Search form

ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܕܫܠܝܚ̈ܐ 23:5

5ܓ̰ܘܼܘܸܒ ܠܹܗ ܦܵܘܠܘܿܣ: ”ܐܲܚܘܿܢܘܵܬ‌ܝܼ̈، ܠܹܐ ܝܵܕܥܹܢ ܗܘܵܐ ܓܘܼܪܵܐ ܕܟܵܗ̈ܢܹܐ ܝܠܹܗ، ܣܵܒܵܒ ܟܬܝܼܒ݂ܵܐ ܝܠܹܗ: ’ܠܵܐ ܗܲܡܙܸܡܸܬ ܒܝܼܫܬܵ‌ܐ ܥܲܠܔ ܪܹܝܫܵܐ ܕܥܲܡܘܼܟ݂.‘“