Search form

Matyu 9:5

5Had sin hud ya malmalogon, am pakoman ku ya liwat na kiden ono am pagmappyan ku petta makatugut?

Uhohug na Namaratu gafu te Hesus Kristu

© 1992, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index