Search form

ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܕܫܠܝܚ̈ܐ 23:3

3ܐܡܝܼܪܹܗ ܦܵܘܠܘܿܣ ܐܸܠܹܗ: ”ܐܲܠܵܗܵܐ ܒܸܬ ܡܵܚܹܐ ܠܘܼܟ݂، ܝܵܐ ܓܘܼܕܵܐ ܡܘܼܚܘܸܪܵܐ. ܐܲܢ݇ܬ ܕܝܬܝܼܒ݂ܵܐ ܝܘܸܬ ܘܒܸܕܝܵܢܝܼ ܐܲܝܟ݂ ܢܵܡܘܿܣܵܐ، ܒܓܵܢܘܼܟ݂ ܒܸܫܡܵܛܵܐ ܝܘܸܬ ܢܵܡܘܿܣܵܐ، ܟܲܕ ܒܸܦܩܵܕܵܐ ܝܘܸܬ ܕܡܵܚܝܼ ܠܝܼ؟“