Search form

Matyu 17:6

6A alistu nagtakab ya ituldu kiden ni Hesus, te pake nagtalaw kid na ta pakadangag da ta naguhohugen tekid.

Uhohug na Namaratu gafu te Hesus Kristu

© 1992, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index