Search form

Matyu 6

Nindou ŋgorümbo fehefembo hohoanɨmoane

1Sisas yahuya, “Se hɨbadümbo! Se sɨhamundɨ aboedɨ ratüpurɨ ra nindou hɨmboahü randundanɨ asu nindou ai hoeindɨhimboyei, ŋga yowanɨ. Se ra süŋgu yaru randundanɨ ana, asu se ŋgɨrɨ aboedɨ takɨnɨ moatükunɨ sɨhamundɨ Ape sünambe amarundɨ-mayo ra ndowandümo, ŋga wanɨ. 2Ranɨmboane asu se nɨnɨ-moatükunɨyo nindou napokoateyeimbɨ ranaheimbo saimbo mbɨsafɨmbo ana, asu se nindou ŋgorümbo yɨnafoaimbohündambo, Se wambo horombondafo ŋgafanɨ anɨmbo nindou muŋguambo hoeimbɨrɨhindɨramboane, mbɨsamboyafɨ. Se nindou yafuiyambo horombo aho nou refe weindahɨ weindahɨyo hopoanɨ sapo yimbu yafambeimbɨ nindou ai rawarundɨ nou. Nindou ranai Suda-yafe rotu worambe asu nafɨ bogorɨ süŋgu yɨnafoai tütüru houmbo homo-arundɨ, ŋga se ai rarundɨ nou refepoanɨ, ŋga yowanɨ. Nindou ranai rawarundɨ ranana sapo nindou amurɨ ranai yɨhoefɨmboya, Aiana moanɨ nindou aboedɨ hamɨndanemo, mbɨseiya yahomombo-anemo rawarundɨ. Ro sɨhamumbo anɨhondümbo-anahɨ hoafayahɨ nda, nindou ranai ana takɨnɨ ahamundɨ ra ai ndeara sowandümombo-anemo. 3Ŋga asu se nindou napokoateyeimbɨ ranahambo farɨhefimbo hohoanɨmondafühɨ ana, dɨbo anɨmbo ahambo fandɨhaworɨ asu sɨhafɨ fikɨmɨnɨndɨ-amboanɨ nɨne-moatükunɨ se rawarowandɨ ranɨmbo ai fɨfɨrɨfekoatembeyeiamboane. 4Ranɨmboane asu sɨhafɨ saimbo hohoanɨmo ra dɨbo yaŋgoromboane. Rananɨmbo asu sɨhafɨ Ape sapo nɨnɨ-moatükunɨ dɨbo eŋgoro ra hoeireandeimbɨmayu ranai sɨmborɨ sɨhambo takɨnɨ masɨhendɨ-mayo ra daganɨnɨmbui.”

Godɨmbo dɨdɨbafɨfe yamundɨfe hoafɨ

(Ruk 11:2-4)

5“Se Godɨmbo dɨdɨbafɨndafundühɨ sapo yimbu yafambe hoafümbɨ nindou rawefundɨ nou randafumboemo. Ranɨ nindou ana muŋguambo nindou ai yɨhoefɨmbo hoeimbɨrɨhimuna yahomo houmbo-anemo. Suda-yafe rotu worɨ muŋguambo asu nafɨ tüküfihɨ aho ra botɨyafu weindahɨ nɨŋgomombo Godɨmbo dɨdɨbafɨmbo hohoanɨmoyomondühanemo. Ro sɨhamumbo anɨhondümbo-anahɨ hoafayahɨ, nindou ranai ana takɨnɨ ahamundɨ ra ai ndeara hɨfɨ ndanühünda sowandümombo-anemo. 6Ŋga asu se dɨdɨbafɨfembo mbɨsafombo ana, se worɨ safambe keboao ŋgüfɨ yipurɨ pando hawambo anɨmbo sɨhafɨ Ape moanɨ dɨbo amaru ranahambo dɨdɨbafɨndafoandɨ. Rananɨmbo asu sɨhafɨ Ape sapo nɨne-moatükunɨ dɨbo eŋgoro ra hoeireandeimbɨ-mayu ranai sɨmborɨ sɨhambo takɨnɨ daganɨnɨmbui. 7Se dɨdɨbafɨndafundanɨ Godɨmbo fɨfɨrɨfe-koateyeimbɨ nindou rawarɨhindɨ nou randafundümboemo, ŋga yowanɨ. Nindou ranai Godɨmboya, Ai yɨhoefɨ hoafɨ hɨmborɨndümbui, sei hehi moanɨ afɨndɨ hoandarɨ hoafɨ hoafɨyeihɨ dɨdɨbafehindɨ. Ŋga se yahurai Godɨmbo moanɨ fɨfɨrɨfe-koate hoafɨ afɨndɨ dɨdɨbafɨndafu-mboemo, ŋga yowanɨ. 8Asu se ranɨ-nindou yahuraindɨmondühɨ ahamundɨ-mayo hohoanɨmo ranɨ-süŋgundümboemo, ŋga yowanɨ. Sɨhamundɨ Ape ai nɨne-moatükunɨ semɨndɨmbo hohoanɨmoayomo ranahambo se ahambo düdufekoateyomondambe fɨfɨreamboane.

