Search form

ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܕܫܠܝܚ̈ܐ 18:10

10”ܣܵܒܵܒ ܐܵܢܵܐ ܥܲܡܘܼܟ݂ ܝܼܘܸܢ، ܘܐܢܵܫܵܐ ܠܹܐ ܩܵܐܹܡ ܠܕܲܠܩܘܼܒ݂ܠܘܼܟ݂ ܕܚܲܙܕܸܓ ܠܘܼܟ݂، ܣܵܒܵܒ ܐܝܼܬ ܠܝܼ ܥܲܡܵܐ ܪܵܒܵܐ ܒܐܵܗܵܐ ܡܕܝܼܢ݇ܬܵ‌ܐ.“