Search form

Rom 9

Por ai Israerɨmbo afɨndɨ hohoanɨmo-ayundürɨ

1Ro anɨhondümboanahɨ hoafayahɨ. Ro Kraisɨndɨ nindouya hehea ŋgɨrɨ ro tɨkai hoafɨndahɨ. Yifiafɨ Aboedɨ ai wandɨ ŋgusüfoambe hɨfandarandɨ asu wandɨ ŋgusüfoambe wandɨ hoafɨ ranahambo anɨhond-ane yahohane. 2Ro wandɨ mamɨsɨrɨ Sudahündɨ nindou ranaheimbo muŋguambo si aho ra ŋgusüfo afɨndɨ kürüheandühɨ afɨndɨ hamɨndɨ hohoanɨmo amarondɨrɨ. 3God ai wambo moaruwaimbo-reandɨra asu Israer, wandɨ mamɨsɨrɨ hondü, ai anɨhondümbo-rɨhindeimbɨ nindoumboyahi tükümbeyahi-mbonana ra aboed-ane sa. 4Ranɨyu God ai Israer ranaheimbo wandɨ nɨmor-anei yahuhaya asu ai ahandɨ hɨmboamupuimbo-randeimbɨ moatükunɨ ra hoeimarɨhindɨ. Asu God ai hoafɨ fɨramündü masɨhendɨ ranane asu ahɨnümbɨ hohoanɨmo ranane ra masahümündi. Asu Godɨmbo ndofe hohoanɨmombo hohoanɨmo ranane asu God ai horombo hoafɨre masɨhendɨ hohoanɨmo ranane ai ra masahümündi. 5Amoao mamɨ horombo weaŋgurühɨ manɨŋgomo ranai ana ahei amoao mam-anemo. Suda ahei sɨrambeahɨyu Krais ai nindoumbofi tüküfi manüŋgu. Ranani asu Krais ai muŋgu-moatükunɨ burayo ranahei mbɨroyu haya hɨfandarandɨ. Aiana God hond-ani, ŋga ranɨmbo-hündambo-anɨmbo muŋguambo si aho ra ahambo Adükar-ani mbɨsefomboane! Anɨhond-ane.

God ai ahandɨ nendɨ ranaheimbo wandanei ehundürɨ

6Israerɨhündɨ muŋguambo Israerɨhündɨ hondüyeipoanɨ. Ŋga Godɨndɨ horombo hoafɨ ra moai peyo, ŋga wanɨ. 7Abrahamɨndɨ ahuirɨmamɨ ranai ana muŋguambo ahandɨ ahuirɨ hondüyeipoanɨ. Ŋga sapo God ai Abrahamɨmbo yahuya, ‘Aisakɨndɨ ahuirɨmamɨ yaŋgɨr-anɨmbo sɨhafɨ sɨrɨmbo-ndahimboyei,’ mehundo. 8Asu ranane nindou Abrahamɨndɨ ahuirɨmamɨ ranai muŋguamboyopoanɨ Godɨndɨ nɨmorɨ hond-ayei, ŋga nindou ai Godɨmbo horombo hoafɨre masɨhendɨhündɨ tükümehindɨ rananei ai Abrahamɨndɨ ahuirɨ hond-ayei. 9Ŋga Godɨndɨ horombo hoafɨ ranai ndare hoafɨmayo, ‘Sapo ro hoafɨya masɨheheandɨ ranɨ-sɨmboan-anɨmbo ro asükainda tükündaheandühɨ asu Abrahamɨndɨ nɨmorehɨ Sara ai nindowenihɨ nɨmorɨ nderɨmɨndɨmboe,’ meho.

10Ŋga asu ranɨ yaŋgɨrɨyopoanɨ. Ŋga asu süŋgunambo Aisakɨndɨ nɨmorehɨ Rebekandɨ mboafo nɨmorɨ yimbu afɨndɨ mamɨ ranahandambo masepɨrɨmɨndo. Ŋga ahafandɨ afɨndɨ mamɨ aiana Aisak sapo sɨhefɨ amoao-ani. 11-12Nɨmorɨ yimbu tüküfekoate-yafandambe God ai nɨmorɨ mamɨ ranahambo dɨbonɨmayundo moanɨ ahandɨ hohoanɨmonambo yaŋgɨrɨ hamɨnd-ane. Sapo Godɨndɨ nindoumbo dɨbonɨmayu hohoanɨmo ra nindou nɨne rareanda tükɨfemboyopoanɨ, ŋga God ai ahandɨhoarɨyu nindoumbo kafoarirɨ hɨnɨŋgɨrirɨ arandɨ. Ranɨmboane asu nɨmorɨ yimbu ranai tüküfe nɨne ratüpurɨ aboedɨyo moaruwaiyo ra refekoate-yafandambeyu, God ai Rebekambo hoafɨyundühɨ yahuya, ‘Amoŋgo nɨmorɨ ai akɨdandɨ hoarehɨ mbɨnüŋguwamboane,’ mehu. 13Rahurai God ai ‘Sekopɨmbo ŋgusüfo pamarɨhinɨ, ŋga Isombo yɨboaruko-marɨhinɨ,’ mehu hoafɨ ra Bukambe yare hoafɨmayo.