9Se dɨdɨbafɨfembo mbɨsɨmombo ana, ndandu houmbo anɨmbo dɨdɨbafɨndafundɨ,

‘Yɨhoefɨ Ape sünambe amarɨfɨ,

sɨhafɨ ndürɨ ranahambo moanɨ ahɨnümbɨ hamɨndɨmbeyowamboane.

10Sɨhafɨ ŋgɨnɨndɨ hɨfandarandɨ ra ndühɨ mbokoso-amboane.

Se hohoanɨmoayafɨ süŋgu yaŋgɨrɨ hɨfɨ ndanühɨ süŋgufemboane

sapo sünambe-amboanɨ süŋguarundɨ nou.

11Yɨhoefɨmbo sesɨ ndanɨ sɨmboanɨ sesɨmbo sɨmogodühɨ ndawamunɨ.

12Se yɨhoefɨmbo nɨne-moatükunɨ moaruwai ramarɨhundɨ ranɨmbo amboawiyei mbɨsafɨmunɨ

sapo ro nindou ai moaruwai yɨhoefɨmbo rarɨhimuna aheimbo amboawiyei sefɨ arɨhundɨ nou.

13Se yɨhoefɨmbo refe hoefimunɨ moatükunɨ ranambe ndowandɨfɨmunɨ ŋgamboyafɨ,

ŋga se yɨhoefɨmbo moaruwai nendɨ ahandɨ warambeahɨndɨ aboedühɨ ndowandɨfɨ hɨnɨŋgɨndowamunɨ,’ mbɨsɨmo.

14Nindou ai sɨhamumbo moaruwaimbo-rɨhipuranɨ asu se ranaheimbo amboawi ehomondürɨ ana, asu sɨhamundɨ Ape sünambe amaru ranai-amboanɨ sɨhamundɨ moaruwai hohoanɨmo ranahambo amboawi mbüsumbui. 15Ŋga asu se nindou ŋgorümbo ranahambo amboawi yahokoateyomo ana, asu sɨhamundɨ Ape sünambe amaru ranai amboanɨ ŋgɨrɨ se nɨne-moatükunɨ moaruwai rarumboemo ranahambo amboawi mbüsu, ŋga wanɨ.”

Sesɨ wehɨsao yamundɨfe hoafane

16“Asu se nɨnɨmbo sesɨ wehɨndɨmondühɨ ana, se ŋgusümboarɨ sɨhamundɨ ra amomoŋgo-amomoŋgondɨmondühɨ wembombofi ndɨmboemo yimbu yafambeimbɨ nindou rawefundɨ nou, ŋga yowanɨ. Nindou ranai wembombofiayomo houmbo ai nindou hɨmboahü hoahoaŋgomondühanemo nindou ai ahamumboya ai ana sesɨ wehɨyomondühanemo, mbɨseiya yahomo houmbo. Ro sɨhamumbo anɨhondümbo-anahɨ hoafehapurɨ, nindou ahamumbo aboedanemo asei ana, ai ranɨhünda ahamundɨ takɨnɨ sowandümombo-anemo. 17Ŋga asu se sesɨ ra wehɨndafühɨ ana, sɨhafɨ ŋgusümboarɨ ra popoainda asu mbɨro sɨbada mbundambo anɨmbo ŋgafɨ. 18Rananɨmbo nindou amurɨ ai ŋgɨrɨ sɨhambo fɨfɨrɨndɨhinɨnɨ se sesɨ wehayafɨ ranahambo. Ŋga sɨhafɨ Ape sapo dɨbo anüŋgu ai yaŋgɨrɨ anɨmbo fɨfɨrɨndeanɨnɨmbui. Rananɨmbo asu sɨhafɨ Ape sapo nɨne-moatükunɨ dɨbo eŋgoro ra hoeireandeimbɨ-mayu ranai sɨhambo takɨnɨ masɨhendɨ-mayo ra daganɨnɨmbui.”

