Search form

Taitus 1

1Ro Por Godɨndɨ ratüpurɨya asu Sisas Kraisɨndɨ hoafɨ sahamɨndɨ ha-rɨhandeimb-anahɨ. God ai nindoumbo wand-anei yahu-ndüreimbɨ ranahei anɨhondümbofe ra ŋgɨnemɨndɨ-ndürɨmbo asu Godɨndɨ mbumundɨ hohoanɨmo fɨfɨrɨfe süŋgufembohünda kafoare hɨnɨŋgɨ-mareandür-ane. 2Anɨhondümbofe asu fɨfɨrɨfe ranahandɨ nɨmɨndɨ ra yaŋgɨrɨ koadürü-koadürümbo nɨŋgombo ranahambo hɨmboayefɨ ranane. Horombo hɨfɨ nafɨkoate-yuambe God tɨkai hoafɨkoateyu-randeimbɨ ranahambo horombo hoafɨmareandɨ. 3God ai yifirɨmayu rasɨmboanɨ ai ahandɨ hoafɨ ra weindahɨ-mareandɨ. God sɨhefɨmbo aboedambo-reamunɨ-randeimbɨ ai randowandɨ yahuhü wandɨ warɨhü hoafɨ ra masɨhenda ro ahandɨ hoafɨ-süŋgu randowandɨ bokarɨhehe arɨhandɨ. 4Taitus, ro sɨhambo pas nda sürü paparɨhandɨ. Sɨhehɨ mamɨndɨhündɨ anɨhondümbofe hohoanɨmo ranɨnambo wandɨ nɨmorɨ nahurai-anafɨ. Ŋga Ape God asu Sisas Krais aboedambore-randeimbɨ ai moanɨ hɨpoambofe asu ŋgusüfo afurɨfe kife hohoanɨmo mbɨsabɨnanɨn-amboane.

Taitusɨndɨ ratüpurɨ Krit airanɨhü

5Bɨdɨfɨrɨ ratüpurɨ moendɨfe-koate anɨŋgo ra moendɨfe asu muŋguambo adükarɨ ŋgoafɨhü anɨhondümbo-rɨhindeimbɨ hɨfandɨmbo nindou kafoefe hɨnɨŋgɨ-fembohünda horombo hoafɨmayahɨ süŋgu ro sɨhambo airan Krit ranɨhü hɨnɨŋgɨ-marɨheanɨnɨ. 6Hɨfandɨ-randeimbɨ nindou ranai nindou-yei hɨmboahü mbumundɨndu haya nɨmorehɨ mameimbɨndu. Asu ahandɨ nɨmorɨ amboanɨ Kraisɨmbo anɨhondümbo-mbɨrɨhind-amboane, ŋga ai yowanɨ boagɨrɨ-yei hoafɨ amboanɨ hɨmborɨkoate-ndeimboyei. 7Se fɨfɨrowandɨ, anɨhondümbo-rɨhindeimbɨ hɨfandɨ-randeimbɨ ai Godɨndɨ ratüpurɨyu-randeimb-ani. Ranɨmboane asu ahandɨ hoahoaŋgo ra aboedɨmbeyo-wamboane. Ai ŋgɨrɨ moaruwai hohoanɨmo ahei hɨmboahü randeanda hoeindɨhindɨ asu ŋgɨrɨ afɨnd-afɨndɨndu. Asu ai ŋgɨrɨ ŋgusüfoambe nɨmai hüfɨndu. Asu ŋgɨrɨ bia ndümündü haya afɨnd-afɨndɨndu ndandɨ. Ai ŋgɨrɨ nindou harɨndu asu ŋgɨrɨ kakɨ napombo semɨndɨmbo hohoanɨmondu ndandɨ, ŋga yowanɨ. 8Ai nindou ŋgorü ŋgoafɨhündɨ ahei ranaheimbo worɨnambo-mbɨreandür-amboane, ŋga asu ai aboedɨ hohoanɨmo ranɨ yaŋgɨrɨ hohoanɨmondühɨ sɨŋgumbɨreand-amboane. Ŋga ai aboedɨ dɨboadorɨhoei nüŋgumbo Godɨndɨ hohoanɨmo ranɨ yaŋgɨrɨ hɨfandɨmbɨrand-amboane. Asu ai ahandɨ fi muŋgu ra wudɨpoapore hɨfandɨmbɨrand-amboane. 9Ŋga asu ai anɨhondü hoafɨ yamundɨ-marüwurɨ ra kɨkɨhɨ-mbɨramündu-wamboane. Rananɨmbo asu ai nindou bɨdɨfɨrambo yamundɨ-ndeandürühɨ, ahei ŋgusɨfoambe kɨkɨmɨmbo-foareandür-amboane. Asu yamundɨfe hoafɨ aboedɨ rananɨmbo nindou ai anɨhondü yamundɨfe hoafɨ mbaharɨhehindɨ ranaheimbo ai ndore hoafɨmbiyundür-amboane. Rananɨmbo asu ahei moaruwai hohoanɨmo ra yarɨhi hoeimbɨrɨhind-amboane.

