Search form

ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܕܫܠܝܚ̈ܐ 13:2

2ܟܲܕ ܐܲܢܹܐ ܒܸܦܠܵܚܵܐ ܝܗܘܵܘ ܠܡܵܪܝܵܐ ܘܒܸܨܝܵܡܵܐ، ܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ ܪܘܼܚܵܐ ܕܩܘܼܕܫܵܐ: ”ܦܪܘܿܫܘܼܢ ܐܸܠܝܼ ܫܵܐܘܿܠܔ ܘܒܲܪܢܒ݂ܵܐ ܠܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܕܐܵܢܵܐ ܩܸܪܝܵܝ ܝܘܸܢ.“