Search form

Rom 4

God ai Abrahamɨmbo nindou mbumund-anafɨ mehundo

1Asu sɨhɨrɨ sɨhefɨ amoao Abraham ranahambo nüŋgu mambɨsefa? 2Abraham ai nɨne aboedɨ moatükunɨ ratüpurɨmayu ranahambohünda God ai ahambo nindou mbumundɨ aboed-ani mbehu-mbonana, asu ranɨmbo-hünda borɨmbomayu-hündɨyosɨ. Ŋga ranɨmbo-hünda Godɨndɨ hɨmboahü ŋgɨrɨ borɨndu. 3Ŋga Bukambe hoafɨ ranai yare hoafɨyowohü yahoya,

‘Abraham ai Godɨmbo anɨhondümbo-marirɨ ranɨmboyu asu God ai ahambo nindou mbumund-anafɨ mehundo ahandɨ anɨhondümbofe hohoanɨmo ranɨ-süŋgumbo wambo,’ meho. Stat 15:6

4Sɨhɨrɨ fɨfɨrɨhundɨ ra, nindou ai nɨne ratüpurɨ ratüpurayu ana, ai ranɨ takɨnɨ kakɨ semündüh-ani. Ahandɨ kakɨ ra moanɨ sabudowanɨ semündühüyupoanɨ, ŋga sapo ai ratüpurɨmayu ranɨ takɨnɨmbo asabudo-ane. 5Ŋga asu nindou düdi ai ahandɨ ratüpurɨ ranahambo hohoanɨmokoate-yuwohü asu ai moanɨ God sapo nindou hohoanɨmo moaruwaimbü aheimbo nindou mbumund-anei ehu ranahambo anɨhondümboarirɨ ana, asu ai ahandɨ anɨhondümbofe hohoanɨmo ranahambo mbumundɨ hohoanɨmo-ane yahu arandɨ. 6Nindou rahurai-ane God ai ahambo mbumundɨ nindou-ani ehu, ŋga moai ahandɨ ratüpurɨmbohünda, nindou ranai hɨhɨfɨ-hɨhɨfümbɨ nindou-ani yahu. Ŋga Defit amboa ranahambo hoafɨmayu. 7Ai yare hoafɨyuhü yahuya,

‘Nindou ai hɨhɨndɨ hohoanɨmoyeianɨ asu God ai amboawiyei yahuhü ahei moaruwai hohoanɨmo ranahambo gabudareandɨ,

nindou ranai ana hɨhɨfɨ-hɨhɨfümbɨ nindou-anei.

8Nindou ai moaruwai hohoanɨmoyuwanɨ asu Adükarɨ ai ranahambo hohoanɨmokoate-ayundo ana,

nindou ranai hɨhɨfɨ-hɨhɨfümbɨ nindou-ani,’ Buk Song 32:1-2

mehu.

