Search form

ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܕܫܠܝܚ̈ܐ 5:17

ܫܠܝܚ̈ܐ ܦܝܫܐ ܟܘܡܪܐ

17ܗ̇ܝܓܵܗ ܩܝܼܡ ܠܹܗ ܓܘܼܪܵܐ ܕܟܵܗ̈ܢܹܐ ܘܟܠܵܝܗ‌ܝ ܐܵܢܝܼ ܕܥܲܡܹܗ، ܕܝܼܗܘܵܘ ܡ̣ܢ ܣܝܼܥܬܵ‌ܐ ܕܙܲܕܘܼܩܵܝܹ̈ܐ، ܘܦܝܼܫ ܠܗܘܿܢ ܡܸܠܝܹܐ ܒܲܚܸܠܵܢܘܼܬܵ‌ܐ.