Search form

ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܕܫܠܝܚ̈ܐ 9:19

19ܫܩܝܼܠܔ ܠܹܗ ܡܹܐܟ݂ܘܼܠܬܵ‌ܐ ܘܐܟ݂ܝܼܠܔ ܠܹܗ، ܘܚܘܼܠܸܢܹܗ. ܦܝܼܫ ܠܹܗ ܚܲܕܟܡܵܐ ܝܵܘܡܵܢܹ̈ܐ ܠܟܸܣ ܐܵܢܝܼ ܬܲܠܡܝܼ̈ܕܹܐ ܕܝܼܗܘܵܘ ܓܵܘ ܕܲܪܡܣܘܿܩ.