Search form

Rom 16

Nɨmorehɨ nindowenihɨ afɨndɨ aheimbo Por ai hɨhɨfɨmarandürɨ

1Se sɨhefɨ rehɨ Fibimbo fihɨndühümündi samboanahɨ hoafayahɨ. Sapo ai Senkria ŋgoafɨhündɨ anɨhondümbo-rɨhindeimbɨ farɨhendürɨ-randeimbɨ-mayo ranahambo. 2Se Adükarɨndɨ süŋgu Fibimbo fihɨndühümündi se-babɨdɨmbo sɨhei mbusümo mbɨnɨŋgo-wamboane. Ranɨ hohoanɨmo ranane aboedayo, ŋga Godɨndɨ nindou sɨhɨrɨ ranɨ hohoanɨmo rananɨmbo süŋgundɨhumboane. Asu nɨnɨmboyo ai mbonɨmbo-ndamɨndowanɨ ra se ahambo fandɨhehindɨ. Nɨmboe ai nindou afɨndɨ ranaheimbo farɨhendürɨ marandɨ asu wambo amboanɨ mafarɨhendɨrɨ. 3Sisas Kraisɨndɨ ratüpurɨ ro mamɨ ratüpurɨyefɨ-rɨhundeimbɨ Prisira, asu Akwirambo wandɨ-mayo hɨhɨfɨ hoafɨ nda hoafɨndahüpɨrɨ. 4Nindou yimbu ai yɨfɨmbo moai yɨhɨmboyafe wambo farɨhefe-ndɨrɨmbohünda. Ranane asu ro yaŋgɨrɨyahɨpoanɨ ahafembo hɨhɨfarɨhapɨrɨ, ŋga wanɨ. Suda-yafe ndɨfo Godɨndɨ hoafɨ süŋgurɨhindeimbɨ muŋgu ranamboanɨ ahafembo hɨhɨfɨrɨ-hüpɨrühanei. 5Asu wandɨ hɨhɨfɨ hoafɨ nda nindou ahafe worambe fandɨhi arɨhündɨ aheimbo hoafɨndahündürɨ. Wandɨ wandafɨ hondü Epainetusɨmbo amboanɨ wandɨ-mayo hɨhɨfɨ hoafɨ nda hoafɨndahündo. Nindou ra ai boateiyu Esia hɨfɨhündɨ Godɨndɨ hoafɨ masemündu. 6Maria nɨmorehɨ sapo sɨheimbohünda ratüpurɨ tɨŋɨrɨfomayo ho ranahambo amboanɨ se wandɨ hɨhɨfɨ hoafɨ nda hoafɨndahündo. 7Wandɨ hɨhɨfɨ hoafɨ nda nindou yimbu Andronikus asu Suniasɨmbo hoafɨndahüpɨrɨ. Nindou yimbu aiana wandɨ sɨrambeahɨndɨ-anafanɨ, ŋga aiyafanɨ ro mamɨ muŋgu karabusambe manɨmboefɨ. Nindou aiana Godɨndɨ hoafɨ sowandümo homo-rundeimbɨ ahamundɨ mbusümo ndürɨmb-anafanɨ. Ai boateiyafanɨ wambo ŋgasündɨrɨneandɨrɨ hena asu ai Kraisɨmbo süŋgunɨmarɨnɨrɨ. 