9Sapo hɨhɨfɨ-hɨhɨfɨ hohoanɨmo ranahambo Defit hoafɨmayu ra, nindou fihoearɨ kefe tɨrɨhefe hohoanɨmo süŋgurundeimbɨ ranaheimbo yaŋgɨrɨyu hoafɨmayu? Wanɨ. Ŋga nindou fihoearɨ kefe tɨrɨhefe hohoanɨmo süŋgufekoate-ayei ranaheimbo kameihɨyu ai yare hoafɨmayu. Ŋga sɨhɨrɨ rarɨhu fɨfɨrɨhundɨ ra, God ai Abrahamɨndɨ anɨhondümbofe ra hoeireandanɨ mayoa ahambo nindou mbumund-ani mehu, asefɨ. 10Ŋga nüŋgusümboanɨyo ranɨ-moatükunɨ ra ahambo tükümefeyowa? Abraham ai ahandɨ fihoearɨ ra kefe tɨrɨhefekoate-yuwambeyo asu kare tɨrɨhai hayamboyuwambeyo God ai ahambo yare hoafɨmayundo ra? Sapo ai fihoearɨ kefe tɨrɨhefekoate-yuwambeyo, ŋga süŋgunambo-yopoanɨ. 11Ai ahandɨ fihoearɨ ra kefe tɨrɨhefekoate nüŋguambe Godɨmbo anɨhondümbo-marira asu God ai ahamboya se nindou mbumund-anafɨ mehundo. Ra nafuimbohünda God ai ahambo fihoearɨ kefe tɨrɨhefe hohoanɨmo masagado. Ranɨmboani Abraham ai muŋguambo nindou moai fihoearɨ ahei ra karɨhi tɨrɨhehindɨsɨ, ŋga asu ai Godɨmbo anɨhondümbo-arɨhorɨ ranahei amoao amboanayu. Ranɨmbo-hündamboyo asu God ai aheimbo amboanɨ se nindou mbumund-anei mehundürɨ. 12Nindou bɨdɨfɨrɨ ai fihoearɨ karɨhi tɨrɨhehi-ndeimbɨ yaŋgɨrɨ-yeipoanɨ, ŋga anɨhondümbo-rɨhindeimbɨ kapeih-anei asu sɨhefɨ amoao Abrahamɨndɨ anɨhondümbofe hohoanɨmo süŋgurɨhi arɨhündɨ. Asu horombo Abraham ahandɨ fihoearɨ kefe tɨrɨhefekoate-yuambe anɨhondümbo-mareandɨ ranɨ-süŋgumefundɨ ranɨmbo-hündamboani ai ahei amoao-ayu.

Godɨndɨ horombo hoafɨ ra muŋguambo anɨhondümbo-rɨhindeimbɨ-yafe-ane

13God ai Abraham asu ahandɨ amoao mamɨ ranaheimbo hɨfɨ muŋguambo ra ndahandürɨmboyahɨ yahuhaya horombo hoafɨmareandürɨ. God ai ahambo ranɨ hoafɨ ahɨnümbɨ hohoanɨmo süŋgufembo ranɨ-süŋguyopoanɨ ai horombo hoafɨmareandɨ. Ŋga Abraham ai Godɨmbo anɨhondümbo-mariramboyu asu God ai nindou mbumund-ani mehundo. Ŋga ranɨ-süŋgumboyu ranɨ-moatükunɨ semɨndɨmbo God ai horombo hoafɨ ra hoafɨmeindo. 14Sapo nindou ai ahɨnümbɨ hohoanɨmo ra süŋgurɨ-hündeimbɨ-mayei ai yaŋgɨrɨ Godɨndɨ muŋgu-moatükunɨ ra asahümündi ana, asu anɨhondümbo hohoanɨmo ra moanɨ nɨŋgombo nou-ane. Asu Godɨndɨ horombo hoafɨ ranamboanɨ yafui hoafɨ yaŋgɨrɨ nou-ane. 15Sapo ahɨnümbɨ hohoanɨmo ra yaŋgorühɨ asu Godɨndɨ ŋgɨnɨndɨyowohü tɨŋɨrɨfo saimbo hohoanɨmo ai-amboa yaŋgoromboane. Ŋga asu ahɨnümbɨ hohoanɨmo ra yaŋgorɨkoate-yowohü asu ŋgɨrɨ nindou ai ahɨnümbɨ hohoanɨmo ranahambo süŋgufekoate-ayei mbɨsefɨ hoafɨndefɨ.

16Ranɨmboane asu ranɨ-moatükunɨ ranahambo sapo God ai saimbo horombo hoafɨmareandɨ ra anɨhondümbofe hohoanɨmomayo ranɨ-süŋgu tükefeyo. Ranɨmbo-hündambo-anɨmbo ranɨ-moatükunɨ ra sapo ahandɨ hɨpoambofe hohoanɨmomayo ranɨ-süŋgu yaŋgɨr-ane tükefeyo. Nindou dɨdɨyei sapo ahɨnümbɨ hohoanɨmo ranahambo süŋguarɨhindɨ ranaheimbo yaŋgɨrɨyopoanɨ, ŋga nindou sapo anɨhondümbo-arɨhindɨ ana, Abraham ai anɨhondümbo-mareandɨ nou ai-amboanɨ ra ndahümündimboyeisɨ. Abraham ai ana muŋguambo sɨhefɨ amoao nahurai-ani. 17Ranɨyo Bukambe hoafɨ ranai yare hoafɨyowohü yahoya, ‘Ro sɨhambo afɨndɨ hɨfɨ hɨfɨ nindou ranahei amoaombeyafa sahehea hɨnɨŋgɨ-marɨheanɨnɨ,’ meho. Ranɨyo ranɨ hoafɨ ra anɨhond-ane nɨmboe sapo God ahandɨhoarɨ hoafɨmayu. Abraham ai Godɨmbo anɨhondümbo-marirɨ ranai-ani nindou yɨfɨhündɨ yaŋgɨrɨ botɨre asu nɨne-moatükunɨ muŋguambo tüküfekoate ra ahandɨ hoafɨ süŋgu hoafɨ yaŋgɨrɨ moanɨ aimbore tüküfe arandɨ.

