Search form

Weindahɨfembo 17

Nindowenihɨ bɨrabɨrɨyo-randeimbɨ nɨmorehɨ

1Ranɨyu asu sünambeahɨndɨ nendɨ mamɨ sapo dis 7 fufurundümo-ndeimbɨ-memo ranambeahɨndɨ-mayu ranai wambo-so kusü hoafɨyundɨrühɨ yahuya, “Awi se mborai sɨnɨf-anɨmbo nɨmorehɨ nindowenihɨ bɨrabɨrɨyo-randeimbɨ bogorɨ-mayo ranahambo tɨŋɨrɨfo adükarɨ tükefendo ra nafuindahanɨnɨ-mboyahɨ. Nɨmorehɨ ranai ana ŋgoafɨ adükarɨ hoe harɨ afoafuso ranɨ-kɨmane anɨŋgo. 2Muŋguambo hɨfɨ ranɨhünda adükarɨ bogorɨ nindou ranai nɨmorehɨ ranɨ babɨdɨ moaruwai hohoanɨmomemo. Ranɨyei asu hɨfɨ ndanɨhünda nindou ranai-amboa nɨmorehɨ ranɨ-babɨdɨ moaruwai hohoanɨmo ra süŋgumarundɨ. Ranɨmboyomo asu nindou ranai ŋgusüfo mamɨkarɨ-marapurɨ ai nindou wain hoe sɨmɨndɨ hefe rawehindɨ nou,” mehu.

3Ranɨyahɨ asu Yifiafɨ Aboedɨ ranai wambo fiambe farɨfe ŋgɨnɨma-ramɨndɨndɨra asu sünambeahɨndɨ nendɨ-mayu ranai wambo semündündɨrɨ haya nɨmɨ wohɨ furɨkoate-reandühɨ mahu. Ranɨhü tükɨyaheandühɨ hoeirɨheandane, nɨmorehɨ mamɨ ranai nɨmambeahɨndɨ nɨnɨhondɨ hamburɨ ranɨwamɨ mamaro. Nɨnɨhondɨ-mayo ranahandɨfihɨ ana ndürɨ afɨndɨ sürü papɨyo hɨnɨŋgɨfeyoane manɨŋgo. Ndürɨ ranana Godɨmbo moaruwaimbofe hoafɨyo papɨmayo. Nɨnɨhondɨ-mayo ranai 7 mbɨroweimbɨyo haya asu 10 daburüdümbüyo. 4Nɨmorehɨ ranai ana bogorɨ-yafe asüdabombü asu hamburɨ hoearɨ güde mbura, ranɨ-poanɨmbo yihuruyo haya gor asu nɨmoei kakɨ afɨndɨ-fihɨ semɨndɨweimbɨ-nambo nafɨyoweimbɨ, foefembo moatükunɨ yihururamɨndɨ hayamboyo manɨŋgo. Gorɨnambo nafɨyoweimbɨ kap ranambe moaruwai moatükunɨ ai anamɨndɨhoandɨ bɨrabɨrɨ-mayo ranahandɨ afɨsaho foafusoweimbɨ semɨndɨ haya manɨŋgo, sapo ai anamɨndɨhoandɨ bɨrabɨrɨ-mayo rambo-hünda. 5Nɨmorehɨ ranahandɨ gɨrɨbodɨ hamɨndɨfihɨ moanɨ ranɨ-poanɨmbo dɨbohɨndɨ ndürɨ sürü paru hɨnɨŋgɨmarundɨ ranai yare hoafɨyowohü yahoya,

DƗBOHÜNDƗ HOAFƗ BABIRON ŊGOAFƗ ADÜKARƗ NINDOWENIHƗ BƗRABƗRƗYEIMBƗ NƗMOREHƗ ASU MUŊGUAMBO MOARUWAI HOHOANƗMO HONDÜ HƗFƗ NDANƗHÜNDAMBO EŊGORO RANAHEI HOND-ANE’,

meho. 6Nɨmorehɨ ranaiyo Godɨndɨ nendɨ-yei asu Sisasɨmbo anɨhondümbo süŋgurɨhoreimbɨ hɨfokoarearü marandɨ ranahei-mayo horɨ ra sɨmɨndɨ haya mamɨkarɨ-mayowa ro hoei-marɨheandɨ.

Ranɨyahɨ asu ro ranɨ-moatükunɨ ranahambo hepünaheandühɨ afɨndɨ hohoanɨmo-mayahɨ. 7Ranɨyu asu sünambeahɨndɨ nendɨ ranai düdufindɨrühɨ yahuya, “Se nɨmboe hepünefoandühɨ afɨndɨ hohoanɨmoayafa? Awi ro sɨhambo nɨmambeahɨndɨ nɨnɨhondɨ asu nɨmorehɨ ranahambo semɨndɨ ho arandɨ ranahafe dɨbohɨndɨ hoafɨ nɨmɨndɨ ra hoafɨndahanɨnɨ-mboyahɨ. Nɨmambeahɨndɨ nɨnɨhondɨ ranana sapo 7 mbɨro-weimbɨyo haya asu 10 daburüdümbɨ-mayo-ane. 8Nɨmambeahɨndɨ nɨnɨhondɨmbo yaŋgɨrɨ manɨŋgowa hoeimarowand-anesɨ, ŋga asu hapondanana wanɨ. Ai ndeara sapo hɨfambe akɨmɨ kaikoate moanɨ raguhamɨndɨ hanɨweimbɨ ranambeahɨndɨ tüküfembo yaŋgɨr-ane. Ŋga asu ŋgɨrɨ amɨtata ahambo moaruwaimbo-fembohünda dɨbonapɨndɨfeyo. God ai hɨfɨ sünü nafɨrand-ambe nindou dɨdɨyei koadürümbo-koadürümbo yaŋgɨrɨ nɨboadeimboyei ranahei ndürɨ ra bukambe sürü papɨmarandɨ. Nindou hɨfɨnɨ anɨmboei ranahei ndürɨ buk ranambe pefe sɨhefekoate-mayo ranai-anɨmbo randɨhi nɨmambeahɨndɨ nɨnɨhondɨ ranahambo hoeindɨhindanɨ-wanɨ hepünɨndahi-mboyei. Ranɨ-moatükunɨ ra horombo yaŋgɨrɨ manɨŋgoyosɨ, ŋga hapondan-ana moai nɨŋgo, ŋga asu süŋgunambo asükaindo tükündɨfemboe.

