Search form

Rom 3

Moaruwai hohoanɨmo ra ŋgɨrɨ aboedɨ hohoanɨmo hɨfɨnambondeandɨ

1Ranana asu nüŋgunde Sudahündɨ-yei nɨŋgombo ranai ŋgorü sɨrɨhündɨ-yei nɨŋgombo ranahambo ŋgasündɨmandea? Asu fihoearɨ kefe tɨrɨhefe hohoanɨmo ranambe nɨne-moatükunɨ aboedɨ tüküfe aranda? 2E! Afɨndɨ muŋguambo moatükunɨ aho ra ranɨ-poanɨ ranɨ-poanɨreamboane. Mamɨ adükarɨ moatükunɨ ranane God ai Suda aheimbo ahandɨ hoafɨ hondü ai aheimborɨhi hɨfandɨmbɨrɨhünda yahuhaya masagadürɨ. 3Asu nindou bɨdɨfɨrɨ ai hoafɨ ranahambo anɨhondümbo süŋgufekoate-ayei ranana asu nüŋgumandɨfea? Nindou ai ranɨ-moatükunɨ rawarɨhindɨ ranɨmbohünda asu God ai-amboanɨ anɨhondümbo hohoanɨmo hoafɨ ahandɨ ra hɨnɨŋgɨmandeyo? 4Tɨkaiyopoanɨ, ŋga anɨhond-ane, God ai ŋgɨrɨ ranɨ-moatükunɨ ra randeandɨ! Nindou ai tɨkarɨhi hehi hoafayei amboanɨ asu God aiana moanɨ anɨhondümbo mam-anɨmbo hoafɨndɨmbui. Sapo Bukambe hoafɨ ranai God ranahambo yare hoafɨyowohü yahoya,

‘Nüŋgu-sɨmboanɨyo se hoafɨndafanɨ nindou hoafɨ ra anɨhondayo fɨfɨrɨmbɨrɨ-hindamboane.

Asu nüŋgu-sümboanɨyo nindou sɨhambo papɨ-hoafɨndɨhünanɨ sɨhafɨ hoafɨ ra ahei hoafɨ ranahambo ŋgasündɨmbɨ-reandüramboane,’ Buk Song 51:4

meho.

5Ŋga asu sɨhefɨ moaruwai hohoanɨmo ratüpurɨ ranɨ hohoanɨmo ranai Godɨndɨ mbumundɨ hohoanɨmo ranahambo weindahɨndeandanɨ ana, sɨhɨrɨ ranahambo nüŋgu mambɨsefa? God ai sɨhɨrɨ moaruwai hohoanɨmoyefɨ arɨhundɨ ranɨmbo-hünda ai sɨhefɨmbo sɨmborɨ tɨŋɨrɨfo asemunɨ ana, asu ahandɨ hohoanɨmo ra moaruwai-ane, randɨhu ramambɨsefɨyo wanɨmandefɨyo? (Nindou sɨhefɨ hohoanɨmo süŋguanahɨ moanɨ ndarɨhe hoafɨyahɨ.) 6Ranɨ-moatükunɨ ra ai wanɨ! Asu God ai mbumundɨ hohoanɨmokoate-ayu ana, asu nüŋgunde ai nindou hɨfɨ ndanɨhü anɨmboei ranaheimbo türüboadeandürühɨ yɨbobomandeandüra? 7Asu wandɨ tɨkai hoafɨ hohoanɨmo ranambo Godɨndɨ hoafɨ hondü ra weindahɨ-rɨheandanɨ asu ahandɨ ndürɨ adükarɨ tüküfeyo ana, asu nɨmboe wambo moaruwai hohoanɨmo-yaheimbɨ nindou nou God ai papɨ-hoafarandɨra? 8Refeana, sɨhɨrɨ randɨhu hoafɨndefɨhüya, awi sɨhɨrɨ moaruwai hohoanɨmo ranɨ yaŋgɨr-anɨmbo süŋgundɨhu ŋgefanɨ ranɨmbo asu aboedɨ hohoanɨmo ra ranɨ-süŋgu tükündɨfeyoanɨ mambɨsefɨyo? Karɨhasɨhandürɨ wanɨ. Nindou bɨdɨfɨrɨ wambo tɨkai hoafɨyahü-ndɨrɨhüya Por aiana yahurai hoaf-ane wataporɨmbora arandɨ asei. Süŋgunambo-anɨmbo God ai aheimbo ramarɨhindɨ süŋgu türüboadeandürɨhɨ tɨŋɨrɨfo dagadürɨmbui, ŋga ranɨ-moatükunɨ God ai refemboayu ra ai aboed-anesɨ.

