Search form

ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܕܫܠܝܚ̈ܐ 4:16

16ܒܹܐܡܵܪܵܐ: ”ܡܘܼܕܝܼ ܥܵܒ݂ܕܲܚ ܒܐܲܢܹܐ ܐܢܵܫܹ̈ܐ؟ ܣܵܒܵܒ ܟܠܵܝܗ‌ܝ ܥܵܡܪ̈ܵܢܹܐ ܕܐܘܿܪܸܫܠܸܡ ܟܹܐ ܝܵܕܥܝܼ ܓܲܠܝܵܐܝܼܬ ܢܝܼܫܲܢܩܵܐ ܓܘܼܪܵܐ ܦܝܼܫ ܠܹܗ ܥܒ݂ܝܼܕܵܐ ܒܝܼܵܝܗ‌ܝ، ܘܠܹܐ ܡܵܨܲܚ ܣܵܪܒܲܚ ܠܹܗ.