Search form

ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܕܫܠܝܚ̈ܐ 12:7

7ܘܗܵܐ، ܡܲܠܲܐܟ݂ܵܐ ܕܡܵܪܝܵܐ ܦܝܼܫ ܠܹܗ ܚܸܙܝܵܐ ܐܸܠܹܗ، ܘܒܲܗܪܵܐ ܠܘܼܓ̰ܠܸܓ̰ ܠܹܗ ܓܵܘ ܒܹܝܬ ܐܲܣܝܼܪܹ̈ܐ، ܘܕܩܝܼܪܹܗ ܒܕܸܦܢܵܐ ܕܫܸܡܥܘܿܢ ܟܹܐܦܵܐ ܘܡܘܼܪܥܸܫ ܠܹܗ ܘܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܹܗ: ”ܩܘܼܡ ܒܓ̰ܲܠܕܘܼܬܵ‌ܐ.“ ܘܢܦܝܼܠܔ ܠܗܘܿܢ ܫܸܫܠܵܬܹ̈‌ܐ ܡ̣ܢ ܐܝܼܕܵܬܘܼ̈ܗ‌ܝ.