Nindou moai mbumundɨ mamɨ ai-amboanɨ hɨfɨnɨ nüŋgu

9Awi refe ana, Suda sɨhɨrɨ nindou ŋgorü sɨrɨhündɨ ranaheimbo ŋgasündɨhurümbo-mbeyefɨyo? Ra ai wanɨ! Ro ranɨ-moatükunɨ ranahambo hoafɨyaheimb-ane, nindou ŋgorü sɨrɨhündɨ ranane, asu Suda ranane, muŋguambo sɨhɨrɨ ana mamɨ sɨmogodɨ nindou yaŋgɨr-anefɨ asu muŋguambo moaruwai hohoanɨmo süŋgurɨhu-rɨhundühɨ sɨhefɨhoarɨ hüti-anefɨ. 10Ŋga Bukambe hoafɨ ranahambo yare hoafɨyowohü yahoya,

‘Nindou mamɨ ai-amboanɨ moai mbumundɨ nüŋgu.

11Nindou mamɨ ai-amboanɨ moai Godɨndɨ moatükunɨ ranahambo fɨfɨreandɨ,

nindou mamɨ ai-amboanɨ moai Godɨmbo kokorürɨ randɨ.

12Muŋgoambo ai Godɨmbo daboadɨ hɨhɨrɨhorɨ-mboanei.

Muŋguambo ai nindou moaruwai saf-anei tükümehindɨ.

Nindou mamɨ ai-amboanɨ nɨne-moatükunɨ aboedayo ranɨ-moatükunɨ moai rareandɨ, ŋga wanɨ,’ Buk Song 4:1-3; 53:1-3; Saveman 7:20

13‘Muŋgu yafambe ana yɨfambe gabudɨfekoate anɨŋgo rahurai-anendürɨ.

Tɨkai hoafɨ moaruwai ranai ahei teifɨ ranɨ-süŋgu hɨhɨre ho pɨyowohü moanɨ yaŋgoroweimbɨ hoafɨ ranai tüküfih-ane.’ Buk Song 5:9

‘Amoasɨrɨndɨ yahafambe nindou hɨfokoefembo tɨbagɨ amaro nahurai.’ Buk Song 40:3

14‘Ahei yafambe ambe ana nindoumbo God ai moaruwaimbo-mbɨreandüra-mboane yaho hoafɨ

asu moaruwai hühütimbü hoafɨ ranɨ yaŋgɨr-ane hoafɨyei arɨhündɨ.’ Buk Song 10:7

15‘Aiana nindou hɨfokoefembo hohoanɨmoayei.

16Aiana nahanɨnɨyo ahei ra muŋgu-moatükunɨ moaruwaimbofe howohü tɨŋɨrɨfo afɨndɨ saimbo yaŋgɨrɨ nindou-anei.

17Aiana nindou ŋgorü-babɨdɨmbo moai wudɨpoaporɨhi nɨmarei.’ Aisaia 59:7-8

18‘Aiana moai Godɨmbo akɨdou-amboa ahɨnɨrɨhorühɨ yɨhɨmboyahündo rɨhündɨ,’ Buk Song 36:1

meho.

19Asu sɨhɨrɨ fɨfɨrɨhumboanefɨ, muŋguambo hoafɨ ahɨnümbɨ hohoanɨmo ai hoafayo ra nindou dɨdɨyei ranahandɨ hoarehɨndeihɨ süŋgumbɨrɨ-hindamboane. Ranɨmboane asu nindou mam-amboa ŋgɨrɨ hoafɨndühɨ ro mbumund-anahɨ mbüsu, ŋga wanɨ. Asu nindou muŋguambo Godɨndɨ hɨmboahü hüti-anei ra nafuimbohünda ahɨnümbo hohoanɨmo eŋgoro. 20Ŋga ahɨnümbɨ hohoanɨmo süŋgufembo ranɨnambo ŋgɨrɨ nindou mamɨmbo amboanɨ Godɨndɨ hɨmboahü nindou mbumund-anahɨ mbüsu. Ahɨnümbɨ hohoanɨmo ranai ahandɨ ratüpurɨ sɨhefɨ hohoanɨmo moaruwai nafuiyamunɨ randühane.

