Search form

Rom 6

Moaruwai hohoanɨmo süŋgumbo yɨfɨmbo nahurai-mayefɨ, ŋga Kraisɨndɨ süŋgu yaŋgɨrɨ anɨmboefɨ

1Asu refe ana sɨhɨrɨ nüŋgu mambɨsefa? Sɨhɨrɨ moaruwai hohoanɨmo ranɨ yaŋgɨrɨ randɨhu ŋgefa Godɨndɨ moanɨ hɨpoambofe hohoanɨmo ranai afɨndɨ tükümbɨfeyo-wamboane, mbɨsefɨ hoafɨmandefɨyo? 2Ranɨ-moatükunɨ ra ai ŋgɨrɨ randɨfeyo, ŋga wanɨ! Sapo sɨhɨrɨ moaruwai hohoanɨmo ranahambo yɨfɨ nahuraimayefɨ. Asu nüŋgundɨhu moaruwai hohoanɨmo ra süŋgumandɨhu ŋgefa? 3Sɨhɨrɨ Sisas Krais-babɨdɨ nɨmboefɨmboyefɨ hɨmonɨ hundürɨmayefɨ ra. Ranana asu sɨhɨrɨ ai-babɨdɨ yɨfɨmayefɨ ra se moai fɨfɨrɨhindɨyo? 4Sɨhɨrɨ hɨmonɨ hundürɨmayefɨ ra ai-babɨdɨmbo yɨfɨyefa asu ai-babɨdɨmbo masamboareamunɨ nou-ane. Ranɨmbo-hündambo Apendɨ ŋgɨnɨndɨ afɨndɨ ranɨnambo Kraisɨmbo yɨfɨhündɨ botɨmarirɨ yahurai-ane asu sɨhɨrɨ amboanɨ sɨmborɨ hohoanɨmo yaŋgɨrɨ süŋgundɨhumboane.

5Sɨhɨrɨ ai-babɨdɨ mamɨ yɨfɨmayefɨ sapo ai yɨfɨmayu nou. Ranana asu sɨhɨrɨ ai-babɨdɨ mamɨ yɨfɨhündɨ botɨndahumboane ai botɨmefiyu nou.

Sɨhɨrɨ Krais-babɨdɨ yaŋgɨrɨ nɨmboemboyefɨ

6Asu sɨhɨrɨ fɨfɨrɨhundɨ nda, sɨhefɨ wamɨndafɨ hohoanɨmo ra ai-dɨbo nɨmɨ keimbɨ karɨhendeimbɨ fihɨ yɨfɨmayo, moaruwai hohoanɨmo sapo sɨhefɨ fiambe hoaŋgohü ratüpurɨyo arandɨ ra ahandɨ ŋgɨnɨndɨ ra raguanambo-fembohünda. Asu ranɨmbo-hündambo ŋgɨrɨ sɨhefɨmbo moaruwai hohoanɨmo ranai hɨbadamunɨ ŋgo. 7Ŋga nindou düdi ai yɨfayu ana, asu moaruwai hohoanɨmondɨ ŋgɨnɨndɨ ranahambo aboedambofih-ani.

8Asu sɨhɨrɨ Krais-babɨdɨ yɨfɨ-yefeimbɨhündɨ nouehundɨ ana, ranɨ-moatükunɨ ra sɨhɨrɨ anɨhondümbo-rɨhu fɨfɨrɨhumboanefɨ, ranana awi sɨhɨrɨ ai-babɨdɨ yaŋgɨrɨ nɨmboemboyefɨ. 9Krais ai yɨfɨhündɨ botɨfi hayambo wambo asükaindu ŋgɨrɨ yɨfɨndu. Asu yɨfɨmbo hohoanɨmo ranai ŋgɨrɨ ahambo ahandɨ ŋgɨnɨndɨnambo hɨbadɨrɨ ŋgo. Ŋga sɨhɨrɨ ranɨ-moatükunɨ ranahambo fɨfɨrɨhumboanefɨ. 10Sapo ai muŋguambo moaruwai hohoanɨmo ra hɨfɨnambofembo mamɨmbo yaŋgɨrɨ yɨfɨmayu. Ŋga asu haponda ai yaŋgɨrɨ anüŋgu ranɨmbo kameihɨyo. Ŋga haponda ai yaŋgɨrɨ anüŋgu ranana God-dɨbo-ani anüŋgu. 11Mamɨ ranɨ-süŋgumbo-anɨmbo se sɨhei fimbo hohoanɨmondei, se moaruwai hohoanɨmo ranahambo yɨfɨmayei nou asu ahandɨ ŋgɨnɨndɨ hoarehɨ moai nɨboadei hei, ŋga wanɨ. Ŋga se sɨhefɨ Adükarɨ Sisas Krais ahandɨ süŋgu God-babɨdɨ yaŋgɨrɨ anɨboadei.

