Search form

ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܕܫܠܝܚ̈ܐ 19:2

2ܒܘܼܩܸܪܹܗ ܡܸܢܵܝܗ‌ܝ: ”ܩܘܼܒܸܠܔ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܪܘܼܚܵܐ ܕܩܘܼܕܫܵܐ ܐܝܼܡܲܢ ܕܗܘܼܡܸܢܵܘܟ݂ܘܿܢ؟“ ܐܵܢܝܼ ܓ̰ܘܼܘܸܒ ܠܗܘܿܢ: ”ܠܵܐ، ܐܘܼܦ ܠܹܐ ܝܘܲܚ ܫܡܝܼܥܹܐ ܕܐܝܼܬ ܪܘܼܚܵܐ ܕܩܘܼܕܫܵܐ.“