8Ambriatus ai wandɨ wandafɨ hond-ani Adükarɨndɨ hohoanɨmo ranɨ-süŋgu ahambo wandɨ-mayo hɨhɨfɨ hoafɨ nda hoafɨndahündo. 9Urbanus ana Kraisɨndɨ ratüpurɨ ra mamɨ sɨhɨrɨ-babɨdɨmbo ratüpurɨyu-randeimb-ani. Asu wandɨ-mayo hɨhɨfɨ hoafɨ nda ahambo hoafɨndahündo. Asu Stakisɨmbo wandɨ-mayo hɨhɨfɨ hoafɨ nda hoafɨndahündo nɨmboe ai wandɨ wandafɨ hond-ani. 10Aperes ahandɨ Kraisɨmbo süŋgufe hohoanɨmo ra rarɨhi hoeirɨhinda mayowa ŋgɨnɨnd-ane masei, ŋga ahambo wandɨ hɨhɨfɨ hoafɨ nda hoafɨndahündo. Asu Aristoburusɨndɨ worambe nindou-anɨmboei aheimbo wandɨ hɨhɨfɨ hoafɨ nda hoafɨndahündürɨ. 11Herodion, wandɨ sɨrambeahɨndɨ nindou, ahambo wandɨ hɨhɨfɨ hoafɨ nda hoafɨndahündo. Asu Narsisusɨndɨ worambe nindou Adükarɨ-babɨdɨ amarei ranaheimbo wandɨ-mayo hɨhɨfɨ hoafɨ nda hoafɨndahündürɨ. 12Adükarɨndɨ ratüpurɨ tɨŋɨrɨfoyafe-rɨnandeimbɨ Trifina asu Trifosa ahafembo wandɨ-mayo hɨhɨfɨ hoafɨ nda hoafɨndahüpɨrɨ. Persis wandɨ wandafɨ hond-ane asu ai-amboanɨ Adükarɨndɨ ratüpurɨ tɨŋamboyo-randeimb-ane ahambo wandɨ-mayo hɨhɨfɨ hoafɨ nda hoafɨndahündo. 13Rufus ana nindou aboedɨ hamɨnd-ani Adükarɨmbo süŋgufimbo. Asu ahandɨ hondɨ ai wambo amboanɨ ahandɨ nɨmorɨ hondümboreandɨrɨ haya dɨdɨboado-mareandɨrɨ. Ŋga ahafembo wandɨ-mayo hɨhɨfɨ hoafɨ nda hoafɨndahüpɨrɨ. 14Asinkritus, Fregon, Hermes, Patrobas, asu Hermas-anemo asu wandafɨ mamɨ ai-babɨd anɨmboei ranaheimbo wandɨ-mayo hɨhɨfɨ hoafɨ nda hoafɨndahündürɨ. 15Firorogus Suria-anafe, Nereus, asu ahandɨ reh-ane, Orimbas asu Godɨndɨ nendɨ ai-babɨd anɨmboei ranaheimbo wandɨ-mayo hɨhɨfɨ hoafɨ nda hoafɨndahündürɨ. 16Godɨndɨ nendɨ-yafe hohoanɨmona wandafɨ mamɨ ranaheimbo sɨmborɨ wakɨkɨhɨ-ndürɨmboane. Muŋgu ai sɨheimbo hɨhɨfarɨhündürɨ.

