Search form

Matyu 7

Nindou ŋgorümbo ahandɨ nɨŋgo ranɨmbo yɨbobofepoanɨ

(Ruk 6:37-38, 41-42)

1Sisas yahuya, “Se nindou ŋgorümbo yɨbobo-ndundürɨmboemo. Hɨbadümbo, ŋga sɨhamumbo asükai hɨhɨndɨfe yɨbobo-ndeapurɨmboe. 2Sapo se nindou ŋgoründɨ hohoanɨmo yɨboboarundɨ ranɨ sɨmogodühɨ anɨmbo God ai-amboanɨ sɨhamundɨ hohoanɨmo yɨbobo-ndeapurümbui. Sapo se nindou ŋgorümbo yimbumarundɨ mamɨ ranɨ sɨmogodɨhü God ai sɨhamumbo yimbundeapurɨmbui. 3Nɨmboe asu se sɨhafɨ wandafɨ ranahandɨ hɨmboarambe düdübudɨ akɨdou apaiaro ra hoeiaroworɨ, ŋga asu nɨmoko afɨndɨ sɨhafɨ hɨmboarambe amaro ranahambo awi se moai fɨfɨrowandɨyo? 4Asu se nüŋguro hawamboyafɨ sɨhafɨ wandafɨ ranahambo raro hoafɨyafühɨya, Wandafɨ, sɨhafɨ hɨmboarambe düdübudɨ ra hündɨhehea samboanahɨ, asafɨ, ŋga asu sɨhafɨ hɨmboarambe nɨmoko ra nüŋgumando-a? 5Awi seana yimbu yafambeimbɨ nindou-anafɨ! Se boatei sɨhafɨ hɨmboarambe nɨmoko ra hündandɨfɨ raguanambondo hawambo anɨmbo asu sɨhafɨ wandafɨ-mayu ranahandɨ hɨmboarambeahɨndɨ düdübudɨ akɨdou ra hündɨhoefɨndo.

6Se Godɨndɨ moatükunɨ ra yaforɨ moaruwaimbo dɨgoemboemo, ŋga asu ai hɨhɨrɨndahindühɨ sɨhamumbo kündarimboyei. Asu sɨhamundɨ nɨne-moatükunɨ aboedɨ-mayo ra moateiyei wagabe pindumboemo, ŋga asu ai tɨŋarɨnambo anümɨ boagɨndühɨ dɨgegimboyei.”

Nindou ai Godɨmbo dɨdɨbafehindɨ ana, dagadürɨmbui

(Ruk 11:9-13)

7“Se düduyafu arundɨ ana, dagapurümbui. Se kokoru arundɨ ana, hoeindumboemo. Se pɨrako pɨrako arundɨ ana, yipurɨ sɨhamumbo sübüdühepurɨmboe. Asu düdi ai pɨrako pɨrako arandɨ ana, ahambo yipurɨ sübüdühoemboe. 8Ŋga nindou düdi ai düdufi arandɨ ana, ndemündümbui. Asu düdi ai kokora arandɨ ana, hoeindeambui. Asu düdi ai pɨrako pɨrakora arandɨ ana, ahambo yipurɨ sübüdühoendomboe. 9Nindou sɨhamumbo mbüsümo ahandɨ nɨmorɨ ai mbanɨmbo sao yahumbo düduwefindo ra ahambo moanɨ nɨmoei meŋgoro ra madagadoyo? 10Asu ahandɨ nɨmorɨ ranai kinɨmbo düdufindoanɨ ra ahambo amoasɨrɨ madagadoyo? 11Se nindou moaruwai-anemos, ŋga se sɨhamundɨ nɨmorɨ ranaheimbo aboedɨ moatükunɨ yaŋgɨrɨ sabudürɨ arundɨ. Yahurai anɨmbo sɨhamundɨ Ape sünambe amaru ranai nindou düdi ahambo düduefiyu ana, ranahambo aboedɨ moatükunɨ dagadombui. 12Muŋguambo moatükunɨ hohoanɨmo ra nindou amurɨ ai sɨhamumbo yahurai rambɨrɨhimunɨ ayahomo yahurai hamɨndɨ anɨmbo se moanɨ aheimbo randundürɨ. Ranɨ-moatükunɨ hohoanɨmo ranana Mosesɨndɨ ahɨnümbɨ hohoanɨmo asu Godɨndɨ hoafɨ hoafɨyomo-rundeimbɨ-yomondɨ yamundɨfe hoafɨmayo ranahandɨ nɨmɨndane.”