Krit nindou ai afɨndɨ tɨkai hoafümb-anei

10Yɨnɨ, nindou afɨndɨ ai hoafɨ mbahɨbadɨ-rɨhoundeimbɨ anɨŋgomo, ŋga moanɨ hoafɨ yaŋɨr-anemo, asu nindou aheimbo tɨkaruhou wosɨhoaforɨ hoafɨyomo-rundeimb-anemo. Nindou afɨndɨ ai rawarundɨ ra ai Suda-anemo, nindou fi-hoearɨ karu tɨrɨhoemo-ndeimbɨ-yomondɨ mamɨsɨr-anemo. 11Nindou yahurai ai hohoanɨmo yamundarundɨ ra sɨhɨrɨ ŋgɨrɨ randɨhundɨ. Ranane asu nindou bɨdɨfɨrɨ mamɨ worambeahɨndɨ, ranaheimbo ŋgusüfo mamɨkararundürɨ kakɨ semɨndɨmbohünda. Ranɨmboane se nindou yahurai-yafe yafambe ra kɨkɨhɨndapundɨfɨ. 12Horombo Kritɨhündɨ fɨfɨreandeimbɨ ahandɨhoarɨ hoafɨyuhü yahuya, ‘Kritɨhündɨ aiana tɨkai hoafɨyei arɨhündɨ. Ai nɨmambeahɨndɨ nɨnɨhondɨ moaruwai nahurai ratüpurɨmbo yɨboarukoyeihɨ afɨndɨ sahüsi arɨhündɨ,’ mehu. 13Ranɨ hoafɨ ra anɨhond-ane. Ranɨmboane se aheimbo ŋgɨnɨndɨ aboedɨ hoafɨndafɨndürɨ. Rananɨmbo asu Adükarɨmbo anɨhondümbofe ra ŋgɨnɨndɨmbeyo-wamboane. 14Rananɨmbo Suda-yafe hürütühoafɨ yaŋgɨrɨ asu nindou ai hoafɨ hondümbo daboadɨ hɨhɨrarɨhindɨ ranahei ahɨnɨ hoafɨ ranahambo ŋgɨrɨ hohoanɨmondei. 15Nindou dɨdɨyei ahei hohoanɨmo sürühoeimbayo ana, asu ranaheimbo muŋguambo moatükunɨ sürühoeimb-ane. Ŋga asu nindou ai moaruwai hohoanɨmoayei ra moai Kraisɨmbo anɨhondümbo-rɨhindɨ, ranaheimbo muŋguambo moatükunɨ sürühoeimbɨ-yopoanɨ. Ŋga ahei hohoanɨmo ŋgusüfoambe afoero ranamboanɨ moaruwai-ane. 16Yafambe yaŋgɨrɨ ai yarɨhi hoafɨyeihɨ, ‘Ro Godɨmbo fɨfɨrɨhinɨ,’ asei. Ŋga asu ahei hohoanɨmo yarɨhi nafuiyeihɨ Godɨmbo daboadɨ hɨhɨrɨhorühanei. God ai aheimbo moai wudɨreandürɨ. Ai hoafɨ kɨkɨhɨrɨ-hindühanei, ŋga ai ŋgɨrɨ aboedɨ hohoanɨmo randɨhindɨ.

Godɨndɨ Hoafɨ

© 2001, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index