Search form

ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܕܫܠܝܚ̈ܐ 23:35

35ܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܹܗ: ”ܒܸܬ ܫܵܡܥܹܢܘܼܟ݂ ܐܝܼܡܲܢ ܕܡܵܛܝܼ ܠܲܐܟ݂ܵܐ ܩܵܒ݂ܠܵܢܹ̈ܐ ܕܥܲܠܘܼܟ݂.“ ܘܦܩܝܼܕ ܠܹܗ ܕܢܵܛܪܝܼ ܗܘܵܘ ܠܹܗ ܓܵܘ ܩܲܨܪܵܐ ܕܗܹܪܘܿܕܸܣ.