Kraisɨndɨ nendɨmbo yikürübɨru-rundeimbɨ

17Wandafɨ mamɨ, sɨheimbo ro hoafehandürɨ nindou yikürübɨru asu sɨhei anɨhondümbofe hohoanɨmo moaruwai-mboru arundɨ ranahamumbo se hɨbadɨhümbo. Asu anɨhondümbo hoafɨ se masahümündi ranahambo gogonɨmbofoaru-rundeimb-anemo se ahamumbo sowahɨ ŋgeimboyei, ŋga bündahindɨ. 18Yahurai nindou ana sɨhefɨ Adükarɨ Sisas Krais ranahandɨ ratüpurɨ ra rarundühɨ-yomopoanɨ, ŋga moanɨ ahamundɨ fimbo hɨhɨfɨ-hɨhɨfɨ hohoanɨmo ranɨ yaŋgɨr-ane ratüpurɨyomo arundɨ. Ahamundɨ aboedɨ asu aparümbɨ hoafɨ ranambo asu nindou ai fɨfɨrɨfekoate-mayei ranaheimbo tɨkai hoafɨmemo. 19Se Godɨndɨ hoafɨ süŋguarɨhündɨ ranɨmbo hoafɨ ra mahowa nindou ai hɨmborɨyei parɨhimboanei. Ranɨmboanahɨ ro sɨheimbo hɨhɨfɨ-hɨhɨfayahɨ. Ŋga roana sɨheimbo se aboedɨ hohoanɨmo ra fɨfɨrɨndɨhindɨ samboanahɨ, ŋga moaruwai hohoanɨmo se fɨfɨrɨndɨhimboyei, ŋga yowanɨ, saheheamboanahɨ hoafayahɨ. 20God ana ŋgusüfoambe afurɨfe kifeimbɨ hohoanɨmo ra nɨmɨndühani asu ŋgɨrɨ amɨtata Satanɨmbo yirüna pühɨndu sɨhei yirɨ hoarehɨ hɨfɨnambondirɨ. Sɨhefɨ Adükarɨndɨ-mayo hɨpoambofe hohoanɨmo ra se-babɨdɨ mbɨmarɨ-ndüramboane.

Nindou bɨdɨfɨrɨ ai Romohündambo hɨhɨfɨ hoafɨ koamarɨhehindɨ

21Ro mamɨ ratüpurɨye-rɨhoandeimbɨ Timoti ai sɨheimbo hɨhɨfarandürɨ. Asu Rusius, Seson, Sosipater mamɨ amboanɨ wandɨ sɨrambeahɨnd-anemo ai sɨheimbo hɨhɨfɨ hoafɨ hoafemondürɨ. 22Ro Tertius-anahɨ. Ro Porɨndɨ yafambehündɨ hoafɨ nda sahamɨndɨ heheamboanahɨ sürü papɨmarɨhandɨ. Adükarɨndɨ ndürɨnambo ro sɨheimbo hɨhɨfɨ hoafɨ nda hoafayahɨndürɨ. 23-24Gaius ai sɨheimbo hɨhɨfɨ hoafɨ hoafeyundürɨ. Ro ahandɨ worambe-ane anɨmboahɨ. Asu nindou bɨdɨfɨrɨ Godɨndɨ hoafɨ süŋgurɨhindeimbɨ ahandɨ worambe amboanɨ mare rarɨhi arɨhündɨ. Erastus ai gafmanɨ-yomondɨ kakɨ hɨfandɨ-randeimb-ani ndanɨ ŋgoafɨhü asu sɨhefɨ wandafɨ Kwartus-ani ai sɨheimbo hɨhɨfɨ hoafɨ nda hoafefanɨ.

Sɨhɨrɨ Godɨmbo aboed-ani mbɨsefɨmboane

25Asu ro Sisas Kraisɨmbo aboedɨ hoafɨ hoafɨya arɨhandɨ ranɨnambo sɨheimbo God ai ŋgɨnɨnda-mündürɨmbui. Dɨbo hoafɨ nda horombo ana dɨbo meŋgoroyo, ŋga asu hapondanɨyo God ai ra semündü weindahɨmareandɨ. 26God koadürümbo-koadürümbo nüŋgumbü ai hoafɨmayuwa asu ahandɨ hoafɨyomo-rundeimbɨ hoafɨ sürü papɨru masɨhoemo ranɨnambo dɨbo hoafɨ ra weindahɨ tükümefeyo asu nindou ai ranahambo fɨfɨrɨmarɨhindɨ. Muŋguambo sɨrɨhündɨ ai hoafɨ ra anɨhondümbo-rɨhindühɨ süŋgumbɨrɨhindɨ yahuhayamboyu God ai ramareandɨ. 27God mamɨ ai fɨfɨreandeimbɨ hond-ani asu Sisasɨndɨ süŋgu muŋguambo si ahambo aboed-ani mbɨsefɨmboane. Ŋga anɨhond-ane.

Godɨndɨ Hoafɨ

© 2001, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index