Search form

Rom 11

God ai Israer bɨdɨfɨrambo hɨpoambo-mareandürɨ

1Ranɨmboanahɨ asu ro rarɨhe düdueheandɨ nda, Asu God ai ahandɨ nindou Sudahündɨ muŋguambo daboadanambo-mbareandürɨyo asu wanɨmbeiyo? Wanɨ! Ro Por amboanɨ Sudahünd-anahɨ. Ro Abrahamɨndɨ ahuir-anahɨ asu Bensaminɨndɨ sɨrambeahɨnd-anahɨ. 2God ai ahandɨ nendɨ Sudahündɨ tüküfekoate-yeiambeahɨ fɨfɨreandürühɨ wand-anei mehu ranaheimbo ana moai daboadanambo-reandürɨ, ŋga wanɨ. Asu se hoafɨ Eraisa ai Sudambo papɨ-hoafɨrandürühɨ yare Godɨmbo dɨdɨbafɨmefiyu ra fɨfɨrɨhindai? Ai Godɨmbo yare dɨdɨbafɨndowohü yahuya, 3‘Adükarɨ, aiyomo nindou sɨhafɨ hoafɨ hoafɨyomo-rundeimbɨ ahamumbo muŋgu hɨfokoamarüpurɨ. Asu ai sɨhambo sesɨ sɨhefe dɨdɨbafɨferambo fondɨ ra bɨrɨmafoarundɨ. Ŋga ro mamɨ yaŋgɨr-anahɨ anɨmboahɨ. Asu ai wambo hɨfokoefendɨrɨmbo mehomo,’ mehu. 4Ŋga asu God ai ahambo asükaiyu nüŋgure sɨmborɨ hoafɨyundoa? Ai hoafɨyundühɨ yahuya, ‘Ro 7,000 nindou wandambofimbɨ sahapurɨmɨndɨ anɨmboahɨ ai tɨkai god Ber ahambo yirɨ yimbu pusɨfekoate-mayei,’ mehu.

5Rahurai-ane hapondanɨ amboanɨ nindou yimbu-mamɨ God ai ahandɨ moanɨ hɨpoambofe ranambo dɨbonɨmayuwa anɨboadei. 6God ai aheimbo moanɨ hɨpoamboreandürühɨ dɨbonɨmayundürɨ, ŋga ai nɨne ratüpurɨmayei ranɨmbohünda dɨbonɨyu-ndürɨmboyupoanɨ. Ŋga nindou ranai ranɨ ratüpurɨyeianɨ God ai dɨbonɨ-mbeyundürɨ-mbonana, asu ŋgɨrɨ moanɨ hɨpoambofe ra moanɨ hɨpoambofe hondü tüküfeyo.

7Asu ranɨmbo-hünda sɨhɨrɨ nüŋgumambɨsefa? Ranɨ-moatükunɨ ranahambo Israer ai hüti kokomarɨhündɨ ra asu ai moai sahümündi. Ŋga nindou bɨdɨfɨrɨ God ai dɨbonɨmayundürɨ ranai yaŋgɨrɨyei ranɨ-moatükunɨ ra masahümündi, ŋga asu bɨdɨfɨrɨ ranai hɨmbotühüfo papɨmareandürɨ Baibor yare hoafɨmayo nou. 8Ai yare hoafɨyowohü yahoya,

‘God ai aheimbo ramareandüra moai ŋgusüfoambe hohoanɨmo purɨhümündi.

Asu ahei hɨmboarɨnambo ŋgɨrɨ hoeindɨhindɨ

asu ahei hɨmboambenambo ŋgɨrɨ hɨmborɨndei,

ŋga yare nɨŋgo hombo hapondanambe tükefeyo,’ Ɨo 29:4; Aisaia 29:10

meho. 9Defit ai hoafɨyuhü yahuya,

‘Nindou aiana sesesɨ-ndeianɨ kinɨ tɨfɨŋambe ahanei nou mbɨhaneia asahɨ.

Asu ahei hohoanɨmo moaruwai ranɨ-süŋgumbo nɨmoeifihɨ pɨmbeyeia asahɨ.