12Rananɨmbo asu se sɨhei yɨfɨyo-randeimbɨ fi ra moaruwai hohoanɨmo ranai hɨbadarümboe, ŋga yowanɨ. Moaruwai hohoanɨmo ranai sɨheimbo hühündeiranɨ asu se sɨhei wamɨndafɨ hohoanɨmo ahandɨ yifirɨ moaruwai ranahambo süŋgundɨhimboyei, ŋga yowanɨ. 13Asu se sɨhei fi mamɨ bɨdɨfɨrɨ amboanɨ moaruwai hohoanɨmo ranahambo hɨnɨŋgɨndowandanɨ ndemɨndɨmboe. Mamɨkarɨ hohoanɨmo moaruwai fɨfanɨŋgareimbɨ ra refembohünda hohoanɨmondeimboyei. Ŋga se sɨheihoarɨ Godɨmbo ndahündo sapo se nindou yɨfɨhündɨ botɨfi yaŋgɨrɨ anüŋgu nou-anei. Asu sɨhei bɨdɨfɨrɨ fi muŋguambo ra ahambo hɨnɨŋgɨndɨhindo mbumundɨ hohoanɨmo refembohünda. 14Ŋga moaruwai hohoanɨmo ranai sɨheimbo hɨbadarü ŋgomboe, ŋga yowanɨ. Nɨmboe sapo ahɨnümbɨ hohoanɨmo ahandɨ hoarehɨ se moai nɨboadei, ŋga se Godɨndɨ moanɨ hɨpoambofe hohoanɨmo ranahandɨ hoarehɨ anɨmboei.

Sɨhɨrɨ ana mbumundɨ hohoanɨmondɨ moanɨ ratüpurɨyefɨ-rɨhundeimb-anefɨ

15Ranana asu sɨhɨrɨ ra nüŋgumandahuwa? Haponda sɨhɨrɨ ahɨnümbɨ hohoanɨmo meŋgoro ranɨ hoarehɨ nɨŋgokoate, ŋga sɨhɨrɨ Godɨndɨ moanɨ hɨpoambofe hohoanɨmo ranɨ hoarehɨ anɨmboefɨ. Asu ranɨmbo-hünda sɨhɨrɨ ra moaruwai hohoanɨmondefɨ mandɨhundɨyo? Ranɨ hohoanɨmo ra sɨhɨrɨ ŋgɨrɨ randɨhundɨ, ŋga wanane! 16Se nindou ŋgoründɨ hoarehɨ nɨboadeimbo ahandɨ hoafɨ hɨmborayei ana, asu se ahandɨ moanɨ ratüpurɨyei-rɨhündeimbɨ nahurai-anei. Asu se moai ranɨmbo fɨfɨrɨhindɨyo? Se moaruwai hohoanɨmondɨ hoafɨ süŋguarɨhündɨ ana, asu ranɨmbo yɨfɨndeimboyei, ŋga se Godɨndɨ hoafɨ süŋguarɨhündɨ ana, asu ranɨmbo ahandɨ hɨmboahü mbumundɨ nɨmandeimboyei. 17Yɨnɨ, horombo ana se moaruwai hohoanɨmo ranahandɨ moanɨ ratüpurɨyei-rɨhündeimbɨ nindou manɨmboei-anei. Ŋga asu hapondanɨ ana se anɨhondü yamundɨfe hoafɨ masahümündi ra sɨhei muŋguambo hohoanɨmo ra süŋgurɨhindühanei. Ŋga ranɨmbo-hündambo-anɨmbo God ahambo hɨhɨfɨndɨhurɨmboane! 18Seana moaruwai hohoanɨmondɨ ŋgɨnɨndɨ ranambeahɨndɨ aboedamboyahi hehimboane asu mbumundɨ hohoanɨmo ranahandɨ ratüpurɨyei-rɨhündeimbɨ nindou-yahimboanei. 19Ranɨ hoafɨ ranai hɨmborɨmbo sɨheimbo tɨŋümb-ane ranɨmboane asu ro moanɨ nindou sɨhefɨ hohoanɨmonambo ndarɨhe hoafayahandürɨ. Horombo ana sɨhei fi ra moaruwai hohoanɨmo refembohünda rarɨhi hɨnɨŋgɨrɨhi hehimbo moaruwai hohoanɨmo ra rasüŋgumarɨhi hei. Mamɨ yahurai-ane hapondanɨ ana sɨhei muŋguambo fi ra randɨhi hɨnɨŋgɨndɨhindɨ mbumundɨ hohoanɨmo asu sürühoeimbɨ hohoanɨmo refembohünda.

20Horombo se moaruwai hohoanɨmo ranahandɨ ratüpurɨ moanɨ ratüpurɨyeiambe se moai aboedɨ mbumundɨ hohoanɨmo ranahandɨ ratüpurɨyei-rɨhündeimbɨ nɨboadei. 21Amoanɨŋgeimbɨ moatükunɨ se ramarɨhinda ra-süŋgumbo asu nɨne moatükunɨ aboedɨ tükümefoyowa? Hohoanɨmo ranɨhündɨ yɨfɨ yaŋgɨr-ane tükefe arandɨ. 22Ŋga hapondanɨ ana se moaruwai hohoanɨmo ranambeahɨndɨ aboedamboyahi tüküyahi hehi Godɨndɨ moanɨ ratüpurɨyei-rɨhündeimbɨ yaŋgɨrɨ nindou tüküyahimboanei. Hohoanɨmo ranɨhündɨ se sürühoeimbɨ hohoanɨmo sahümündi asu yaŋgɨrɨ koadürümbo-koadürümbo nɨŋgombo hohoanɨmo ra tüküfeyondürɨ arandɨ. 23Ŋga moaruwai hohoanɨmo ra ahandɨ ratüpurɨyei-rɨhündeimbɨ ahei ratüpurɨ süŋgu ranɨ takɨnɨ sagadürɨ arandɨ, sapo takɨnɨ ra ai yɨfɨ hohoanɨmo ranane. Ŋga asu God ai moanɨ sɨhefɨmbo sai arandɨ ahandɨ moanɨ saimbo moatükunɨ ra sapo yaŋgɨrɨ koadürümbo nɨŋgombo ranane, sɨhefɨ Adükarɨ Sisas Kraisɨndɨ süŋgu.

Godɨndɨ Hoafɨ

© 2001, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index