Nafɨtambe akɨdou nafɨ ho

(Ruk 13:24)

13“Nafɨtambe akɨdou ranɨ nafanɨmbo se kebou ŋgomo. Sapo nafɨtambe adükarɨ ahandɨ nafɨ fuiriyandeimbɨ ranana moaruwaimbo ŋgoafɨnamboane aho. Ŋga nindou afɨndɨ ai nafɨ ranɨ-süŋgu hei rɨhündühanei. 14Ŋga yipurɨ nafɨtambe hɨhɨforeandeimbɨ ranai akɨdouyo haya asu ahandɨ nafɨ tɨŋümbane. Ŋga nafɨ ra yaŋgɨrɨ koadürümbo nɨŋgombo nafane aho, ŋga ranane asu nindou yimbu mamɨ yaŋgɨranei ai nafɨ ranahambo hoeirɨhindühɨ ranɨ-süŋgu ahei.”

Nɨmɨ nɨmɨndɨ asu ahandɨ hɨsɨ ranane

(Ruk 6:43-44; 13:25-27)

15“Godɨndɨ hoafɨ tɨkai hoafɨyomo-rundeimbɨ nindou ranahamumbo awi se hɨbadümbo. Moanambühɨ sipsip hɨmboarɨ hoafendɨ hɨmboemo nahurai sɨhamumbo sowana asɨfomo, ŋga asu wagabe ragu ana nɨmambeahɨndɨ yaforanemo. 16Se ahamundɨ ratüpurɨ ranambo ahamundɨ hohoanɨmo fɨfɨrɨndumboemo. Ŋga aŋgɨnaŋɨ tɨhoarɨ tɨhoarümbɨ wofɨ nɨmɨndɨ ranɨfihɨ hɨsɨmandɨyo? Asu hoandasüfo sosoweimbɨ werɨfoai nɨmɨndɨ ranɨfihɨ hɨsɨmandɨyo? Ra wanɨ. 17Ŋga sapo nɨne-nɨmɨ aboedayo ranai aboedɨ nɨmɨ hɨsɨ yaŋgɨrɨ hɨsɨndɨmboe. Asu moaruwai nɨmɨmayo ranai moaruwai nɨmɨ hɨsɨ ranɨ yaŋgɨrɨ hɨsɨndomboe. 18Ŋga asu moaruwai nɨmɨ ranɨfihɨ ŋgɨrɨ aboedɨ nɨmɨ hɨsɨ ra hɨsɨndo. Asu aboedɨ nɨmɨ ranɨfihɨ ŋgɨrɨ moaruwai nɨmɨ hɨsɨ ranai hɨsɨndo, ŋga wanɨ. 19Muŋguambo nɨmɨ ranai nɨmɨndɨ ranɨfihɨ moaruwai hɨsɨyowanɨ ana, ahambo hɨfɨtɨrɨyɨmɨndɨ haiambe mandɨfeyowohane. 20Ranɨmboane asu se Godɨndɨ hoafɨ tɨkai hoafɨyomo-rundeimbɨ ranahamumbo ahamundɨ ratüpurɨ hohoanɨmo ranambo fɨfɨrɨndüpurɨ. 21Se yaru hohoanɨmo-ndɨmondühɨya, Muŋguambo nindou ai wambo hoafɨyeihɨ, Adükarɨ Adükarayei ranai God sünambe hɨfandarandɨ ranambe gagüsimboyei, mbɨsɨmboemo, ŋga wanɨ. Ŋga nindou dɨdɨyei ai moanɨ wandɨ Ape sünambe amaru ranahandɨ hohoanɨmo süŋgurɨhi arɨhündɨ ranai yaŋgɨrɨ anɨmbo God ŋgɨnɨndɨ hɨfandarandɨ ranambe keboehimboyei. 22Ŋga asu yɨbobofembo si ranai tüküfeyoambe anɨmbo nindou afɨndɨ ai dükandɨhindɨrɨ hoafɨndeihɨ anɨmboya, ‘Adükarɨ, Adükarɨ, sɨhafɨ ndürɨnamboyefɨ Godɨndɨ hoafɨ ra hefɨ wataporɨmbo-rɨhundühɨ bokarɨhehu marɨhundɨ. Sɨhafɨ ndürɨnamboyefɨ moaruwai nendɨ nindouyei fiambeahɨndɨ raguanambo-rɨhundühɨ hepünɨfeimbɨ moatükunɨ rarɨhu marɨhundɨ,’ mbɨseimboyei. 23Rananɨmbo asu ro hoafɨndahühɨ anɨmboya, ‘Ro moai sɨheimbo fɨfɨrɨhearü. Moaruwai hohoanɨmo ratüpurɨyei rühündeimbɨ nindou-anei. Wambo sowana ndühɨ sɨnɨpoanɨ, ŋga andai ragu ŋgei!’ mbɨsamboyahɨ.”

