Search form

ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܕܫܠܝܚ̈ܐ 2:37

37ܐܝܼܡܲܢ ܕܫܡܝܼܥ ܠܗܘܿܢ ܐܲܢܹܐ ܗܹܡܸܙܡܵܢܹ̈ܐ، ܦܝܼܫ ܠܗܘܿܢ ܢܝܼܨܹܐ ܒܠܸܒܵܝܗ‌ܝ ܘܐܡܝܼܪܗܘܿܢ ܠܫܸܡܥܘܿܢ ܟܹܐܦܵܐ ܘܠܫܲܪܟܵܐ ܕܫܠܝܼܚܹ̈ܐ: ”ܐܢܵܫܹ̈ܐ ܐܲܚܘܿܢܘܵܬܹ̈‌ܐ، ܡܘܼܕܝܼ ܥܵܒ݂ܕܲܚ؟“