Search form

Matyu 21:26

26Ammi am ‘Tolay la ya nangatad,’ kun tam a ikatupag na kitam sangaw na tolay kiden, te pake ipasikkal da haman ta Namaratu ya nangidob tentu,” kunda.

Uhohug na Namaratu gafu te Hesus Kristu

© 1992, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index