18God ai Abrahamɨmboya, ‘Sɨhafɨ amoao mamɨ ana tapuiyowa ŋgɨrɨ kɨkɨndeandɨ,’ mehundo ra ai moai fɨfɨreandɨ nüŋgunde ranɨ-moatükunɨ ahambo tükümandɨfe. Ŋga Abraham ai ranɨ hoafɨ ranahambo hɨmborɨyu haya Godɨmbo anɨhondümbo-rirühɨ hɨmbomayu hu. Ranɨmboane asu nindou afɨndɨ hɨfɨnɨ ranahei amoao tükümefiyu God ai yare hoafɨmayu nou. 19Abraham ai ndeara 100 hɨmbanɨ boagɨrɨ safɨyusɨ, ŋga asu Godɨmbo anɨhondümbo-fimbo hohoanɨmo ranai moai warambe hoafɨrerɨ ahandɨ fi ranai ndeara akɨmɨ yɨfɨmbo yaŋgɨrɨyowambe ra. Asu ahandɨ nɨmorehɨ Sara amboanɨ ahandɨ fi ra ndeara boagɨrɨ-yowohü wambo ŋgɨrɨ nɨmorɨ wakɨndamɨndo. 20God ai Abrahamɨmbo mamɨ moatükunɨ ndahandomboyahɨ yahuhaya horombo hoafɨmendu ranɨmbo moai yimbumbore hohoanɨmoyu, ŋga Godɨmbo ŋgɨnɨndɨ anɨhondümbo-rirühɨ aboed-ani mehu. 21Ranɨyu ai nɨne hoafɨ God ahambo randɨheamboyahɨ mehu ranɨmbo anɨhondümbo ai randeambui yahuhaya hɨmbomayundo. 22Ai yare hohoanɨmomayu-wamboyu asu God ai ahamboya, ‘Seana mbumund-anafɨ wandɨ hɨmboahü,’ mehundo.

23Baiborambe yare hoafɨyowohü yahoya, ‘God ai ahambo nindou mbumund-anafɨ wandɨ hɨmboahü,’ mehu ra Abraham ahambo yaŋgɨrɨ hamɨndɨ hoafɨyumbo-yupoanɨ, ŋga wanɨ. 24Ŋga ranɨ hoafɨ ra sɨhefɨmbo kameihɨyu hoafɨmemunɨ. Sɨhɨrɨ sapo God Sisas sɨhefɨ Adükarɨ ranahambo yɨfɨhündɨ botɨmarirɨ ranahambo-anɨmbo anɨhondümbo-ndɨhurɨmboane. Rananɨmbo asu God ai sɨhefɨ anɨhondümbofe hohoanɨmo ranahambo hoafɨnduhüya ranɨ anɨhondümbofe ranana mbumundɨ hohoanɨmo nou-ane mbüsümbui. 25God ai Sisas ranahambo hɨfɨ ndanɨhü yɨfɨmbohünda koamarɨherü ra sɨhefɨ moaruwai hohoanɨmo ranahambo gogorɨ-hefembohündamboyu. Asu God ai asükaiyu yɨfɨhündɨ botɨmarirɨ ra sɨhefɨmbo wandɨ hɨmboahü nindou mbumund-anei yahombohündamboyu botɨmarirɨ.

Godɨndɨ Hoafɨ

© 2001, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index