Search form

ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܕܫܠܝܚ̈ܐ 8:38

38ܦܩܝܼܕ ܠܹܗ ܕܟܵܠܝܵܐ ܗܘܵܐ ܡܲܪܟܲܒ݂ܬܵ‌ܐ، ܘܨܠܹܐ ܠܗܘܿܢ ܬܸܪܘܵܝ ܠܡ̈ܝܼܵܐ، ܦܝܼܠܝܼܦܘܿܣ ܘܐܘܼܦ ܗ̇ܘ ܟܘܼܫܵܝܵܐ، ܘܡܘܼܥܡܸܕ ܠܹܗ ܐܸܠܹܗ ܦܝܼܠܝܼܦܘܿܣ.