Search form

ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܕܫܠܝܚ̈ܐ 25:18

18”ܐܝܼܡܲܢ ܕܩܝܼܡ ܠܗܘܿܢ ܩܵܒ݂ܠܵܢܘܼ̈ܗ‌ܝ ܠܗܲܡܙܘܼܡܹܐ ܥܲܠܘܼܗ‌ܝ، ܠܵܐ ܡܘܼܚܙܹܐ ܠܗܘܿܢ ܚܕܵܐ ܒܝܼܫܬܵ‌ܐ ܒܝܼܹܗ، ܐܲܝܟ݂ ܕܣܦܝܼܪܘܼܗ̇ ܝܘܸܢ ܗܘܵܐ.