Search form

Weindahɨfembo 19

Babiron ŋgoafɨ ranai moaruwaimbo-mefeyowa nindou ai ranɨmbo hɨhɨfɨ-hɨhɨfɨmayei

1Ro nindou afɨndɨ sünambeahɨ hoafɨ puküna kamarɨhehinda hɨmborɨmayahɨ. Ai rarɨhi hoafɨyeihɨ seiya,

“God ai sɨhefɨmbo aboedambo-reamuneimb-ani.

Ndürɨ adükarɨ asu muŋguambo ŋgɨnɨndɨ ranana sɨhefɨ God ranahandɨ yaŋgɨr-ane!

2God ai anɨhondü asu mbumundɨ hohoanɨmo süŋgure nindoumbo yɨbobore arandɨ.

Nindowenihɨ bɨrabɨryo-randeimbü ranai muŋguambo nindou ranaheimbo ahandɨ nindowenihɨ bɨrabɨrɨ hohoanɨmo ranambo moaruwaimbo-mareandürɨ.

God ai nɨmorehɨ ranahambo sɨmborɨ tɨŋɨrɨfo masagado

nɨmboe ai Godɨndɨ ratüpurɨyomo-rundeimbɨ nindou hɨfokoamarɨpurɨ ranɨmbo-hünda,”

masei. 3Asükaiyei ai puküna hoafɨyeihɨ seiya,

“Godɨmbo adükar-ani yahomboane!

Hai Babiron ŋgoafɨ adükarɨ ranahambo tɨkɨrarandɨ ranahandambo hasɨheimɨ ranai moanɨ yare koadürümbo-koadürümbo ahafo,”

masei.

4Ranɨyo 24 boagɨrɨ asu yaŋgɨrɨ nɨŋgoweimbɨ moatükunɨ ranai hɨfɨnɨ pütapɨyei nɨmareimbo God sapo ahandɨ adükarɨ bogorɨ nɨmarɨfondɨ ranɨwamɨ amaru ranahambo hohoanɨmo yahündowohü ŋgusüfo pamarɨhorɨ. Ai rarɨhi hoafɨyeihɨ seiya,

“Godɨmbo adükar-ani yahomboane! Ŋga anɨhondü-ane!”

masei. 5Ranɨyo asu adükarɨ bogorɨndɨ fondɨ-mayo ranambeahɨndɨ hoafɨ ranai tüküfeyowohü yahoya,

“Muŋguambo nindou, Godɨndɨ ratüpurɨyei-rɨhündeimbɨ se sɨhefɨ God ranahambo aboed-ani mbɨsei.

Moanɨ nindou-anei asu ndüreimb-anei se muŋguambo ahambo aboed-ani mbɨsei,”

meho.

Sipsip Nɨmorɨ ai nɨmorehühɨfihɨ sesɨ afɨndɨ tükümefeyo

6Ranɨyahɨ asu nindou afɨndɨ fandambo yaŋgorombo hoafɨ afɨndɨ tüküfembo nahurai hɨmborɨmayahɨ. Ranɨ-moatükunɨ ranai ana sapo hoe amündürɨ yigüdayo nahurai hɨmboyo asu nɨmoamondɨ hoafɨ mbuayo nahuraiyo tükümefeyo. Ro hɨmborɨyaha ai rarɨhi hoafɨyeihɨ seiya,

“Godɨmbo adükar-ani yahomboane!

Sapo Adükarɨ God sɨhefɨ ai muŋguambo ŋgɨnɨndɨ ra hɨfandarandɨ!

7Haponda awi sɨhɨrɨ hɨhɨfɨ-hɨhɨfɨndefühɨ adükar-ani mbɨsefɨmboane.

Sapo Sipsip Nɨmorɨ ranai nɨmorehɨ semɨndɨmboayu ranɨ si ra ndeara tüküfemboane.

Asu ahandɨ nɨmorɨrehɨ ranai ndeara nafɨramɨ-ndɨmboane amaro.

8God ai nɨmorehɨ ranahambo moanɨ aboedɨ hamɨndɨ hoearɨ hɨmboarambe forɨhoaiweimbɨ güdüfembohünda sagadomboani,”

masei. (Sapo hoearɨ aboedɨ ranana Godɨndɨ nendɨ mbumundɨ ratüpurɨ hohoanɨmoayei ranahandɨ sɨsamɨ nahurai-ane.)