10Ahei hɨmboarɨ amboanɨ dɨkɨreandürɨhɨmbo asu ai hoeifekoate-mbeyei-amboane.

Asu se aheimbo daboahamɨndɨ pupurügurɨhi hehi yahurai koadürümbo-koadürümbo rarɨhi mbɨnɨmboeia samboanahɨ,’ Buk Song 69:22-23

mehu.

God ai Suda-yafe ndɨfo masemündündürɨ

11Ranɨmboane asu ro haponda düdueheandɨ nda, Sapo Suda ai bübürɨmayei peyehü muŋguna moaruwaimbo-reandürɨmboyo? Ai ra wanana! Ŋga sapo ai moaruwai hohoanɨmo-mayeiamboyu asu God ai Suda-yafe ndɨfo ranaheimbo ŋgusüfoambe garɨbɨ-mbɨrɨhindür-amboane yahuhayamboyu ahei ndɨfo ranaheimbo aboedambo-mareandürɨ. 12Suda ai moaruwai hohoanɨmo süŋgu-marɨhündamboyu asu God ai nindou muŋguambo ranaheimbo dɨdɨboado-mareandürɨ. Ai Godɨmbo daboadanambo-marɨhoramboyu asu God ai ahei ndɨfo ranaheimbo mafarɨhendürɨ. Ranɨmboane asu muŋguambo Suda ai God sowana asükai gugurɨndahindanɨ anɨmbo nindou muŋgu ai aboedɨ hamɨndɨ hondü nɨmandeimboyei.

13Suda-yafe ndɨfo sɨheimbo haponda ro hoafehandürɨ nda. Sɨheimbohünda God ai wambo ahandɨ hoafɨ sahamɨndɨ harɨhandeimbɨ kamafoareandɨrɨ. Ranɨmboanahɨ asu ro ndanɨ ratüpurɨ nda ranahambo borɨyahühɨ yifirayahɨ. 14Rananɨmbo asu wandɨ nendɨ ranai God ahei ndɨfo afarɨhendürɨ ra hoeindɨhindühɨmbo ranɨmbo ŋgusüfoambe garɨbɨndɨhimboyei. Rananɨmbo asu ro bɨdɨfɨrambo fandɨheiranɨ asu ai Ape sowana ŋgeianɨ aboedambo-ndearümbui. 15God ai Sudambo daboadanambo-mareandürɨ asu ahei ndɨfo ranaheimbo ŋgunindɨmbo-mareandürɨ. God ai Sudambo asükai asemündündürɨ ana, ra nüŋgumandɨfea? Ai nindou yɨfɨhündɨ botefeyo nahurai-ane!

16Bret mamɨ ranahandambo bɨdɨfɨrɨ kemündɨ Godɨmbo asayo ana, asu bret yɨpoate muŋgu ra ahandɨ yaŋgɨr-anendo. Asu nɨmɨ aharɨ mamɨ ranahandɨ ahambo asegodo ana, asu düdüdü ranamboanɨ ahandɨ yaŋgɨr-anendo. 17Orif nɨmɨ hɨfɨfehündɨ ranahandambo düdüdü bɨdɨfɨrɨ ai tɨtaboarɨ-hendühɨyu asu nɨmambeahɨndɨ orif nɨmɨ düdüdü ranai ranɨfihɨ papɨmareandɨ. Suda-yafe ndɨfo seana nɨmambeahɨndɨ orif nɨmɨ nahurai-anei. Ranane asu haponda se aboedɨ emündü momorɨyeihɨ Sudayei-mayo yaŋgɨrɨ nɨŋgombo hohoanɨmo ra hoe nahurai asahümündi. 18Ranɨmbo-hündambo-anɨmbo asu Suda orif düdüdü nou tɨtaboarɨ-mefoehindɨ ranaheimbo se yɨboaruko-ndɨhindürɨmboyei. Nüŋgundahi borɨmandeia? Seana moanɨ düdüdü yaŋgɨr-anei, ŋga seana nɨmɨ aharɨ ranahambo tüpürɨhindühɨ-yeipoanɨ. Ŋga nɨmɨ aharɨ ranane sɨheimbo tüpareandürɨ.

