Search form

ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܕܫܠܝܚ̈ܐ 12:14

14ܝܕܝܼܥ ܠܵܗ̇ ܩܵܠܵܐ ܕܫܸܡܥܘܿܢ ܟܹܐܦܵܐ، ܘܡ̣ܢ ܚܲܕܘܼܬܘܼܗ̇ ܠܵܐ ܦܬܝܼܚ ܠܵܗ̇ ܬܲܪܥܵܐ، ܐܸܠܵܐ ܪܚܝܼܛ ܠܵܗ̇ ܠܓܵܘܵܐ ܘܐܡܝܼܪܵܗ̇: ”ܟܹܐܦܵܐ ܟܸܠܝܵܐ ܝܠܹܗ ܩܲܕܡ ܬܲܪܥܵܐ ܕܕܵܪܬܵ‌ܐ.“