14Asu ranɨmbo sɨhɨrɨ nüŋgumambɨsefa? God aiana moai ndore ratüpurɨyu-randɨ mambɨsefɨyo? Ŋgɨrɨ ra-mbɨsefɨ, ŋga wanɨ. 15Ai Mosesɨmbo yare hoafɨyundowohü yahuya,

‘Nindou daboe ro wandɨ hohoanɨmonambo ahambo amboawi yahando-mboayahɨ ana, asu ro amboawi mbɨsahandomboyahɨ.

Asu nindou daboe ro wandɨ hohoanɨmonambo hɨpoambo-fimboayahɨ ana, ro hɨpoambo-ndɨhinɨmboyahɨ,’ Kisim Bek 33:19

yahu hoafɨmeindo. 16Ranahandamboane God ai nindou dɨbonayu ra nɨne-moatükunɨ nindou ai hohoanɨmoayu-ane asu rawareandɨ ranane ranɨ hohoanɨmo süŋguyopoanɨ, ŋga Godɨndɨ hɨpoambofe hohoanɨmo ranɨnamboane dɨbonayu. 17Ŋga Bukambe hoafɨ ranai God ai Isip-yafe nindou bogorɨ Ferombo hoafɨmeindo ra yare hoafɨyowohü yahoya, ‘Ro wandɨ ŋgɨnɨndɨ ra muŋguambo nindou ranaheimbo nafuindahüranɨ asu wandɨ ndürɨ ranahambo muŋguambo hɨfɨ ndanɨhü bokarɨ-mbɨrɨhehind-amboane samboanahɨ. Ranɨmbo-hündamboane ro sɨhambo bogorɨmbo-rɨheanɨnɨ hɨnɨŋgarɨheanɨnɨ,’ meho. 18Asu ranɨmboane sɨhɨrɨ fɨfɨrɨhundɨ God ai moanɨ ahandɨ hohoanɨmonambo yaŋgɨrɨ nindou daboe amboawi yahuhani, asu nindou daboe ahambo afɨndɨ-afɨndeimbɨ tükümbɨfiyu-wamboane yahuhaya ranahambo randeandanɨ afɨndɨ-afɨndeimbɨ tükündɨfimbui.

Godɨndɨ ŋgɨnɨndɨ hohoanɨmo asu hɨpoambofe hohoanɨmo

19Ranɨmbo-anɨmbo nindou mamɨ se hoafɨ-ndafɨndɨrühɨ anɨmboya, asu refe ana, nɨmboe God ai nindou moaruwai hohoanɨmoyei arɨhündɨ ranaheimbo ai hüti-anei mambüsa? Nindou dɨdai Godɨndɨ yifirɨ ranahambo daboadɨ hɨhɨrɨmandɨhinda? 20Ŋga nindou se dɨdeyafɨ se ra Godɨmbo afɨndɨ-afɨndeimbɨ yahurai hoafɨ-mandafɨndoyo? Wambürɨ ai nindou düdi sapo wambürɨ sümarandɨ ranahamboya, ‘Se nɨmboe wambo ndaro sümarandɨrɨ?’ mambɨsɨyo. 21Nindou düdi süra-randeimbɨ ranai purükinɨ ra kandamündühɨ moanɨ ahandɨ hohoanɨmonambo purükinɨ mamɨ ranahand-ambohündɨ wambürɨ yimbu sündapɨrɨmbui. Rananɨmbo asu wambürɨ yimbu ra ŋgorü aboedɨ safɨ ahandɨ hohoaŋɨreandeimbɨ ra raranɨ hoafühɨ sesɨ ranambe raraofe rambohünda ndonde dɨgembui. Ŋga asu ŋgorü moanɨ yahurɨ ŋgoahurɨ nahurai ra moanɨndühɨ yafɨsühumɨ ranambe raraofe-rambohünda dɨgembui.

22Mare yahurai God ai ahandɨ hürütü hohoanɨmo ra weindahɨ nafuimbo yahuhayambo asu ai muŋguambo nindou ahandɨ ŋgɨnɨndɨ ranahambo fɨfɨrɨmbɨrɨhind-amboane yahuhayambo hohoanɨmoayusɨ. Ŋga asu awi ai nindou ŋgɨnɨndayundürɨ ranaheimbo afurɨ gedühɨ hɨfandarandürɨ. Ŋga nindou ranaheimbo moaruwaimbo-fendürɨmbo-hündambo nafɨmara-mündɨndürɨ. 23Asu God ai nindou muŋguambo ahandɨ hɨmboamupuimbo-randeimbɨ ra nafuimbohündambo afurɨ gedühɨ hɨfandarandürɨ. Nindou daboe ai hɨpoamboareandürɨ ranaheimbo ahandɨ hɨmboamupuimbo-randeimbɨ ra segudürɨmbo yahumboani. Ai ahandɨ hɨmboamupuimbo-randeimbɨ moatükunɨ ra semɨndɨmbohünda nafɨmara-mündɨndürɨ. 24Sɨhɨrɨ amboa, God ai sɨhefɨmbo dɨbonɨyuhü mborai mehumunɨ. Sudahündɨ ranaheimbo yaŋgɨrɨpoanɨ, ŋga nindou ŋgorü sɨrɨhündɨ ranaheimbo kameihɨ mborai mehundürɨ. 25God ai Hoseandɨ Buk ranambe ai ndare hoafɨyuhü yahuya,

“Nindou dɨdɨyei wandɨ nendɨyeipoanɨ,

ranaheimbo ana wandɨ nend-anei mbɨsaha-ndürɨmboyahɨ.

