Search form

ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܕܫܠܝܚ̈ܐ 28:13

13ܡ̣ܢ ܬܵܡܵܐ ܛܪܹܐ ܠܲܢ ܘܡܛܹܐ ܠܲܢ ܠܪܸܓ݂ܝܼܘܿܢ. ܒܝܵܘܡܵܐ ܐܚܹܪܢܵܐ ܡܚܹܐ ܠܹܗ ܦܵܘܚܵܐ ܕܬܲܝܡܢܵܐ، ܘܒܝܵܘܡܵܐ ܕܬܪܹܝ ܡܛܹܐ ܠܲܢ ܠܦܘܼܛܝܼܐܹܠܘܿܣ.