Search form

ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܕܫܠܝܚ̈ܐ 6:11

11ܗ̇ܝܓܵܗ ܡܘܼܠܸܦ ܠܗܘܿܢ ܒܛܸܫܘܵܐ ܠܚܲܕܟܡܵܐ ܐܢܵܫܹ̈ܐ ܕܐܵܡܪܝܼ ܗܘܵܘ: ”ܐܲܚܢܲܢ ܫܡܝܼܥ ܠܲܢ ܐܵܗܵܐ ܐܢܵܫܵܐ ܗܲܡܙܘܼܡܹܐ ܓܘܼܕܵܦܵܐ ܥܲܠܔ ܡܘܼܫܹܐ ܘܥܲܠܔ ܐܲܠܵܗܵܐ.“