9Ndanɨ hoafɨ ndanana nindou düdi ai fɨfɨreandeimbɨ-mayu ranahamboane: Mbɨro 7 ranahandɨ sɨsamɨ ranana hɨfɨ wafuyo asu nɨmorehɨ-mayo ranai ranɨwamɨ nɨmarɨ arandɨ. Asu ranɨ-moatükunɨ ra adükarɨ bogorɨ nindou 7 amboan-anemo. 10Ranane asu hondahüyafundeimbɨ (5) adükarɨ bogorɨ nindou yɨfɨmemo-anemo mamɨ ai mbamarü asu ŋgorü ai awi moai bogorɨmbofi tüküfiyu. Tüküfekoate-mayu ranai tükɨndɨfiyuwanɨ ai moanɨ akɨdou bodɨfohü yaŋgɨrɨ nüŋgumbui. 11Sapo nɨmambeahɨndɨ nɨnɨhondɨ horombo manɨŋgo-yosɨ, ŋga asu hapondanɨ ana moai nɨŋgo. Ai-anɨmbo ahandɨhoarɨ ranana 8 noufimbɨ bogorɨmbo-ndɨfemboesɨ, ŋga asu aiana sapo nɨnɨhondɨ 7 ranambeahɨnd-ane. Ŋga asu ahambo ana süŋgunambo God ai moaruwaimbo-ndearümbui.

12Sapo 10 daburüdümbɨ hoeimarowandɨ ranana 10 adükarɨ bogorɨ nindou-yomo asu ai awi moai muŋguambo moatükunɨ hɨfandɨyo hombo ra pɨyomo houmbo hɨfandundɨ. Ŋga ahamumbo amboanɨ God ai ŋgɨnɨndɨ dagapurɨmbui. Bodɨfohü nɨmambeahɨndɨ nɨnɨhondɨ-mayo ra-babɨdɨmbo adükarɨ bogorɨ nindoumbondafu hɨfandu nɨŋgomboemo. 13Bogorɨ nindou ranahamundɨ ratüpurɨ hohoanɨmo ranana moanɨ mam-ane. Rananemo ai ahamundɨ ŋgɨnɨndɨ asu ndürɨ adükarɨ ra nɨmambeahɨndɨ nɨnɨhondɨ ranahambo masabudo. 14Ai Sipsip Nɨmorɨ ranɨ-babɨdɨmbo yifiarɨ-ndɨmboemo. Ŋga asu Sipsip Nɨmorɨ ai yifiarɨ ra taborɨndɨ-hoembui. Aiana adükarɨ-yomondɨ adükar-ani asu adükarɨ bogorɨ-yomondɨ adükarɨ bogor-ani. Asu ahandɨ nendɨ ranaheimboya mborai mehundüra tükɨmehinda wand-anei yahu kafoare hɨnɨŋgɨ-mareandüra ahandɨ hoafɨ süŋguarɨhind-anɨmbo yifiarɨ ra taborɨndɨ-hehimboyei,” mehu.

15Sünambeahɨndɨ nendɨ ai asükaiyu wambo hoafɨyundɨrühɨ yahuya, “Nindowenihɨ bɨrabɨrɨyo-randeimbɨ nɨmorehɨ nɨmarümbɨ hoe se hoeimarowandɨ ranana nindou-anei. Ai muŋgua hɨfɨhündɨ, muŋgua fi-hoearɨ, muŋgua mamamɨ hoafümbɨ asu muŋgua nindou afɨndɨ mafandɨhindɨ ranɨyei. 16Se 10 daburüdümbɨ nɨmambeahɨndɨ nɨnɨhondɨ hoeimarowandɨ ai-anɨmbo nɨmorehɨ ranahambo yɨboaruko-ndɨhindühɨ ahandɨ nɨne napo ahambo sowahɨ eŋgoro ra mbirɨboadɨ-hindühɨ hoearɨ hɨrɨboadɨ-hindoanɨ asu safɨ yaŋgɨrɨ nɨmandɨmboe. Rananɨmbo asu ai ahandɨ fisafɨ ra dagüdindowohü hai-ambe muŋguna mandɨhimboyei. 17Ranɨ-moatükunɨ ra God ahandɨhoarɨyu ahamundɨ ŋgusüfoambe refembo hohoanɨmo masagapurɨ ranɨyo asu ahamundɨ-mayo ŋgɨnɨndɨ ra nɨmambeahɨndɨ nɨnɨhondɨ ranahambo masabudo. Ai muŋgua hɨfɨ ra hɨbadɨyo hombo God ai ahandɨ hoafɨmayu süŋgu muŋgua moatükunɨ anɨhondü tüküfemboayo ranɨ si tüküfe sɨmboanɨ. 18Nɨmorehɨ se hoeimarowandɨ ranana adükarɨ ŋgoafɨ sapo hɨfɨnɨndɨ adükarɨ bogorɨ nindou ranahamumbo hɨfandapurɨ arandɨ ranɨyo,” mehu.

Godɨndɨ Hoafɨ

© 2001, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index