Search form

ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܕܫܠܝܚ̈ܐ 20:6

6ܐܲܚܢܲܢ ܛܪܹܐ ܠܲܢ ܒܝܵܡܵܐ ܡ̣ܢ ܦܝܼܠܝܼܦܘܿܣ ܡ̣ܢ ܒܵܬܪ ܥܹܐܕܵܐ ܕܦܲܛܝܼܪܹ̈ܐ. ܡ̣ܢ ܒܵܬܪ ܚܲܡܫܵܐ ܝܵܘܡܵܢܹ̈ܐ ܡܛܹܐ ܠܲܢ ܠܟܸܣܠܵܝܗ‌ܝ ܒܛܪܘܿܐܘܿܣ. ܦܝܼܫ ܠܲܢ ܬܵܡܵܐ ܫܲܒ݂ܥܵܐ ܝܵܘܡܵܢܹ̈ܐ.