9Ranɨyu asu sünambeahɨndɨ nendɨ mamɨ ai hoafɨyundɨrühɨ yahuya, “Se ra sürü papɨrandühɨ anɨmboya, Sipsip Nɨmorɨ ai nɨmorehɨ semündühɨ sesɨ afɨndɨ sesesɨ-mayei ranambe God ai nindou ranaheimbo se dügüsi mehundürɨ ranai ana hɨhɨfɨ-hɨhɨfɨmbeiyei-amboane.” Asükaiyu yare hoafɨyundɨrühɨ yahuya, “Ndanɨ hoafɨ ndanana Godɨndɨ anɨhondü hoafɨ hond-ane,” mehu. 10Ranɨyahɨ asu ro ahambo hohoanɨmo-mbohünda yirɨ yimbu pusɨrɨhe mamarɨhɨ. Ŋga ai hoafɨyundɨrühɨ yahuya, “Refepoanɨ! Ro-amboanɨ se asu sɨhafɨ wandafɨ babɨdɨmbo sɨhɨrɨ Sisasɨndɨ-mayo hoafɨ anɨhondümbo-rɨhundeimb-anefɨ. Ŋga se Godɨmbo yaŋgɨr-anɨmbo hohoanɨmo pandɨworɨ. Hoafɨ Sisas weindahɨ-mareandɨ ranai nindou ŋgɨnɨndɨ sagapurɨ arandɨ Godɨndɨ hoafɨ hoafɨmbohünda,” mehu.

Nindou kɨfohɨ hosɨ-wamɨ mamaru

11Ranɨyo asu ro hɨmboyahane, sünambe yipurɨ ranai sübüdɨhoai yaŋgorowohüyo hos kɨfohɨ ranai manɨŋgowa hoeimarɨheandɨ. Hos semündü hu-randeimbɨ nindou ranɨwamɨ mamaru ranahandɨ ndürɨ ra yahurai-ane: ‘Ratüpurɨ ndore hɨfanda-randeimb-ani’. Asu, ‘Anɨhondü hohoanɨmo süŋgure-randeimb-ani’. Sapo ai nindou ranaheimbo yɨbobofe asu yifiarɨ hohoanɨmo ra ai moanɨ mbumundɨ hohoanɨmo meŋgoro ranɨ-süŋgu-ani rawareandɨ. 12Ahandɨ hɨmboarɨ ana hai nahuraiyowohüyo asu adükarɨ bogorɨ nindou-yafe at afɨndɨ ahandɨ mbɨroambe nɨnoumayo. Ahandɨfihɨ ndürɨ sürü pefe hɨnɨŋgɨfeyowa mapaiaro ranahambo nindou amurɨ ai moai fɨfɨrɨfeyo, ŋga moanɨ ahandɨhoarɨ yaŋgɨr-ani fɨfɨreamboayu. 13Ai hoandarɨ hoearɨ magüdeandɨ ranana hor-ambe foefe himɨndümbɨyo magüdeandɨ. Ahandɨ ndürɨ ranana, ‘Godɨndɨ Hoaf-ane.’ 14Ranɨyomo asu sünambeahɨndɨ ami ranai kɨfohɨ hoearɨ moanɨ aboedɨ hamɨndɨ ra fihü yihururündɨmo houmbo kɨfohɨ hosɨ-wamɨ nɨnouyomo houmbo ahambo süŋgumarürɨ homo. 15Muŋguambo hɨfɨ ranaheimbo hɨfɨnambo-fendürɨmbo ami-yomondɨ pisao nahurai yihümɨndɨ hamɨndɨ ahandɨ yahamonafɨ tüküfe mbumarandɨ. Ai ain nɨmɨnɨmɨ ranambo-anɨmbo muŋguambo hɨfɨ ranahambo hɨbadambui. Rananɨmbo asu ai wain hoe boboe ra wain boboembo fondɨ ranambe tɨŋarɨnambo bubutükündambui. Ranɨ-moatükunɨ ranana sapo God muŋguambo ŋgɨnɨndɨ hɨfandandeimbɨ-mayu ranahandɨ muŋguna moaruwai hamɨndɨ ŋgɨnɨndɨ hohoanɨmo ranane. 16Ahandɨ hoandarɨ hoearɨ-mayo ranɨfihɨyo asu ŋgehurɨfihɨyo ndürɨ ra sürü pefe hɨnɨŋgɨfeyoanɨ mapaiaro. Ndürɨ ranai yare hoafɨyowohü yahoya, “Bogorɨ nindou-yomondɨ Bogorɨ asu adükarɨ nindou-yomondɨ Adükar-ani,” meho.

