Search form

Matyu 21:22

22Te maski am anu ya adangan muy ta pakimallak muy a meatad hala tekamuy am kakurugan ta ikatalak muy ya pangatad na tekamuy,” kunna.

Uhohug na Namaratu gafu te Hesus Kristu

© 1992, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index