Search form

ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܕܫܠܝܚ̈ܐ 21:19

19ܕܪܹܐ ܠܲܢ ܫܠܵܡܵܐ ܥܲܠܵܝܗ‌ܝ، ܘܗܘܼܩܹܐ ܠܹܗ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ ܦܵܘܠܘܿܣ ܐܵܬܘܼܬܵܐܝܼܬ ܟܠܔ ܡܸܢܕܝܼ ܕܥܒ݂ܝܼܕ ܠܹܗ ܐܲܠܵܗܵܐ ܒܝܲܕ ܚܸܠܡܲܬܹܗ ܓܵܘ ܐܸܡܘܵܬܹ̈‌ܐ.