19Ŋga seanɨmbo hoafɨndeihɨya, Yɨnɨ, ŋga sapo düdüdü ranai tɨtaboarɨ-foarɨndühɨyo asu yɨhoefɨmbo ranɨ fondühɨmbo fondɨ hɨnɨŋgɨmareamun-ane, mbɨsei. 20Yɨnɨ, ranana anɨhond-ane. Ai tɨtaboarɨ-mefoehindɨ ra Godɨmbo anɨhondümbofekoate-wamboyei ramehindɨ, ŋga asu seana ranɨhü rarɨhi anɨmboei ra anɨhondümbo-rɨhi hehimbo-wamboyei ahei fondühɨ anɨmboei. Ŋga asu se ranahambo afɨndɨ-afɨndeihɨ sɨheihoarɨmbo borɨndeimboyei, ŋga awi yɨhɨmbondei. 21Suda ai düdüdü hond-anei, ŋga God ai aheimbo moai nɨmɨndühɨ hɨnɨŋgɨrearü, ŋga tɨtaboarɨ-mafoareandɨ. Ŋga se hɨbadɨhündɨ. Se düdüdü hondüyeipoanɨ, ŋga God ai sɨheimbo amboanɨ nɨmɨndühɨ ŋgɨrɨ hɨnɨŋgɨndearü, ŋga tɨtaboarɨ-boadeandürɨmbui. 22Godɨndɨ hɨpoambo hohoanɨmo asu ŋgɨnɨndɨ hohoanɨmo ra sɨhɨrɨ dɨboadondɨhu fɨfɨrɨndɨhumboane. Nindou ahandɨ hoafɨ hɨmborɨyeisɨ, ŋga hɨnɨŋgɨmarɨhindɨ ranaheimbo ŋgɨnɨndɨ-ndarümbui. Ŋga asu se Suda-yafe ndɨfo ahandɨ hɨpoambofe hohoanɨmo ranɨ-süŋgu ahei ana, asu ai sɨheimbo hɨpoambo-ndearümbui. Ŋga se-amboanɨ ahandɨ hohoanɨmo ranɨ-süŋgu hokoate-ayei ana, randɨhi tɨtaboarɨ-boegimboyei. 23Suda ai anɨhondümbo-arɨhindɨ ana, God ai asükai aheimbo nɨmɨndɨhü papɨndearümbui. God ai yifirayu ana, asükai aheimbo koadürü nɨmɨndɨhü papɨnde hɨnɨŋgɨ-ndeandürɨmbui. 24Suda-yafe ndɨfo se-amboanɨ nɨmambeahɨndɨ orif düdüdü-aneisɨ, ŋga asu aboedɨ orif nɨmɨndɨ ranɨfihɨ papɨrɨhimboanei, ŋga ranahandɨ hondüyopoanɨ. Suda-anei ai hɨfɨfehündɨ orif nɨmɨndɨ hond-ayei. Ranɨmboane asu aheimbo ana God ai düdüdü hondü tɨtaboarɨ-mefoendɨ ra semündü asükaiyu koadürü nɨmɨndɨ hondüfihɨ papareandürɨ ana, ai asükai aboedɨ hamɨndɨ ranɨfihɨ penɨboadeimboyei.

God ai nindou muŋguambo hɨpoamboareandürɨ

25Wandafɨ mamɨ, dɨbohɨndɨ hoafɨ ranɨmboanahɨ se fɨfɨrɨmbɨrɨhinda sahehea. Se sɨheihoarɨ randɨhi hohoanɨmondeihɨ hoafɨndeihɨya, ‘Roana fɨfɨrɨhu hohoanɨmo-yefeimb-anefɨ,’ mbɨseimboyei saheheamboanahɨ. Hoafɨ nda yahurai-ane, Israer bɨdɨfɨrɨ ana hoafɨ hɨmborɨkoate-yeimb-anei. Ranɨ hohoanɨmo ranana ahei ŋgusüfoambe nɨmandündürɨ ŋgo-ŋgombo asu Suda-yafe ndɨfo nüŋgunümbɨyei God ai dɨbonɨmayundürɨ ranai fondɨ ra sɨmoŋgorɨ-ndamɨndɨmboe. 26Ranɨ süŋgumbo-anɨmbo God ai Israer aheimbo aboedambo-ndearümbui. Buk Baibor ai yare hoafɨyowohü yahoya,

‘Aboedambore-randeimbɨ ai Serusaremɨ-nɨpoedɨ kudü Sekopɨndɨ ahuirɨ Suda ranaheimbo randeandüranɨ,

ahei Godɨmbo hohoanɨmo-koate hohoanɨmo hɨnɨŋgɨndɨhi-mboyei.

