Search form

Matyu 21:17

17A sangaw nagtugutan na kid, a imuhet ta ili en kapye na nagdulot ta babali kiden ta Betanya.

Uhohug na Namaratu gafu te Hesus Kristu

© 1992, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index