Napo afɨndɨ sünambe mbeŋgorɨ

(Ruk 12:33-34)

19“Se hɨfɨ ndanühɨ nɨŋgomombo moanɨ ŋgɨnɨndɨ napo ra sɨhamumbo püpindu gafomboemo. Hɨfɨ ndanühɨ ana nɨne-moatükunɨ eŋgoro ra kɨdaboarɨ ai taparühɨ, sami ai sesɨ, asu hümbuhünɨ nendɨ ai worɨ bɨrɨhehi sahümündi raraorɨhündühanei. 20Ŋga asu se sɨhamundɨ ŋgɨnɨndɨ napo ra se sünambe anɨmbo püpindu gafomo. Ranühɨ ana ŋgɨrɨ kɨdaboarɨ ai tapandühɨ, sami ai dedɨ asu hümbuhünɨ nendɨ ai worɨ bɨrɨndɨhehi ndahümündi rarao ndühündɨ, ŋga wanɨ. 21Ŋga sɨhafɨ aboedɨ napo ra püpira hafo yaŋgorowohü ranühɨ anɨmbo sɨhafɨ ŋgusüfo amboanɨ kündarɨmboe.”

Fi ranahandɨ si

(Ruk 11:34-36)

22“Hɨmboarɨ ranana sɨhafɨ fi muŋguambo ranahandɨ ram hai nouane. Sɨhafɨ hɨmboarɨ ranai sürarɨhoayo ana, asu hohoanɨmo sɨhafɨ fiambe muŋguambo ranai si nahuraindɨmboe. 23Ŋga sɨhafɨ hɨmboarɨ ranai moaruwaiayo ana, asu hohoanɨmo sɨhafɨ fiambe muŋguambo ranai nɨmbɨ nɨmandɨmboe. Asu si sɨhafɨ fiambe amaro ranai nɨmbɨ nouayo ana, nɨmbɨ ra moaruwai hamɨndɨndɨmboe!”

Nindou ŋgorü ai ŋgɨrɨ yimbu bogorɨ nindouyafandɨ ratüpurɨndu

(Ruk 16:13)

24“Nindou ŋgorü ai ŋgɨrɨ yimbu bogorɨ nindouyafandɨ ratüpurɨyu randeimbɨ nüŋgu. Ŋga nindou ranai ana bogorɨ ŋgorü ranahambo moaruwaimbondirühɨ asu ŋgorü bogorɨ ranahambo dɨboadondirümbui. Ai ŋgoründɨ hoafɨ yaŋgɨrɨ süŋgundeandühɨ asu ŋgoründɨ hoafɨ daboadanambo-ndeambui. Se ŋgɨrɨ God asu kakɨ mamɨ ŋgusüfoambe hohoanɨmo pandowapɨrɨ.”

Ŋgusüfo puküyowohü afɨndɨ hohoanɨmoyo hoaŋgo hoafɨ

(Ruk 12:22-31)