Worɨmborɨnɨ rɨnandeimbɨ nindou yimbu

(Ruk 6:47-49)

24“Asu, nindou düdi ai wandɨmayo hoafɨyaheimbɨ hoafɨ ranahambo hɨmborɨyu mburambo asu ai ranɨ-süŋguareandɨ ana, nindou ranai sapo fɨfɨreandeimbɨ nindou ai ahandɨ worɨ kambohoanɨ ŋgɨnɨndɨ ranɨwamɨ worɨmboarandɨ nahurai-ani. 25Asu hoe afɨndɨ ranai hoeyowohü, hohoambu afɨndɨ ranai tüküfeyowohü werɨ ranai worɨ ranahambo fandɨhendühanesɨ, ŋga asu worɨ ra kambohoanɨ fondarɨmbo-wambo moai bɨrefoai hɨfɨnɨ peyo. 26Asu nindou düdi ai wandɨ-mayo hoafɨyaheimbɨ hoafɨ ranahambo hɨmborɨyu haya asu ai ranɨ-süŋgufekoateayu ana, nindou hohoanɨmokoate-ani. Sapo nindou worɨ moanɨ kambohoanɨ kaihurɨ yaŋgɨrɨ ranɨwamɨ worɨmboarandɨ nahurai-ani. 27Hoe afɨndɨ ranai hoeyo, hohoambu afɨndɨ ranai hohoambuyo, asu werɨ afɨndɨ ranai worɨ ranahambo fandɨhenda asu worɨ ranai bɨrefoai peyowohane ranɨ-moatükunɨ ranambo. Worɨ ra bɨrefoendɨ ranana moanɨ moaruwai hamɨndɨ hondane!” mehu.

28Sisas ai hoafɨ ranahambo hoafɨyu kɨkɨmaramündua, nindou afɨndɨ ranai ahandɨ yamundɨfe hoafɨ hɨmborɨyei-anɨ mayowa mahepünehindɨ. 29Ŋga Sisas ai moai ahɨnümbɨ hohoanɨmo yamundu-rundeimbɨ nindou yahurai tüküfi yamundeandürɨ, ŋga ai moanɨ ranɨ-poanɨmbo ŋgɨnɨndɨnamboyu aheimbo yamundɨ-mareandürɨ.

Godɨndɨ Hoafɨ

© 2001, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index