Search form

Matyu 15:4

4Te ya nebar na Namaratu tekitam a

‘Nonotan muy ig dama muy ikid na hina muy,’ kunna. ‘A mappya ta mapapasi hapa ya maguhohug ta dulay tekid,’ kunna ha.

Uhohug na Namaratu gafu te Hesus Kristu

© 1992, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index