Nindou daboe ro ŋgusüfo pefekoate-ayahɨ,

ranaheimbo ro ŋgusüfo pandɨ-hearümboyahɨ. Hosea 2:23

26Asu nɨnɨ hɨfɨhündɨ-yei ranaheimbo hoafɨyahündürühɨ seiya, ‘Ai ana Godɨndɨ nendɨyeipoanɨ,’ masei,

ŋga hɨfɨ ranɨh-anɨmbo nindou ranaheimboya ‘God yaŋgɨrɨ nüŋgu-randeimbɨ ranahandɨ nɨmor-anei,’ mbɨseimboyei,” Hosea 1:10

Hosea ra mehu.

27Asu Aisaia ai Israer ranaheimbo yare hoafɨyuhü yahuya,

‘Nindou Israerɨhündɨ ai hɨmonɨndɨ gudi kɨkɨrɨ afɨndɨ nahurai afɨndɨyeisɨ,

ŋga asu moanɨ yimbu mamɨ yaŋgɨr-anɨmbo aboedambo-ndahimboyei.

28Ŋga Adükarɨ ai ŋgɨrɨ afɨndɨ hoafɨndu,

ŋga nindou muŋguambo hɨfɨhü anɨboadei ranaheimbo nɨmai papɨ-hoafɨndandürɨhɨ

ahei moaruwai hohoanɨmo ranɨmbohünda muŋguna ranɨ takɨnɨ tɨŋɨrɨfo dagadürɨmbui,’ Aisaia 10:22-23

mehu. 29Horombo Aisaia ranahambo amboanɨ yare hoafɨyuhü yahuya,

‘Adükarɨ Muŋguambo Ŋgɨnɨndeimbɨ ranai sɨhefɨ amoao mamɨ bɨdɨfɨrɨ ranaheimbo hɨnɨŋgɨfendürɨ-koatembei-mbonana,

sɨhɨrɨ Sodomɨhündɨ nahurai tüküyahundühümbo

asu Gomorahündɨ nahurai nɨmboefɨ,’ Aisaia 1:9

mehu.

30Asu sɨhɨrɨ nüŋgumambɨsefa? Ranɨ-moatükunɨ ranana ndahurai ane: Suda-yafe ndɨfo sapo tɨŋɨrɨfoyokoate moanɨ mbumundɨ hohoanɨmo süŋgufemboayei ranai ana nindou mbumundɨ Godɨndɨ hɨmboahü tükümehindɨ. Sapo mbumundɨ hohoanɨmo ranaiyo anɨhondümbofe ranɨ-süŋgu tüküfe arandɨ. 31Ŋga asu Sudahündɨ sapo tɨŋɨrɨfoyowohü mbumundɨ hohoanɨmo Godɨndɨ hɨmboahü semɨndɨmbo ahɨnümbɨ hohoanɨmo yaŋgɨrɨ süŋgufembo ranɨ-süŋgu ana moai mbumundɨ nindou Godɨndɨ hɨmboahü tüküyahindɨ. 32Nɨmboe sapo ai anɨhondümbofe hohoanɨmo ranɨ-süŋgu mbumundɨ hohoanɨmo ra semɨndɨmbo moai hohoanɨmoyei, ŋga wanɨ. Ŋga ai ahei moanɨ ratüpurɨ ranɨ-süŋgu yaŋgɨrɨyo mbumundɨ hohoanɨmo ra semɨndɨmbo hohoanɨmoayei. Nɨmoei tɨŋarühɨ bemareandɨ ranɨnambo bendeiranɨ bübürɨndei ŋgei pɨndeimboyei. 33Bukambe ranahambo yare hoafɨyowohüya,

‘Hoeirɨhi, ro Saion wafuambe Serusarem ŋgoafɨhü nɨmoei masɨhehinɨ,

ŋga ranai-anɨmbo nindou ranaheimbo bendeiranɨ bübürɨndeimboyei,

nɨmoei yɨtɨfo rananɨmbo aheimbo randeiranɨ ai pɨndeimboyei.

Ŋga asu nindou düdi ai ahambo anɨhondümbo-arirɨ ana,

nindou ranai ŋgɨrɨ amoanɨŋgɨ-ndu,’ Aisaia 8:14; 28:16

mehu.

Godɨndɨ Hoafɨ

© 2001, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index