25“Ranɨmboanahɨ ro sɨhamumbo hoafehapurɨ nda, se sɨhamundɨ yaŋgɨrɨ nɨŋgombo ranahambo afɨndɨ hohoanɨmo-ndɨmboemo. Se yaru hoafɨyomondühɨya, Sɨhɨrɨ nɨnɨ-moatükunɨ madagüdifɨ? asu Sɨhɨrɨ nɨnɨmoatükunɨ mandɨmɨndefɨ? mbɨsɨmboemo. Asu sɨhamundɨ fi ranahambo ŋgɨrɨ afɨndɨ hohoanɨmo-ndɨmondühɨya, Sɨhɨrɨ nɨnɨ moatükunɨ magüdühu? mbɨsɨmboemo, ŋga wanɨ. Yaŋgɨrɨ nɨŋgombo ra ai sesɨ moatükunɨ yaŋgɨrɨyopoanɨ. Asu fi ra ai yihuru moatükunɨ yaŋgɨrɨyopoanɨ. 26Asu awi se ndu nɨmoamo ahahabodei ranaheimbo hoeirundürɨ. Ndu ranai ana moai nɨnɨ-moatükunɨ hoarɨ hɨfɨ karɨhi, sesɨ yimuŋgurɨhümündi hei sesɨ worɨ ranambe gugurɨhi sɨhehi raraorɨhündɨ. Ŋga sɨhamundɨ Ape sünambe amaru ranai-ani aheimbo sesɨ sagadürühɨ hɨfandandürɨ arandɨ. Se ndu ranaheimbo ŋgasündundürɨ houmbo ndearɨ hamɨndanemo. 27Ŋga asu nindou sehündɨ ranai-amboanɨ ŋgɨrɨ moanɨ ahandɨ hohoanɨmo ranambo yaŋgɨrɨ ahandɨ yaŋgɨrɨ nɨŋgo ra sühɨnde ŋgu! 28Asu nɨmboe se hoearɨ napo ranɨmbo afɨndɨ hohoanɨmoemoa? Awi se amɨndafurɨ ahurɨ tüküfe nɨnouayo ranahambo hoeiru. Ai ana moai tɨŋɨrɨfoyeihɨ momo yibüdühɨ rɨhündɨ, ŋga wanɨ. 29Ŋga asu awi ro sɨhamumbo hoafehapurɨ horombo nindou adükarɨ bogorɨ Soromon amboanɨ ai yihuru napo moanɨ sɨmbafɨ hamɨndɨmayusɨ, ŋga asu ai moai hoearɨ ra ahurɨ moanɨ aboedɨ hɨmboyo haya tütükɨyo nɨnouayo yahurai yihururamündu. 30Wohɨ amɨndafurambe amaro haponda ra asu sümbo siambe hɨfɨtɨrɨyɨmɨndɨ haiambe pütifemboane. Moaruwai yahurai wohɨ ranamboanɨ God ai ahambo aboedɨ yihurure hɨnɨŋgareandɨ ana, asu ai sɨhamumbo amboanɨ yihurundeapurümbui. Se yihuru ranahambo afɨndɨ hohoanɨmoyomo, ŋga sɨhamundɨ anɨhondümbofe hohoanɨmo ana akɨdou ane! 31Ŋga asu se refe afɨndɨ hohoanɨmo-yomondühɨya, Nahanɨhünda sesɨ yɨhoefɨ ranai tükümandɨfe? Yɨhoefɨ sɨmɨndɨmbo moatükunɨ amboanɨ? Asu yɨhoefɨ hoearɨ napo amboanɨ? Ranɨ-moatükunɨ ranahambo yahurai afɨndɨ hohoanɨmoyo hoaŋgopoanɨ. 32Yahurai ranɨ hohoanɨmo ranana nindou Godɨmbo fɨfɨrɨfekoate-yeimbɨ-mayei rananei ai yahurai rarɨhi hohoanɨmoyei hei arɨhündɨ. Sɨhamundɨ Ape sünambe amaru ranai ranɨ-moatükunɨ se semɨndɨmbo hohoanɨmoayomo ra ai fɨfɨre türüfoare-amboani. 33Asu se sapo God ahandɨ hɨfandarandane asu ahandɨ mbumundɨ hohoanɨmomayo ranane ranɨ-boatei-anɨmbo se hohoanɨmondɨmo hoaŋgomo. Rananɨmbo asu ranɨwamɨ amurɨ bɨdɨfɨrɨ moatükunɨ ranamboanɨ ai ranɨ-moatükunɨ kapeihɨ ndaiyapurümbui. 34Ranɨmboane asu se nɨnɨ-moatükunɨ sümbo tüküfemboayo ranahambo afɨndɨ hohoanɨmondɨmboemo. Nɨnɨ-moatükunɨ sümbo tüküfemboayo sümbo se ranahambo hohoanɨmondɨmo. Mamamɨ si ranai moanɨ ahandɨ tɨŋɨrɨfo ranɨ-sɨmboanɨ ndearane,” mehu.

Godɨndɨ Hoafɨ

© 2001, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index