboanɨ nindou ranahei fi ranai moanɨ ranɨpoanɨmbo ranɨpoanɨmbo aŋgünɨ fi moaruwaimboareandürɨ ranahambo aboedɨmarearü. 24Ai ranɨ-moatükunɨ rawareandɨ ranahambo Siria hɨfɨ muŋgu ranambe nindou amarei ranai hɨmborɨmayei. Asu ranɨyei muŋguambo nindou ranai nindou dɨdɨyei ai moanɨ mamɨkarɨ aŋgünɨ moaruwai asu asübusɨ afɨndɨ mamɨkararandürɨ ranaheimbo ahambo-so fufurühümündihündürɨ mafandɨhindɨ. Bɨdɨfɨrɨ nindou moaruwai nendɨ ahei fiambe nɨmarümbɨ, wunünümboyeimbɨ asu yirɨ warɨ yɨfɨsafeimbɨ ranɨyei ai mafandɨhinda asu Sisas ai aheimbo aboedɨmarearü. 25Ranɨyo asu nindou afɨndɨ ranai Gariri hɨfɨhündɨ, Dekaporis ŋgoafɨhündɨ, Serusarem ŋgoafɨhündɨ, Sudia hɨfɨhündɨ asu Sodan hoe gogoanɨnɨpoedɨ ranai mamɨ muŋgu ahambo süŋgumarɨhorɨ hei.

Godɨndɨ Hoafɨ

© 2001, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index