Anɨhondümbofe süŋgu nindou ai Godɨndɨ hɨmboahü mbumund-anei

21Ŋga hapondanɨ ana God ai ahandɨ nindoumbo mbumund-anei ehu hohoanɨmo ranana ai weindahɨ tüküfemboane. Ŋga asu ranɨ-moatükunɨ ra sapo ahɨnümbɨ hohoanɨmo meŋgoro ranɨ-süŋgupoanɨ tükümefeyosɨ, ŋga ahɨnümbɨ hohoanɨmo ranɨyo Godɨndɨ hoafɨ hoafɨyomo-rundeimbɨ ranai-amboanɨ ranɨ-moatükunɨ ranahambo weindahɨru masɨhoemo. 22Godɨndɨ-mayo mbumundɨ hohoanɨmo ranana ndahurai-ane: Nindou muŋguambo dɨdɨyei ai Sisas Kraisɨmbo anɨhondümbo-arɨhorɨ, ranaheimbo God ai nindou mbumund-anei ehu ahei anɨhondümbofe hohoanɨmo ranɨmbo-hündambo. Ŋga nindou ranai ŋgorü-poanɨyombo-yopoanɨ. 23Wanɨ, ŋga nindou muŋguambo moaruwai hohoanɨmo-yeimboanei asu mbumundɨ sürühoeimbɨ hohoanɨmo God ai siaoayu ra mbonɨmbo-rɨhümündimboanei. 24Ŋga asu God ai aheimbo moanɨ hɨpoamboarandürɨ. Ranɨmboyu asu ai nindou ranaheimbo aboedɨ mbumund-anei mehundürɨ sapo Krais Sisas ai aheimbo aboedambo-mareandürɨ ranahandɨ süŋgu. 25God ai Krais ahamboya, ahandɨ horɨ ranai pɨndowohü-anɨmbo nindou dɨdɨyei ahambo anɨhondümbo-arɨhorɨ ranai moaruwai hohoanɨmoayei ra popoaimbɨ-ramɨndüramboane yahu hayamboyu. God ai ranɨ-moatükunɨ ramareandɨ ra ahandɨ hohoanɨmo moanɨ mbumundɨ hamɨndɨ hondayo ra nafuimbohünda ramareandɨ. Ŋga horombo ana nindou ai moaruwai hohoanɨmomayeisɨ, ŋga God ai ranɨ-moatükunɨ ranahambo hɨnɨŋgɨrou safɨ hɨfandandühɨ asu ai moai nɨmai ranɨ-moatükunɨ ranahambo sɨmborɨ tɨŋɨrɨfo saimbo hohoanɨmoyu. 26Yɨnɨ, ai Sisasɨmbo maserü ra haponda ndanambe ana ahandɨ mbumundɨ hohoanɨmo ra weindahɨ nafuimbo-hündamboyo. Ranɨ süŋgumboane ro fɨfɨrɨhundɨ ra God ai ahandɨhoarɨ mbumundɨ hamɨndɨ hond-ani asu nindou düdi ai Sisasɨmbo anɨhondümbo-arirɨ ranahambo seana nindou mbumund-anafɨ yahu arandɨ.

27Asu refe ana, nɨne-moatükunɨ ranahambo sɨhɨrɨ borɨmandefɨ habodefa? Ŋgɨrɨ moanɨ borɨndefɨ. Asu nɨmboe ranɨ-moatükunɨ rana? Ranɨ mbumundɨ moatükunɨ ra sapo ahɨnümbɨ hohoanɨmo meŋgoro ra süŋgufembo-hündamboyo? Wanɨ, ŋga sapo sɨhɨrɨ anɨhondümbo-arɨhundɨ ranɨmbo-hündamboane. 28Ŋga sɨhɨrɨ ana ra fɨfɨrɨhundɨ, nindou moanɨ anɨhondümbo-arɨhindɨ ranaheimbo-anɨmbo God ai nindou mbumund-anei mbüsümbui, ŋga ahɨnümbɨ hohoanɨmo ra süŋgufembo ranɨmbo-hündambo ŋgɨrɨ randearü.

29Asu nɨmboe rana? Asu God ai Suda-yei God yaŋgɨrɨyu? Asu nindou ŋgorü sɨrɨhündɨyei God kameihɨyu? Yɨnɨ, God ai nindou ŋgorü sɨrɨhündɨyei God amboan-ani. 30God aiana moanɨ mamani. Ranɨyu hayambo ranani Suda sapo ai ahei fihoearɨ karɨhi tɨrɨhehi arɨhündɨ ranai anɨhondümbo hohoanɨmo süŋgu aheimbo nindou mbumund-anei mbüsümbui. Asu nindou ŋgorü sɨrɨhündɨ sapo ai ahei fihoearɨ kefe tɨrɨhefekoate ranai anɨhondümbo hohoanɨmo süŋgu aheimbo amboa nindou mbumund-anei mbüsümbui. 31Asu sɨhɨrɨ ranɨ anɨhondümbofe hohoanɨmo ranambo sapo ahɨnümbɨ hohoanɨmo meŋgoro ra moanane sefai? Ai ra wanɨ! Ŋga ahɨnümbɨ hohoanɨmo ahandɨ nɨmɨndɨ ra ŋgɨnɨrɨ-humündefühanefɨ.

Godɨndɨ Hoafɨ

© 2001, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index