17Ranɨyahɨ asu hɨmboyahünda sünambeahɨndɨ nendɨ ranai hüfɨhamɨndɨ fihɨ botɨfi manüŋguwa hoeimarɨhinɨ. Ranɨyu asu ai ndu sünü wafusɨfohü youmemo ranahamumbo puküna hoafɨyupurühɨ yahuya, “Godɨndɨ adükarɨ sesesɨ ndanɨfihɨ mborai sɨfomo fandu mamühɨyafu! 18Mborai sɨfomo adükarɨ bogorɨ nindou-yafe safɨ, ami bogorɨ-yomondɨ safɨ, ŋgɨnɨndɨ nindou-yomondɨ safɨ, hos safɨ, asu hos sowandümo homo-rundeimbɨ-yomondɨ safɨ, ra muŋguambo sowasümo. Muŋguambo nindou-yafe safɨ, moanɨ ratüpurɨyomo-rundeimbɨ nindou-yomondɨ-mayo asu kakɨ semɨndɨ ratüpurɨyo-rundeimbɨ-yomondɨ-mayo, adükarɨ nindou asu akɨdou nindou-yomondɨ-mayo safɨ ra muŋguambo sowasümo,” mehu.

19Ranɨyahɨ asu hɨmboyahünda, nɨmambeahɨndɨ nɨnɨhondɨ asu adükarɨ bogorɨ nindou hɨfɨ ndanɨhünda ahei amiyomo ranai fandu gugurɨmarunda hoeimarɨheandɨ. Nindou sapo kɨfohɨ hosɨ-mayo ranɨwamɨ nɨmarümbo semündü ahu ranani asu ahandɨ ami rananemo ranɨ-babɨdɨmbo yifiarɨmbo ranai fandu gugurɨmarundɨ. 20Nɨmambeahɨndɨ nɨnɨhondɨ-mayo asu Godɨndɨ hoafɨ tɨkai hoafɨyu-randeimbɨ nindou-mayu ranɨ-dɨbo ai muŋguambo tɨkai hepünɨfeimbɨ moatükunɨ rarɨne-marɨnandɨ ranɨ-yimbumbo mbumarɨpündümo. Nindou nɨmambeahɨndɨ nɨnɨhondɨ-mayo ranahandɨ hɨmboahü hepünɨfeimbɨ moatükunɨ rarerandühɨ asu ranɨ hohoanɨmo süŋguyu ai nindou ranaheimbo wosɨhoaforɨ hoafɨyundürɨ marandɨ. Ranɨyei asu ai nɨmambeahɨndɨ nɨnɨhondɨ-mayo ranahandɨ ndürɨ sahümündihɨ asu ai sɨsamɨ ranahambo hohoanɨmo parɨhi marɨhündɨ. Ranɨmboyo asu nɨmambeahɨndɨ nɨnɨhondɨ-mayo ranɨyo asu Godɨndɨ hoafɨ tɨkai hoafɨyu-randeimbɨ-mayu ranɨyu ahafanɨmbo yaŋgɨrɨ nɨmbafanda sowapündümo wafusürɨho hai sarfa nɨmoeinambo tɨkɨra-randeimbɨ-mayo ranambe pimarupɨrɨ. 21Ranɨyu asu nindou sapo kɨfohɨ hosɨ-wamɨ nɨmarümbo ahandɨ yahamo pisao yihümɨndɨ tüküfe mbumarandɨ ranambo ami bodɨmondɨ ranahamumbo hɨfokoako-mafoareapurɨ. Ranɨyo asu muŋguambo ndu ranai ahamundɨ safɨ sahüsimbo bodo tükɨmehindɨ.

Godɨndɨ Hoafɨ

© 2001, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index