Search form

ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܕܫܠܝܚ̈ܐ 7:49

49’ܒܹܐܡܵܪܵܐ ܝܠܹܗ ܡܵܪܝܵܐ: ”ܫܡܲܝܵܐ ܬܪܘܿܢܘܿܣܝܼ ܝܠܵܗ̇، ܘܐܲܪܥܵܐ ܟܘܼܒ݂ܫܵܐ ܬܚܘܿܬ ܐܲܩܠܵܬ‌ܝܼ̈، ܡܘܼܕܝܼ ܒܲܝܬܵ‌ܐ ܒܸܬ ܒܵܢܹܝܬܘܿܢ ܐܸܠܝܼ؟ ܝܲܢ ܐܲܝܟܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܘܼܟܵܐ ܕܢܝܵܚܬ‌ܝܼ؟