Search form

ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܕܫܠܝܚ̈ܐ 3:6

6ܗ̇ܝܓܵܗ ܫܸܡܥܘܿܢ ܟܹܐܦܵܐ ܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܹܗ: ”ܣܹܐܡܵܐ ܘܕܲܗܒ݂ܵܐ ܠܲܝܬ ܠܝܼ، ܐܝܼܢܵܐ ܡܸܢܕܝܼ ܕܐܝܼܬ ܠܝܼ ܒܝܼܵܗܒ݂ܵܐ ܝܘܸܢ ܐܸܠܘܼܟ݂. ܒܫܸܡܵܐ ܕܝܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ ܢܵܨܪܵܝܵܐ ܩܘܼܡ ܚܕܘܿܪ.“