Search form

ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܕܫܠܝܚ̈ܐ 7:35

35”ܗܲܪ ܠܐܵܗܵܐ ܡܘܼܫܹܐ، ܕܡܘܼܣܠܹܐ ܠܗܘܿܢ ܐܸܠܹܗ ܒܹܐܡܵܪܵܐ: ’ܡܵܢܝܼ ܩܵܡ ܥܵܒܹܕ ܠܘܼܟ݂ ܥܲܠܲܢ ܓܘܼܪܵܐ ܘܕܲܝܵܢܵܐ؟‘ ܫܘܼܕܸܪܹܗ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ ܐܲܠܵܗܵܐ ܪܹܝܫܵܐ ܘܦܵܪܘܿܩܵܐ، ܒܝܲܕ ܡܲܠܲܐܟ݂ܵܐ ܕܦܝܼܫ ܠܹܗ ܚܸܙܝܵܐ ܐܸܠܹܗ ܒܣܲܢܝܵܐ.