27Rananɨmbo ro ahei hohoanɨmo moaruwai ra gogorɨndɨ-heheandühɨ

ranɨ-sɨmboan-anɨmbo ai-babɨdɨ hoafɨ femɨndɨ sɨhefe ra randɨhea-mboyahɨ,’ Aisaia 59:20-21

meho. 28Ŋga Suda ai aboedɨ hoafɨ hɨmborɨkoate-mayei ranɨmboane asu God ai Suda-yafe ndɨfo sɨheimbo fehefembohündambo hohoanɨmomayu ranɨyo asu Suda ai ahandɨ hürütimb-anei. Ŋga God ai Sudambo dɨbonɨmendürɨ ranɨmboane asu ai ahandɨ horombo hoafɨmareandɨ Suda-yafe amoaombo ranahamumbo hohoanɨmoyuhü aheimbo ŋgusüfo pareandürɨ arandɨ. 29Ŋga asu nindou God ai aheimbo aboedɨ moatükunɨ masagadürɨ asu dɨbonɨmendürɨ ranaheimbo ŋgɨrɨ hohoanɨmo ŋgorü-süŋgundeandɨ, ŋga wanɨ.

30Horombo se Godɨndɨ hoafɨ hɨmborɨkoate-mayei, ŋga hapoana God ai sɨheimbo hɨpoamboareandürɨ, Suda ai Godɨndɨ hoafɨ hɨmborɨkoate-mayei ranɨmbo-hündambo. 31Asu hapoana God ai sɨheimbo hɨpoambo-mareandürɨ ranɨmboane asu Suda ai Godɨndɨ hoafɨ hɨmborɨkoate-mayei. Ranɨ-moatükunɨ tükümefeyondürɨ ra God ai aheimbo hɨpoambofe-ndürɨmbo-hündamboyo. 32God ai nindou muŋguambo aheimbo hɨpoambofe-ndürɨmbo yahuhaya ranɨyo asu nindou muŋguambo ahei hɨmborɨkoate hohoanɨmo ranɨna bobohɨramündürɨ hɨnɨŋgɨmarearü.

God adükar-ani mbɨseiamboane

33Godɨndɨ ŋgasündeandeimbɨ hohoanɨmo ra adükarɨ hamɨnd-ane!

Ahandɨ aboedɨ hohoanɨmo asu fɨfɨrɨfe ra hoandarɨ saf-ane!

Nindou dɨdai ahandɨ hohoanɨmoyuhü hoafayu ra fɨfɨrɨnde hoafɨmanda?

Asu dɨdai Godɨndɨ nafɨ muŋguambo ra fɨfɨrɨmandea?

Godɨndɨ hoafɨ hoafɨyohü yahoya,

34‘Dɨdɨ Adükarɨndɨ hohoanɨmoambe amaro ra fɨfɨreamboayua?

Dɨdɨ nindou ai ahambo ratüpurɨmbo rasüŋguro rasüŋguro-meyundoa?

35Nindou düdi Godɨmbo nɨnɨ-moatükunɨyo masagado,

asükai ai süŋgunambo ahambo hɨhɨrɨfe segodɨmbo-hündamboa?’ Aisaia 40:13

meho. 36Muŋgu-moatükunɨ ra God ai ahandɨhoarɨ nafɨmarand-ane asu ahandɨ ŋgɨnɨndɨnamboane anɨŋgo asu ahand-ane. Muŋguambo si Godɨmbo adükar-ani mbɨseiamboane. Ŋga anɨhond-ane.

Godɨndɨ Hoafɨ

© 2001, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index