Search form

Matyu 20:22

22“Ahu, awemuy de amu ya zigat na adangan muy,” kun ni Hesus tekid.

“Makkwa muy hud sangaw ya magattam ta kagitta na neatad na Namaratu teyak ta zigat kin?” kunna.

“A on ay, makkwa mi hapa,” kunda.

Uhohug na Namaratu gafu te Hesus Kristu

© 1992, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index