Search form

ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܕܫܠܝܚ̈ܐ 15:17

17’ܕܛܵܥܝܼ ܠܡܵܪܝܵܐ ܣܵܗܡܵܐ ܦܝܼܫܵܐ ܕܒܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ، ܟܠܵܝܗ‌ܝ ܐܸܡܘܵܬܹ̈‌ܐ ܕܫܸܡܝܼ ܥܲܠܵܝܗ‌ܝ ܝܠܹܗ،‘ ܒܹܐܡܵܪܵܐ ܝܠܹܗ ܡܵܪܝܵܐ ܕܥܒ݂ܝܼܕ ܠܹܗ ܐܲܢܹܐ ܡܸܢܕܝܼܵܢܹ̈ܐ.